Postinjakaja

Johdanto

Postinjakajan työ koostuu postin lajittelusta toimipaikassa sekä sen jakelusta omalla jakelureitillä. Postinjakajat työskentelevät Postin palveluksessa. Ammatissa tarvitaan palveluhenkisyyttä, täsmällisyyttä, luotettavuutta ja normaalia fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Postinjakajan työ jakautuu toimipaikassa tapahtuvaan postin lajitteluun ja varsinaiseen postin jakamiseen. Postinjakajan tehtäviin kuuluu myös jakelujärjestysluettelon pitäminen ajan tasalla sekä tehtyjen osoitteenmuutosten noudattaminen.

Ennen jakelua posti lajitellaan postitoimipaikassa asiakaskohtaiseen jakojärjestykseen, jonka jälkeen se jaellaan jakelureitin varrella oleviin postiluukkuihin ja -laatikoihin. Postinjakaja liikkuu jalkaisin, polkupyörällä, mopolla tai autolla.

Maaseudulla jakelu tehdään yleensä autolla, kaupungeissa posti kuljetetaan kärryillä tai postilaukulla. Suurimmissa kaupungeissa postinjakajia työskentelee myös pakettien jakelutehtävissä sekä yritysten postinjakelutehtävissä, joissa he liikkuvat autolla.

Postinjakaja tekee asiakaspalvelutyötä. Vaikka jakelu tehdäänkin yksin, niin päivän aikana tavataan ohimennen monia jakelureitin asiakkaita. Toimipaikassa tapahtuvaan lajitteluun osallistuu samanaikaisesti useita jakajia.

Työ tehdään osittain sisätyönä toimipaikassa, mutta pääosin ulkona jakelureitillä. Postinjakajilla on yleensä säännöllinen päivätyö maanantaista perjantaihin. Työajat vaihtelevat jonkin verran, työpäivä alkaa yleensä klo 6.30 mennessä.

Jakelutyötä tehdään kaikissa sääolosuhteissa, joten jakajan on varauduttava myös huonoon säähän, liukkaisiin keleihin ja raskaaseen portaiden nousuun hissittömissä kerrostaloissa.

Jakelutyössä on mahdollista edetä esimiesasemaan.

 

Työpaikat

Posti.

 

Työn vaatimukset

Postinjakajan työ on asiakaspalvelua, joten siinä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä.

Työ on vastuullista, sillä jakaja vastaa siitä, että asiakas saa lähetyksensä nopeasti ja hyvässä kunnossa. Työssä vaaditaan täsmällisyyttä ja luotettavuutta.

Ammatissa on tunnettava hyvin postin palvelut ja tuotteet.

Työ on itsenäistä, mutta toimipaikassa työtä tehdään ryhmän jäsenenä, joten vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös.

Suurin osa jakajan työstä on liikkumista jakelureitillä, mikä edellyttää normaalia peruskuntoa ja hyvää terveyttä.

Autolla liikkuvilta postinjakajilta edellytetään ajokorttia, C-ajokortti on eduksi.

 

Koulutus

Posti perehdyttää jakajan tehtäviinsä ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta koko työuran ajan.

Alalla voi suorittaa viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnon sekä viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinnon.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkan pääosa muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta peruspalkasta. Sen päälle tulee vielä henkilökohtainen lisä ammatin hallinnan ja tehtävästä suoriutumisen mukaan. Työkokemuksen myötä kertyy kokemuslisää.

 

Työmarkkinatiedot
Postityö

Suomessa postitoimintaa hoitaa valtion omistama Posti Group Oyj. Yhtiö työllistää neljässä eri liiketoimintaryhmässä, jotka ovat Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Työntekijöitä on yhteensä noin 22 000 kymmenessä maassa eri puolilla Pohjois-Eurooppaa ja Venäjällä. Suomessa Posti työllistää noin 17 000 henkilöä (v. 2017). Työpaikkoja on kaikissa kunnissa.

Postitoiminnan työllisyyttä ylläpitää toiminnan tarpeellisuus kotitalouksien, yritysten ja muiden asiakkaiden kannalta. Pakettien, kirjeiden ja muun postin keräilylle, lajittelulle, kuljetuksille ja jakelulle on jatkuva tarve. Postitoiminnan työllisyyttä lisää myös lakisääteisyys. Postilakia sovelletaan postin yleispalvelun tarjoamiseen ja yleisesti kirjelähetyksiä koskevien postipalveluiden tarjontaan.

Posti Group Oyj rekrytoi uusia työntekijöitä palvelukseensa tarpeen mukaan. Työntekijöiden määrä on vähentynyt viime vuosina, koska sähköisen viestinnän voimakas kasvu on vähentänyt perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumääriä. Posti tarjoaa myös osa-aikaisia, määräaikaisia ja tilapäistöitä esimerkiksi opiskelijoille.

Lähinimikkeet

jakaja
kirjeenkantaja
posteljooni
postimies

Postinjakaja