Postinlajittelija

Johdanto

Postinlajittelija työskentelee lajittelukeskuksessa tai postiterminaalissa. Työtehtäviin kuuluu kirjeiden ja pakettien lajittelun lisäksi mm. hinnoittelua ja leimaamista. Postinlajittelijat työskentelevät Postin palveluksessa. Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja ripeyttä. Joissakin tehtävissä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa.

 

Työtehtävät

Postinlajittelija lajittelee kirjeitä, paketteja ja lehtiä postinumeron mukaan. Työ on pitkälle automatisoitua, mutta koneet eivät vielä lajittele sellaisenaan käsin kirjoitettuja osoitteita ja poikkeavan kokoisia lähetyksiä.

Lajittelun lisäksi lajittelukeskuksissa ja terminaaleissa on tarjolla muitakin työtehtäviä. Niissä otetaan vastaan, hinnoitellaan ja leimataan postilähetyksiä, siirretään kuormia trukilla sekä puretaan ja lastataan autoja.

Lajittelua tehdään työryhmän jäsenenä, mutta työ on silti melko itsenäistä. Työnkierrolla saadaan vaihtelua tehtäviin.

Lajittelussa hyödynnetään alan uusinta teknologiaa, mutta työtä tehdään myös käsin. Työympäristönä lajittelukeskus on suuri halli, jossa kulkee liukuhihnoja. Tehtävistä riippuen työpisteet sijaitsevat esimerkiksi lajitteluhyllyköiden tai liukuhihnojen äärellä.

Kirjelajittelu on kevyttä työtä, jota voi tehdä seisten tai istuen. Pakettien lajittelu, purkaus, ja lastaus ovat raskaampaa työtä, jota tehdään enimmäkseen seisten.

Työtä tehdään kolmessa vuorossa, mutta työajat painottuvat iltavuoroon. Osa tekee pelkkää yö- tai päivävuoroa. Lajittelutyötä tehdään paljon myös osa-aikaisesti.

Joulunaika muodostaa selvän kiirehuipun, jolloin lajittelukeskuksissa työskentelee paljon kiireapulaisia. Kuljetusaikatauluihin sidotussa työssä viikonloput ovat yleensä vapaat.

Ammatissa voi edetä esimiesasemaan.

 

Työpaikat

Posti.

 

Työn vaatimukset

Lajittelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta ja ripeyttä.

Ammatissa on pystyttävä yhteistyöhön työryhmän jäsenenä.

Joissakin tehtävissä tarvitaan myös hyvää fyysistä kuntoa, esimerkiksi painavien pakettien käsittelyssä.

Automaatio ja uudet teknologiat edellyttävät lajittelijalta kykyä sopeutua uusiin järjestelmiin, oppia uutta ja muuttaa työskentelytapojaan.

 

Koulutus

Posti kouluttaa omat työntekijänsä. Täydennyskoulutuksella Posti huolehtii siitä, että koulutus vastaa muuttuvien tehtävien vaatimuksia.

Alalla voi suorittaa viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnon sekä viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinnon.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Lajittelijan palkka muodostuu työn vaativuuden mukaisesta taulukkopalkasta, työsuorituksen mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta lisästä sekä kokemuslisistä.

 

Työmarkkinatiedot
Postityö

Suomessa postitoimintaa hoitaa valtion omistama Posti Group Oyj. Yhtiö työllistää neljässä eri liiketoimintaryhmässä, jotka ovat Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Työntekijöitä on yhteensä noin 22 000 kymmenessä maassa eri puolilla Pohjois-Eurooppaa ja Venäjällä. Suomessa Posti työllistää noin 17 000 henkilöä (v. 2017). Työpaikkoja on kaikissa kunnissa.

Postitoiminnan työllisyyttä ylläpitää toiminnan tarpeellisuus kotitalouksien, yritysten ja muiden asiakkaiden kannalta. Pakettien, kirjeiden ja muun postin keräilylle, lajittelulle, kuljetuksille ja jakelulle on jatkuva tarve. Postitoiminnan työllisyyttä lisää myös lakisääteisyys. Postilakia sovelletaan postin yleispalvelun tarjoamiseen ja yleisesti kirjelähetyksiä koskevien postipalveluiden tarjontaan.

Posti Group Oyj rekrytoi uusia työntekijöitä palvelukseensa tarpeen mukaan. Työntekijöiden määrä on vähentynyt viime vuosina, koska sähköisen viestinnän voimakas kasvu on vähentänyt perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumääriä. Posti tarjoaa myös osa-aikaisia, määräaikaisia ja tilapäistöitä esimerkiksi opiskelijoille.

Lähinimikkeet

lajittelija
lajittelukoneenhoitaja

 

Postinlajittelija