Seppä

Johdanto

Seppä valmistaa esineitä metallista useimmiten takoen. Sepän työhön voi kuulua myös vanhojen esineiden kunnostamista ja entisöintiä sekä rautarakenteiden valmistamista. Ammatissa toimitaan yleensä yrittäjänä. Seppä tarvitsee kädentaitoja, luovuutta, hahmotuskykyä, kekseliäisyyttä sekä kykyä pitkäjännitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Työtehtävät

Seppä valmistaa ja myy itse suunnittelemiaan tuotteita joko taottuina yksittäiskappaleina tai piensarjatuotteina. Tuotteet ovat esimerkiksi työkaluja, koriste-esineitä, miekkoja, kilpiä, sänkyjä, tuoleja, hyllyjä, takkavälineitä ja -luukkuja, pidikkeitä, verhotankoja, naulakoita jne.

Seppä myös kunnostaa ja entisöi vanhoja esineitä sekä valmistaa erilaisia rautarakenteita ympäristö- ja talonrakentamisen aloille. Rautarakenteet voivat olla rakennuksiin kuuluvia osia, kuten portteja, kaltereita, aitoja ja salpoja.

Seppä suunnittelee valmistuksen vaiheet, tekee työpiirustukset ja hankkii materiaalin. Materiaalina käytetään rautaa, terästä, kuparia ja messinkiä. Seppä valmistaa tuotteet joko perinteisillä työtavoilla käyttäen perinteisiä malleja tai soveltaa niihin tämän päivän muotoilua ja suunnittelua.

Metallin muokkaaminen tapahtuu kuumentamalla rauta ahjossa ja muotoilemalla se haluttuun muotoon alasimen päällä. Muita käytettäviä työtapoja ovat hitsaus, juottaminen, polttoleikkaus, karkaisu, taivuttaminen ja kiertäminen sekä talttaus- ja lävistysmenetelmät. Jotkin tuotteet maalataan, lakataan tai patinoidaan.

Kokenut seppä voi myös konservoida, rekonstruoida ja korjata vanhoja takotuotteita. Seppä valmistaa itse tarvitsemiaan työvälineitä ja teriä metallin ja siihen liitettävien materiaalien käsittelyyn. Hän myös huoltaa käyttämänsä käsityövälineet ja laitteet.

Työympäristö on toisinaan kuuma ja meluisa. Työssä käytetään suojahaalareita, kasvosuojaimia ja suojalaseja.

Työ on varsin itsenäistä, sillä sepänverstaat ovat pieniä, useimmiten yhden työntekijän yrityksiä. Periaatteessa työ on päivätyötä, mutta useimmat sepät ovat itsenäisiä yrittäjiä, jolloin asiakkaiden ja tilausten määrä vaikuttaa työpäivien pituuteen.

 

Työpaikat

Sepät toimivat yleensä itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Ammatti edellyttää käsityötaitoja ja käden tarkkuutta.

Työssä tarvitaan myös luovuutta, hahmotuskykyä ja kekseliäisyyttä sekä kykyä pitkäjännitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Yrittäjänä toimivan sepän on hallittava yrittämiseen liittyvät tiedot ja taidot. Myös asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Rauhallisuus ja huolellisuus vähentävät tapaturmavaaraa. Koska työympäristössä on aina jonkin verran metallipölyä, voi allergiataipumuksesta olla työssä haittaa.

 

Koulutus

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, metallialaan suuntautuen antaa valmiuksia sepän työhön.

Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa seppäkisällin ammattitutkinnon ja seppämestarin erikoisammattitutkinnon.

Muun muassa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään seppäkursseja.

Ennen sepän työhön erikoistumista on suositeltavaa hankkia hyvät metallityön perustaidot. On mahdollista suorittaa esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Itsenäisenä yrittäjänä toimivan sepän ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta. Yrittäjänä toimivalle sepälle on olennaista, miten taitava hän on työssään ja miten hyvin hän osaa myydä ja markkinoida palvelujaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
seppäkisälli
seppämestari