Kylmäasentaja

Johdanto

Kylmäasentajat toimivat pääasiassa yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden ja -laitosten asennus-, huolto-, vuototarkastus ja korjaustöissä. Kylmäasentajia työskentelee alan asennus- ja huoltoyrityksissä. Ammatissa on hallittava kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikka. Työssä tarvitaan myös hyviä vianetsintätaitoja ja tarkkuutta sekä yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä.

Työtehtävät

Kylmäasentajat työskentelevät pääasiassa yli 3 kiloa HFC-kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden ja -laitosten parissa. Tehtäviin kuuluvat asennus-, huolto-, vuototarkastus- ja korjaustyöt. Työ voi kohdistua esimerkiksi elintarviketeollisuuden jäähdytystunneliin tai jäähallin jäähdytyskoneistoon.

Kylmäasentaja asentaa työkohteessa kylmälaitoksen käyttövalmiiksi piirustusten ja kaavioiden mukaan. Tehtäviin kuuluu asentaa paikalleen kompressorit, lauhduttimet, höyrystimet ja muut laitoksen osat sekä rakentaa laitoksen tarvitsema putkisto. Tehtäviin kuuluu myös laitoksen käynnistäminen ja säätäminen sekä tarvittavien tiiviyskokeiden tekeminen.

Huolto- ja korjaustehtävissä kylmäasentaja tarkastaa kylmälaitoksen toiminnan sekä arvioi tarvittavat huoltotoimet. Kylmälaitokseen vaihdetaan tarvittaessa uusia osia tai tehdään sen toimintaa parantavia säätöjä.

Osa asentajista on erikoistunut ammoniakkilaitosten vastaaviin tehtäviin. Pienissä yrityksissä kylmäasentaja voi osaksi toimia myös työnjohtajana sekä projektin hallintatehtävissä.

Kylmäasentaja työskentelee useimmiten asennustyömaalla, joka on joko uusi rakennus tai vanhempi rakennus, johon asennetaan uusia kylmähuoneita. Asennustyön asentajat tekevät hyvin itsenäisesti, mutta töiden yhteydessä ollaan aina yhteydessä asiakkaan edustajaan.

Kylmälaitteiden asennuksissa ja korjauksissa käytetään kylmäpiirin työkaluja, putkistojen asennuksiin tarvittavia työkaluja ja juotosvälineitä sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyviä työkaluja.

Työaika on tavallisesti klo 7.00-15.30 tai klo 7.30-16.00. Kiirehuippuja esiintyy kesäisin johtuen pääosin kasvavasta huoltotöiden määrästä. Asentajat ovat töiden vuoksi useimmiten jatkuvasti liikkeellä, vaikka nykyisin kylmäkoneikkoja tehdään yhä valmiimmiksi tuotantohalleissa.

 

Työpaikat

Asennus- ja huoltoyritykset.

Työpaikat ovat useimmiten pieniä yrityksiä, mutta alalla on myös keskisuuria ja suuria yrityksiä.

 

Työn vaatimukset

Kylmäasentajan on hallittava kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikka.

Kylmäasentaja joutuu huoltokohteissa usein tekemisiin vaativien vianetsintöjen kanssa. Salapoliisityö kuvaa tällöin erinomaisen hyvin asentajan työtä.

Tehtävien hoidossa tarvitaan yhteistyökykyä ja joustavuutta, esimerkiksi käytännön laitosasennuksissa.

Työtehtävät edellyttävät tarkkuutta ja huolellisuutta. Nykyisin yleisimmin käytettävät kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, jotka eivät saa karata ympäristöön.

Asiakaspalvelutaidoista ja palveluhenkisyydestä on ammatissa hyötyä, samoin siitä, että osaa kuunnella asiakasta.

Sähkötöissä on huomioitava työturvallisuusasiat.

 

Koulutus

Kylmäasentajan ammattitutkinto, jonka voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Kylmäasentajan ammattitutkinnolla saa pätevyyden toimia yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus- ja huoltotyön vastuuhenkilönä.

Ammoniakki-, hiilivety- ja hiilidioksidilaitoksiin erikoistutaan tältä pohjalta lisäkoulutuksen kautta.

Kelpoisuusehdot

Kylmäalan asennus- ja huoltotyöt ovat olleet luvanvaraisia 1.1.2005 lähtien. Tällä pyritään pitämään nykyiset kylmäaineet, jotka ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, putkistojen sisällä ja näin hidastamaan ilmastonmuutosta.

Kylmälaitteiden ja -laitosten asennuksia ja huoltoa ovat saaneet tehdä vuoden 2002 alusta lähtien vain Turvatekniikan Keskuksen (TUKES) rekisterissä olevien yritysten pätevät asentajat kylmätöiden vastuuhenkilön alaisuudessa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus on yrityskohtainen, ja se määräytyy koulutuksen, työkokemuksen ja asiakaspalvelun tuloksellisuuden mukaan. Joissakin yrityksissä käytetään suorituspalkkausta tai bonuksia riippuen yrityksen tuloksesta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tekniset LVISKA palvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Kylmäala

Kylmäalalla työskentelee yhteensä noin 2 700 henkilöä. He työskentelevät kylmäasennus- ja huoltotyössä sekä toimihenkilötyössä, jossa tehtävät liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin ja projektinhoitoon. Kylmäalan yritykset ovat keskimäärin melko pieniä.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Erityisen hyvin työllistää urakointi eli asennus, huolto ja korjaukset. Kylmäalan työllistävyys on kaikissa talouden suhdanteissa tasaisempaa kuin monien muiden alojen.

Hyvä työllisyystilanne johtuu alan tuotteiden laajasta käytöstä sekä alaa koskevista asetuksista ja ympäristövaatimuksista, jotka lisäävät töitä. Laitteita on tarkastettava, huollettava ja uusittava säännöllisesti. Viime vuosina myös erilaisten lämpöpumppujen kasvava kysyntä on lisännyt alan töitä.

Työtilanne on hyvä ammattitaitoisilla kylmäasentajilla, kotitalouskoneasentajilla, huoltopäälliköillä, kylmälaitemyyjillä, tuotepäälliköillä, myyntipäälliköillä, kylmäsuunnittelijoilla, projektipäälliköillä ja myynti-insinööreillä sekä kylmäalan kouluttajia.

Lähinimikkeet

kylmälaiteasentaja