Aseseppä

Johdanto

 Asesepät valmistavat, korjaavat ja huoltavat aseita sekä niiden osia. Aseseppä toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä. Työssä vaaditaan käsityötaitoja, aseiden rakenteen ja tekniikan tuntemusta, aseita koskevan lainsäädännön tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Aseseppä huoltaa, korjaa ja valmistaa aseita sekä niiden osia. Aseseppiä työskentelee sekä itsenäisinä yrittäjinä omissa verstaissaan että työntekijöinä aseteollisuudessa. Aseseppä voi työskennellä myös puolustusvoimien palveluksessa.

Aseseppiä työllistävät verstaissa erilaisten aseiden kuten haulikoiden, kiväärien, pistoolien, revolverien ja ilma-aseiden huolto- ja korjaustyöt sekä tilaus- ja kaiverrustyöt. Asesepät puhdistavat ja öljyävät aseita, säätävät niiden tähtäyslaitteita ja vaihtavat osia. He tekevät myös aseisiin tarvittavia muutoksia.

Työhön kuuluu myös myyntiä ja muuta asiakaspalvelua. Aseliikkeet myyvät uusien aseiden ohella käytettyjä aseita sekä ottavat vanhoja aseita myyntiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös asetarvikkeet kuten patruunat, asepussit, asehihnat, kiikarit ja äänenvaimentimet.

Aseita valmistetaan sekä teollisesti että aseseppien verstailla täysin automatisoituna tuotantona, pienimuotoisena sarjatyönä ja perinteisenä käsityönä. Asesepät valmistavat aseita myös mittatilaustyönä asiakkaille.

Aseseppien verstaat muodostavat vähittäis- ja tukkukaupan kanssa yhteistyöverkostoja, jotka toimittavat tuotteita, tarvikkeita ja palveluja asiakkaille.

Työssään aseseppä käyttää metallintyöstökoneita sekä erilaisia käsityö- ja mittavälineitä. Ammatissa yhdistyvät käsityö, suunnittelu, soveltava perinnetaide, tekniikka ja kaupan ala. Työlle on ominaista erilaisten materiaalien kuten metallien, muovin ja eri puulajien käyttö.

Työ on varsin itsenäistä, sillä asesepänverstaat ja aseliikkeet ovat pieniä, useimmat vain muutaman työntekijän yrityksiä. Periaatteessa työ on päivätyötä, mutta useimmat asesepät ovat yrittäjiä, jolloin asiakkaiden ja tilausten määrä vaikuttaa työpäivien pituuteen.

Työpaikat

Aseliikkeet. Asekorjaamot. Aseverstaat. Puolustusvoimat. Itsenäisinä yrittäjinä.

Työn vaatimukset

Asesepän ammatti edellyttää aseiden rakenteen ja toiminnan tuntemista.

Asesepän on osattava valmistaa, korjata ja huoltaa aseita.

Ammatissa on tunnettava aseiden valmistamisessa ja korjaamisessa käytettävät materiaalit, työvälineet ja metallin työstötekniikat.

Asesepältä vaaditaan käsityötaitoja ja käden tarkkuutta, kykyä pitkäjännitteiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua ja kekseliäisyyttä.

Työssä on oltava tarkka, huolellinen ja noudatettava turvallisuusvaatimuksia.

Asesepän on myös osattava huoltaa työssä käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Koska asesepät työskentelevät sekä yksittäis- että sarjatuotannon parissa, on heidän hallittava molemmat tuotantomuodot.

Alalla toimivilta edellytetään aseita koskevan lainsäädännön tuntemista ja rehellisyyttä. Nuhteeton tausta on edellytys ammatissa toimimiselle.

Työ edellyttää aseiden ja asealan kehityksen seuraamista.

Yrittäjänä toimivalle asesepälle on olennaista, miten taitava hän on työssään ja miten hyvin hän osaa myydä ja markkinoida palvelujaan.

Koulutus

Asesepän koulutusta annetaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa aikuiskoulutuksena. Tutkinto on käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto artesaani. Tätä ennen on suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Asesepän ammattiin voi valmistua myös oppisopimuskoulutuksella hakeutumalla oppiin jonkin vanhemman asesepän verstaalle

Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa aseseppäkisällin ammattitutkinnon ja aseseppämestarin erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona.

Myös puolustusvoimissa annetaan asesepän koulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sisäasiainministeriö antaa ja peruuttaa luvan asealan elinkeinon harjoittamiseen. Asealan elinkeinolupa voidaan antaa hakijalle, joka on elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu ja joka ilmoittaa ampuma-aselain 26 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön ja jolla on taloudellisen tilansa puolesta riittävät edellytykset asealan elinkeinon asianmukaiseen harjoittamiseen. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hänellä on lisäksi oltava ampuma-aselain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu aseenkäsittelylupa.

 

Palkkaus

Itsenäisenä yrittäjänä toimivan asesepän ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.