Venepuuseppä

Johdanto

Venepuuseppä rakentaa ja korjaa puuveneitä ja niiden osia. Työhön voi kuulua myös veneiden ja niiden sisustuksen suunnittelua. Venepuuseppiä työskentelee veneveistämöissä ja verstailla. Ammatissa tarvitaan veneenrakennustaidon lisäksi käsityötaitoja, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Työtehtävät

Venepuuseppä rakentaa puuveneitä. Tehtäviin kuuluu myös veneiden varustelu-, kunnostus- ja huoltotöitä. Työ saattaa kohdistua myös veneiden puusisustuksien tai muiden puuosien kuten kannen vikojen ja kulumien tai korokkeiden korjaamiseen.

Venepuuseppä suunnittelee veneen itse tai toimii valmiiden suunnitelmien pohjalta. Hän asentaa niiden mukaan paikoilleen sisustuselementit sekä kojeet ja laitteet, esimerkiksi veneen keittiön ja moottorin.

Veneenrakentajia ovat myös henkilöt, jotka rakentavat puurunkoja ja muotteja erilaisten lasikuiturunkojen valmistusta varten. Työ voi siis liittyä myös lasikuituveneiden rakentamiseen.

Työympäristössä verstaassa tai telakalla erottuvat lukuisat eri käyttötarkoituksiin kehitetyt koneet ja apuvälineet. Puusepäntyöt tehdään pääosin päiväaikaan, mutta työajat vaihtelevat tilausten kiireellisyyden sekä työpajakohtaisten erojen mukaan.

 

Työpaikat

Veneveistämöt ja -verstaat.

Työn vaatimukset

Venepuusepän työ on käsityötä, jossa tarvitaan myös suunnitteluosaamista. Nykyään työt vaativat monipuolista tekniikan osaamista.

Puutyötaitojen lisäksi ammatissa on hallittava usein myös muovi- ja metalliveneiden rakentamista, sisustamista, moottoreiden asentamista ja huoltamista sekä veneiden varustelua ja tunnettava elektronisia järjestelmiä.

Työ vaatii hyvää keskittymiskykyä, pitkäjännitteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Puusepänteollisuuden ammatit vaativat hyvää yleiskuntoa.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa käsi- ja taideteollisuuden perustutkinnon, jossa voi suuntautua veneenrakennukseen. Tutkintonimike on artesaani.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa veneenrakennuksen perustutkinnon. Tutkintonimike on veneenrakentaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös puualan perustutkinto. Tutkintonimike on puuseppä.

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös veneenrakentajan ammattitutkinto ja venemestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Puusepänteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

 

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
puuseppä
venepuuseppä
veneveistäjä
veneenrakentaja