Huonekalujen entisöijä

Johdanto

Huonekalujen entisöijä on käsityöläinen, joka pyrkii kunnostamaan huonekalun alkuperäiseen asuunsa. Työssä tarvitaan mm. puusepän, koristeveistäjän, koristemaalarin ja verhoilijan taitoja. Monet huonekalujen entisöijät toimivat yrittäjinä. Käsityötaitojen lisäksi ammatissa on hallittava perinteiset materiaalit ja menetelmät. Työssä tarvitaan tarkkuutta ja kärsivällisyyttä.

Työtehtävät

Huonekalujen entisöijä pyrkii kunnostamaan esineen mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan. Huonekalujen entisöijä on monitaituri, joka tarvitsee työssään puusepän, koristeveistäjän, maalarin, koristemaalarin, kultaajan ja verhoilijan taitoja.

Kunnostus aloitetaan suunnitelman teolla asiakkaan kanssa. Huonekalu puhdistetaan ensin, jonka jälkeen voidaan todeta kunnostusta vaativat seikat, kuten irvistävät liitokset, kolot ja lahot. Ennen työhön ryhtymistä tehdään kustannusarvio.

Mikäli mallia kalusteen entisestä asusta ei löydy, entisöijä suunnittelee esineen tyyliin sopivan entisöinnin, joka noudattaa perinteisiä väritys- ja maalaustapoja.

Kunnostus alkaa puuosista. Vanhan puun paikkaamisessa on omat niksinsä, sitä ei esimerkiksi saa korjata uudella puulla, sillä eri-ikäinen puu elää eri tavoin. Vioittuneet koristeosat korjataan tai tehdään kokonaan uudestaan.

Kun kaikki kohdat on kunnostettu, huonekalu hiotaan ja puhdistetaan pintakäsittelyä varten. Pintakäsittelyaineen valinta riippuu paitsi asiakkaan toiveesta, myös esineen puulajista ja pinnan yhtenäisyydestä.

Entistämisessä käytetään paljon myös koristemaalausta. Perinteisten koristeiden maalaaminen on hyvin vaativaa. Koristeleikkauksia voidaan myös kullata.

Nykyisin entisöijät käyttävät usein alihankkijoita apunaan tai sitten pari kolme eri alojen koulutuksen saanutta henkilöä työskentelee yhdessä, jolloin opit täydentävät toisiaan. Joskus tehdään myös tavanomaisia maalaus- ja remonttitöitä.

Entisöijän työhuone on yhdistelmä puusepän ja maalarin verstaista. Tiloihin on mahduttava höyläpenkki, sorvi, höyläyskone ja sirkkeli. Työtiloissa pitää olla hyvä ilmastointi puupölyn ja kemikaalien vuoksi.

Entisöijän työkaluja ovat myös porat, taltat, koristeveistäjän veistoraudat, meisselit, vasarat ja muut puusepän työkalut. Joukossa on myös perinteisiä erikoistyökaluja. Maalaustöitä varten on siveltimiä, rättejä, maalipurkkeja, liuottimia, pigmenttiaineita jne.

Työaika on yleensä normaali päivätyöaika, mutta työajat voivat joustaa.

 

Työpaikat

Restaurointi- ja verhoilualan yritykset. Useimmat huonekalujen entisöijät toimivat yksityisyrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Huonekalujen entisöijältä vaaditaan monipuolisia käsityötaitoja.

Ammatissa on hallittava myös perinteiset materiaalit ja menetelmät.

Entisöintitehtävissä tarvitaan taiteellista silmää. Työ edellyttää myös kykyä hahmottaa hyvinkin huonokuntoisen huonekalun alkuperäinen tyyli ja muoto.

Ammatissa vaaditaan tarkkuutta ja kärsivällisyyttä.

Työ on kiinnostavaa ja vaihtelevaa ja opettaa tekijälleen koko ajan uutta.

Erilaiset allergiat esimerkiksi puupölylle tai kemikaaleille voivat olla este ammatissa toimimiselle.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuuden perustutkinnon artesaani puualaan suuntautuen, jolloin tutkintonimike on puuseppä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pintakäsittelyalan perustutkinto ja puualan perustutkinto.

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintoina.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. kultaajakisällin, puusepänalan, restaurointikisällin ja verhoilijan ammattitutkinnot sekä kultaajamestarin, puusepänalan, restaurointimestarin ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Useimmat entisöijät ovat yrittäjiä, joiden tulot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
entisöijä
koristeveistäjä
korjauspuuseppä
kultaaja
puuseppä
restauroija
restaurointimestari
verhoilija
verhoilijamestari