Kalusteasentaja

Johdanto

Kalusteasentaja asentaa kalusteita ja huonekaluja, jotka voivat olla esimerkiksi keittiö-, myymälä- tai ravintolakalusteita. Työ tehdään rakennuksilla tai asiakkaan tiloissa. Kalusteasentajat työskentelevät yrittäjinä tai kalustetalojen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, itsenäistä työotetta ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Kalusteasentaja asentaa keittiökalusteita, kaapistoja ja huonekaluja. Kalusteasentaja voi olla erikoistunut keittiö-, myymälä- tai ravintolakalusteisiin. Tehtäviin voi kuulua myös kalusteiden sijainnin muuttamista tai niiden asennusten korjausta.

Pakkauslaatikoissa olevat osat kootaan kalusteiksi tai huonekaluiksi käsityönä. Pääosa työstä on poraamista sekä ruuvien, kiinnittimien ja naulojen kanssa työskentelyä. Työkaluina käytetään poria, ruuvimeisseleitä jne.

Kalusteasentaja työskentelee rakennustyömailla, asiakkaan kodissa tai tämän omistamissa tiloissa. Kalusteasentajan ammatissa yhdistyvät käsityötaidot ja asiakaspalvelu.

Työ on itsenäistä. Asentajalla on mahdollisuus päättää itse töidensä järjestyksestä. Työaika on säännöllinen, ilta- tai ylitöitä tehdään vain harvoin. Työn vuoksi joutuu matkustamaan työkohteesta toiseen.

 

Työpaikat

Kalusteasentajat toimivat yrittäjinä tai kalustetalojen palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Kalusteasentajan ammatissa tarvitaan kädentaitoja. Kaikki puusepän ja verhoilijan osaamiseen liittyvät taidot ovat eduksi kalusteasentajan työssä.

Ammatissa tarvitaan hahmotuskykyä eli on kyettävä näkemään ennakolta kappaleiden sopivuus toisiinsa eri asennoissa.

Työ on itsenäistä ja vaatii ongelmanratkaisutaitoja.

Siisteys, huolellisuus ja sovitussa aikataulussa pitäytyminen ovat ominaisuuksia, joiden avulla asiakkaat saadaan tyytyväisiksi työhön.

Kohtelias käytös ja palvelualttius ovat tarpeen, sillä kalusteasentaja on asiakkaan silmissä kalusteen toimittajan edustaja.

Työ vaatii myös riittävän hyvää kuntoa.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puualan perustutkinnon. Tutkintonimike on puuseppä.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Työ opitaan usein käytännössä, monesti kokeneemman kalusteasentajan apuna.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Puusepänteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai ryhmän työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Aikapalkan (tuntipalkkaus) lisäksi voidaan käyttää suorituspalkkausta tai palkkiopalkkatyötä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan palkkaukseen Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, kuten sahoilla ja rakennuspuusepäntehtaissa.

 

 

Työmarkkinatiedot
Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lähinimikkeet

asentaja
puuseppä

 

 

 

Kalusteasentaja