Automaalari

Johdanto

Automaalari on ajoneuvojen korien pintakäsittelyn ammattilainen. Automaalauksen tarkoituksena on käsitellä kolarikorjatun tai muuten vahingoittuneen auto pinta niin, ettei korjausta erota paljaalla silmällä. Automaalarin työssä ajoneuvotekniikka ja mekaanikko-osaaminen yhdistyvät taiteelliseen luovuuteen.

Työtehtävät

Automaalarin tehtäviä ovat autojen perus- ja korjausmaalaukset sekä ajoneuvojen materiaalien pintakäsittely. Tehtävät ja vastuualueet vaihtelevat työpaikan ja kokemuksen mukaan. Automaalari voi vastata kaikista auton maalauksen työvaiheista tai olla erikoistunut joihinkin työtehtäviin.

Kolarissa vahingoittunut auto korjataan ensin kuntoon. Sen jälkeen auton pinta käsitellään ja maalataan uudelleen. Kolarivahinkojen lisäksi autolle voi aiheutua pelti- ja ruostevahinkoja, lommoja tai muita vahinkoja, ja siksi se on maalattava uudestaan korjauksen jälkeen. Jos vain auton pinta on vahingoittunut, automaalari hoitaa sen kuntoon.

Aluksi automaalari tarkastaa auton kunnon sekä arvioi työn määrän ja hinnan. Hän purkaa auton sisävuorauksen ja auton varusteet sekä irrottaa ja merkitsee auton korin osat, jotka hän laittaa takaisin, kun auto on maalattu.

Ennen maalausta auto pestään, minkä jälkeen vanha maalikerros poistetaan ja epätasaiset pinnat paklataan. Tämän jälkeen automaalari tekee ruosteenpoistotyöt hiomalla ruostevahingot ja muut pikkuvahingot sekä peittää teipillä, muovilla tai paperilla ne auton osat, joita ei maalata.

Ensin auton pinnalle maalataan pohjaväri, joka hiotaan, pestään ja kuivataan tarkoin. Pientäkään pölyhiukkasta ei saa jäädä auton eri maalikerrosten väliin. Sitten lopullinen väri ruiskutetaan auton pinnalle. Autot maalataan käsin maaliruiskulla tai erityisessä maalauskammiossa.

Kun auto on saanut lopullisen värinsä, se kuivataan ensin uunissa, maalipinta tarkistetaan ja tasoitetaan. Viimeistely on kaikkein tärkein vaihe auton maalauksessa. Silloin voidaan vielä korjata monia virheitä ja parantaa lopputulosta, eikä autoa tarvitse maalata uudelleen. Lopuksi auto siivotaan ja pestään.

Autojen kuvio- ja koristemaalauksia sekä tekstauksia tekevät näihin töihin erikoistuneet automaalarit.

Automaalarin työnkuva on laajenemassa. Hän ottaa maalattavan auton vastaan asiakkaalta, arvioi vahingon ja korjauskustannukset, pintakäsittelee ja maalaa auton ja luovuttaa maalatun ja viimeistellyn auton takaisin asiakkaalle. Toisinaan työhön voi kuulua myös pienempiä autokorin korjaustöitä.

Työtä tehdään hallimaisessa ympäristössä. Työssään automaalari käyttää suojavaatteita sekä kuulo- ja hengityssuojaimia. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta työmäärä vaihtelee ruuhkahuippujen mukaan.

Työpaikat

Automaalarit työskentelevät automaalaamoissa. Heitä työskentelee myös autoliikkeissä sekä autokorjaamoissa, joiden palveluihin kuuluu automaalaus. Automaalari voi työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

Työn vaatimukset

Ammattitaitoisen automaalarin on hallittava ajoneuvon erilaisten materiaalien pintakäsittely, perusmaalaus ja korjausmaalaus.

Pintakäsittelytaidon lisäksi automaalarin on tunnettava myös ajoneuvotekniikkaa ja hänellä on oltava mekaanikko-osaamista.

Ammatissa on osattava tunnistaa käytettävien materiaalien yhteensopivuus ja osattava käyttää nykyaikaisia vesiohenteisia materiaaleja.

Työssä on hallittava muovien hitsaus- ja liimaustekniikka, sillä autoissa käytetään entistä enemmän muoviosia, esimerkiksi puskurit ja peilit ovat usein muovia.

Automaalarin ammattitaidon perustana ovat käden taidot, mutta tietotekniikan käyttö apuvälineenä on lisääntynyt. Esimerkiksi värit voidaan valita ja sekoittaa tietokoneen avulla.

Automaalari työskentelee melko itsenäisesti, ja siksi hän tarvitsee myös itsenäistä työotetta.

Työssä on osattava toimia turvallisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Teknisen osaamisen lisäksi automaalari pääsee käyttämään taiteellista luovuutta työssään.

Autonmaalauksessa käytettävät maalit ja kemikaalit voivat aiheuttaa altistumista. Autokorjaamossa ja -maalaamossa työskentely ei sovi allergikolle.

Yksipuoliset työasennot voivat aiheuttaa kuormitusta.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua automaalaukseen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa automaalarin ammattitutkinto sekä automaalarimestarin erikoisammattitutkinto.

Työ edellyttää jatkuvaa lisä- ja täydennyskoulutusta, koska autot ja niiden tekniikka sekä automaalauksessa käytettävät aineet kehittyvät koko ajan.

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Automaalarien palkkaus määräytyy Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen mukaan. Palkkaus on tuntipalkkausperusteinen. Palkkausjärjestelmän periaatteena on, että vaativammasta työstä ja vaativammasta osaamisesta maksetaan enemmän.

Työmarkkinatiedot
Autoala

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Lähinimikkeet

maalari
teollisuusmaalari
korroosionestomaalari
ruiskumaalari
pintakäsittelijä

 

 

Automaalari