Polkupyörälähetti

Johdanto

 

Polkupyörälähetin työ yhdistää liikunnan ja asiakaspalvelun. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, luotettavuutta ja hyvää paikallistuntemusta sekä riittävän hyvää kuntoa. Työtä tehdään kaikissa sääolosuhteissa kaikkina vuodenaikoina, mikä edellyttää oikeaa asennetta. Työpaikkoja on lähetti- ja kuriiripalveluja tarjoavissa yrityksissä, jotka toimivat pääasiassa suurimmissa kaupungeissa.

 

Työtehtävät

 

Polkupyörälähetti kuljettaa asiakkaan lähetyksiä kaupunkiympäristössä polkupyörällä. Polkupyörä on autoon nähden ylivertainen kulkuväline varsinkin lyhyemmillä matkoilla sekä silloin, kun on liikenneruuhkia tai poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. Polkupyörä on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Polkupyörälähettipalveluja hyödyntävät asiakkaat vaihtelevat yrityksistä yksityishenkilöihin. Asiakas ottaa yhteyttä yleensä joko soittamalla tai sähköpostilla. Polkupyörälähetti lähtee matkaan soiton tai viestin saatuaan noutamaan lähetystä asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta. Lähtöpaikkana on senhetkinen sijainti kaupungilla tai toimisto.

Polkupyörälähetit kuljettavat hyvin erilaisia tavaroita. Käytännössä lähes kaikkea voidaan kuljettaa, kunhan tavara mahtuu laukkuun tai reppuun joka kulkee lähetin selässä. Kuljetus ei myöskään voi olla liian painava.Kuljetettavia tavaroita ovat esimerkiksi kirjeet, asiakirjat, painotuotteet, muistitikut, mapit, mutta yhtä hyvin myös lääkkeet, silmälasit ja vaatteet. Kuormapyörillä voidaan tarvittaessa kuljettaa suurempia tavaroita.

Polkupyörälähetti noutaa lähetyksen asiakkaan luota ja kuljettaa sen haluttuun osoitteeseen, joka voi olla asiakkaan oma asiakas, posti, matkahuolto tms. Polkupyörälähetit voivat tehdä myös joitakin asiointeja asiakkaan puolesta, esimerkiksi noutaa jotakin tietystä paikasta ja tuoda sen asiakkaalle.

Kuljetukset vaihtelevat kertaluontoisista tai kiireisistä lähetyksistä sopimuksen pohjalta tehtäviin säännöllisiin kuljetuksiin. Ajokierrokseen sisältyy yleensä monia eri kuljetuksia, joiden toteutusjärjestys ja reitti on suunniteltava etukäteen aikataulussa pysymiseksi ja turhan ajon välttämiseksi.Osoitteiden löytämisessä voidaan käyttää apuna karttaa ja navigaattoria. Myös toimistolta voidaan tarvittaessa opastaa puhelimitse.

Polkupyörälähetin pyörän on kestettävä kovaa käyttöä, sillä yhden työpäivän aikana kertyy kymmeniä, jopa 100 ajokilometriä. Vuodessa voi kertyäreilusti yli 10 000ajokilometriä. Työtä tehdään kaikissa sääolosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina niin helteessä, sateessa kuin viimassakin. Suojautuminen edellyttää hyviä varusteita ja vaatetusta.

Työpäivät ovat vaihtelevia. Päivän mittaan ollaan tekemisissä useiden eri asiakkaiden kanssa sekä työkavereiden, joiden määrä riippuu työyhteisön koosta. Työaika on yleensä normaali toimistotyöaika, jolloin myös asiakkaat työskentelevät. Vuoden mittaan kiireisintä on usein syksyllä sekä ennen joulua riippuen palvelujen kysynnästä.

 

Työpaikat

 

Lähetti- ja kuriiripalveluja tarjoavat yritykset.

 

Työn vaatimukset

 

Polkupyörälähetin työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja.

Ajoreitit on osattava suunnitella järkevästi, mikä edellyttää organisointikykyä.

Työ edellyttää sekä pyöräilystä pitämistä että riittävän hyvää kuntoa.

Paikallistuntemus on työssä tarpeen ja hyvä muisti eduksi.

Kielitaidosta on hyötyä.

Työ edellyttää omatoimisuutta, ripeyttä, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

Vaihtelevissa sääolosuhteissa työskentely edellyttää tietynlaista luonnetta.

Liikennesäännöt on tunnettava.

Liikenteessä voi tulla eteen vaaratilanteita, mikä edellyttää valppautta sekä hyvää huomiokykyä ja tilannetajua.

Työpaikasta riippuen on osattava myös huoltaa omaa polkupyörää

 

Koulutus

 

Polkupyörälähetiksi ei ole virallista koulutusta eikä tutkintoa. Alan yritykset opastavat uuden työntekijän tehtäväänsä.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

 

Palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Lähinimikkeet

 

lähetti
pyörälähetti
fillarilähetti