Kirjansitoja

Johdanto

Kirjansitoja sitoo käsityönä kirjan tai muun painotuotteen sekä tekee kannen ja toteuttaa ulkoasun. Tehtäviin kuuluu myös kirjojen korjausta sekä arvokirjojen ja vanhojen kirjojen entisöintiä. Kirjansitojia työskentelee pääasiassa kirjansitomoissa, monet yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan kirjansidonnan menetelmien hallinnan lisäksi sorminäppäryyttä, huolellisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja palveluhenkisyyttä.

 

 

Työtehtävät

Kirjansitoja valmistaa kirjan käsityönä sekä tekee sille kestävän ja näyttävän ulkoasun. Käsinsidonta on vanhaa arvostettua käsityötaitoa, jota tarvitaan edelleen arvokirjojen, yksittäiskappaleiden ja piensarjojen sidonnassa.

Kirjansidonnassa kirja kootaan painetuista ja taitetuista arkeista tai yksittäisistä lehdistä. Kirjan arkit nidotaan toisiinsa tai selän poikittaissidoksiin langalla. Sidontatyöhön kuuluu myös kirjan kansien ja selän valmistaminen sekä niiden kiinnittäminen paikoilleen.

Kirjan ulkoasusta saadaan näyttävä ja arvokas erilaisin koristeellisin toimenpitein. Kirjansitoja tekee esimerkiksi kirjan syrjän värjäystä ja kultausta, syrjän ja esilehden marmorointia sekä kannen upotuksia, pakotuksia, kultauksia ja painatuksia.

Kirjansitojan työtehtäviin kuuluu myös kirjojen korjausta ja entisöintiä. Tällöin työ kohdistuu rikkoutuneisiin tai huonokuntoisiin arvokirjoihin tai vanhoihin kirjoihin. Kirjan tavallisimpia vaurioita on selän reunan ratkeaminen. Kirjoille tehdään myös uudelleensidontaa.

Kirjojen lisäksi kirjansitojat sitovat ja käsittelevät vuosikertomuksia, kauppasopimuksia, pöytäkirjoja, tilinpäätösasiakirjoja, opinnäytteitä, menu-listoja, vieraskirjoja, kirkonkirjoja, lehtien vuosikertoja jne. riippuen asiakkaiden tarpeista ja tilauksista.

Kirjansitomot ovat pienyrityksiä, usein perheyrityksiä, joissa työskentelee muutama tai joskus vain yksi henkilö. Työ tehdään pääosin verstaalla käyttäen työvälineinä mm. neulaa, saksia, paperileikkuria ja puristimia sekä tarvittavia koneita. Materiaaleina käytetään papereita, puuta, pahvia, nahkaa, kangasta, muovia, lankaa, liimaa, värejä jne.

Työ tehdään yleensä päivätyöaikaan, mutta töiden määrä vaikuttaa etenkin yrittäjillä työpäivien pituuteen ja lukumäärään viikossa. Kirjansidonta on tarkkaa käsityötä, jossa ei työn luonteen vuoksi voi juurikaan kiirehtiä.

Kirjansitojien määrä on vähentynyt teollisen sidonnan myötä. Tämä graafisen alan viimeinen suuri käsityöammatti tulee kuitenkin säilymään jatkossakin pienimuotoisena erikoistaitona.

 

Työpaikat

Kirjansitomot. Sitomot. Kirjastot.

 

Työn vaatimukset

Kirjansitojan on osattava valmistaa käsityönä perinteisten ja nykyaikaisten sidosasujen mukaiset tuotteet käyttäen oikeita menetelmiä ja materiaaleja.

Kirjansitojan työssä tarvitaan kädentaitoja, sorminäppäryyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää keskittymiskykyä ja pitkäjännitteisyyttä.

Arvoteosten ja muiden arvokkaiden kirjallisten tuotosten laatuvaatimukset ovat korkeat, ja ne on pystyttävä täyttämään.

Käsinsidonnassa on tarpeen vaatiessa osattava suunnitella myös kirjan sidonta-asu, mikä vaatii luovuutta ja taiteellista silmää.

Yrittäjinä toimivien kirjansitojien on tunnettava yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvät asiat, joihin kuuluu mm. verotuksen, kirjanpidon, laskennan ja markkinoinnin asioita. Asiakaspalveluhenkisyyttä tarvitaan myös.

Ammatin kuormitustekijöitä ovat yksipuolisten työliikkeiden aiheuttamat vaivat. Työ on lähinnä istumatyötä, mutta runsas neulominen voi vuosien mittaan aiheuttaa sormien puutumisoireiden lisäksi rasitusta selkä- ja hartiaseudun alueelle. Työssä altistuu myös paperipölylle.

 

Koulutus

Alalla voi suorittaa näyttötutkintoina kirjansitojan ammattitutkinnon sekä kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinnon.

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa järjestetään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen valmistavaa koulutusta.

Kirjansitojan ammattiin voi valmistua myös oppisopimuksella.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjinä toimivien kirjansitojien ansiot perustuvat liiketoiminnan kannattavuuteen.

Graafisessa teollisuudessa työskentelevien kirjansitojien palkkaus perustuu kirjatyöntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen. Palkka määräytyy tehtäväkohtaisen palkan sekä henkilökohtaisen palkan osan mukaan. Lisäksi tulevat mahdolliset lisät.

 

Työmarkkinatiedot
Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lähinimikkeet

artesaani
kirjansitojamestari
konservaattori
paperikonservaattori