Varastotyöntekijä

Johdanto

Varastotyöntekijä hoitaa tavaran vastaanottoon, varastointiin ja luovutukseen liittyviä tehtäviä. Varastotyöntekijöitä työskentelee varastopalveluja tarjoavissa yrityksissä sekä kaupan ja teollisuuden omissa varastoissa. Työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta. Trukinajotaito on vähänkin suuremmissa varastoissa välttämätön taito. Ammatissa tarvitaan yhteistyötaitoja ja hyvää yleiskuntoa.

Työtehtävät

Varastotyöntekijä hoitaa tavaran vastaanottoon, varastointiin ja luovutukseen liittyviä tehtäviä. Varasto voi olla esimerkiksi varaosavarasto, lääkevarasto, sekavarasto tai elintarvikkeiden kylmävarasto. Varastossa saattaa olla sen koosta riippuen eri tehtäviin erikoistuneita työntekijöitä.

Saapuvan tavaran vastaanotto, hyllyjen täyttäminen koodien tai tuotteiden mukaisesti sekä hinnoittelu ja lähtevän tavaran luovuttaminen on eriytetty suurissa varastoissa. Pienissä varastoissa toimenkuva on monipuolisempi, kun yksittäinen työntekijä hoitaa monia varastointiin liittyviä tehtäviä.

Varastotyöntekijä keräilee lähetystä varten tuotteet hyllyiltä. Tämä tapahtuu joko trukilla tai käsin ns. korkeakeräilijän avulla, joka on varastokone, joka nostaa työntekijän korissa hyllyllä olevan tavaran luo.

Vastaavasti työhön kuuluu saapuvan tavaran siirtäminen hyllyille oikeaan paikkaan. Tavaroille on sovitut paikat tai sitten työnjohto tai varastonhallintajärjestelmä ehdottaa niiden sijoittamista tietylle paikalle. Tuotteet kiertävät varastossa eri nopeudella ja kiireisimmät on sijoitettava paikkoihin, joista ne saadaan nopeasti lastaukseen.

Tehtäviin kuuluu myös tavaran pakkaamista ja lavoittamista. Varastotyöntekijä voi auttaa myös rekkojen lastaamisessa pumppukärryjen avulla. Työhön voi kuulua myös tarroittamista ym. tehtäviä.

Työ tehdään varastotilassa, joka on suuri hallimainen tila. Hyllyrivejä on monessa kerroksessa, yhteensä jopa kilometrejä. Nykyvarastoissa valaistus ja ilmanvaihto ovat yleensä hyvät. Työympäristö voi silti olla pölyinen. Varastossa liikkuu trukkeja, joita on varottava.

Tärkeimmät työvälineet ovat trukit, korkeakeräilijät, vaunut ym. sekä keräilylistat. Varastonhallinnassa käytetään yhä enemmän apuna tietojärjestelmiä, jotka kertovat mm. tuotteiden sijainnin.

Myös viivakoodilukijoita ja puhekeräilyä käytetään. Puhekeräilyssä tietojärjestelmä kertoo kuulokkeiden välityksellä, mistä mitäkin tuotetta haetaan ja kuinka paljon. Tekniikkaa tekee työstä ergonomisempaa ja tehokkaampaa, kun virheet vähenevät.

Varastoissa tehdään usein vuorotyötä. Työtahti vaihtelee kiireestä hiljaisiin aikoihin.

 

Työpaikat

Varastopalveluja tarjoavat yritykset. Kaupan ja teollisuuden varastot. Muiden yritysten varastot.

 

Työn vaatimukset

Työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, täsmällisyyttä ja huolellisuutta.

Pienessä varastossa yksin työskentelevällä korostuu itsenäisyys, isoissa varastoissa sopeutuminen ryhmä- ja yhteistyöhön.

Trukinajotaito on vähänkin suuremmissa varastoissa välttämätön taito.

Samoina toistuvat tehtävät saattavat joissakin tapauksissa tuntua yksitoikkoisilta.

Varasto saattaa sijaita maan alla, mikä voi jostakusta tuntua painostavalta. Pölyallergia on haitaksi.

Ammatissa tarvitaan hyvää yleiskuntoa selkää, jalkoja ja käsiä rasittavan keräily- ja nostotyön johdosta.

Vaarallisten aineiden käsittelyyn sisältyy omat riskinsä.

 

Koulutus

Logistiikan perustutkinto varastopalveluihin suuntautuen antaa koulutuksen ammattiin. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella sekä näyttötutkintona.

Aikuiskoulutuskeskuksissa on myös järjestetty alan kursseja.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka muodostuu alan työehtosopimuksen mukaan. Alalla työskennellään myös keikkatyöntekijöinä henkilöstövuokrausyritysten kautta, jolloin käytössä voi olla tuntipalkka.

 

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Lähinimikkeet

hinnoittelija
lähettäjä
trukinkuljettaja
varastomies

Varastotyöntekijä