Talonmies

Johdanto

Talonmies huolehtii kiinteistöstä ja sen piha-alueista. Tehtäviin kuuluu mm. pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä siivousta. Talonmiehet työskentelevät taloyhtiöiden sekä valtion ja kuntien palveluksessa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Talonmies huolehtii kiinteistöstä sekä sen piha-alueista. Tehtäviin kuuluu mm. huolto- ja korjaustöitä. Talonmiehen työllä on suuri merkitys kiinteistön kunnon ja asukkaiden viihtymisen kannalta.

Talonmies tekee itse pienemmät korjaustyöt. Hän avaa tukkeutuneita viemäriputkia, vaihtaa hanoja ja tiivisteitä sekä tekee pieniä putkiremontteja ja puutöitä. Vaativampia töitä varten hän kutsuu paikalle erikoistuneen ammattimiehen.

Lämmityspattereiden säätö- ja huolto on jatkuvaa. Porrassiivousta on eniten kuraisina aikoina. Ilkivalta saattaa aiheuttaa lisätöitä rauhattomissa, suurissa kiinteistöissä.

Kesäaikana tehtäviin kuuluu nurmikon leikkuu ja ajoittainen kulkuteiden puhdistus vesiruiskutuksella. Toisissa kiinteistöissä nämä teettävät paljon töitä, joissakin näitä töitä ei juuri ole.

Talvisin talonmiehen tehtäviin kuuluvat lumityöt ja hiekoitus. Kaupunkialueilla talonmiehellä saattaa olla puhdistettavanaan myös lyhyt kadunosa.

Joidenkin talonmiesten toimenkuvaan, esimerkiksi ns. kylätalkkarin, voi kuulua myös kunnostustöitä, siivoamista ja ikkunanpesua.

Talonmies työskentelee yksin. Työssä ollaan kuitenkin tekemissä talon asukkaiden kanssa. Talonmiehen esimies on taloyhtiön isännöitsijä.

Työvälineinä talonmies käyttää huolto- ja korjaustöissä tarvittavia välineitä, kuten harjoja, letkuja, työkaluja ja siivousvälineitä.

Työympäristönä on hoidettavan kiinteistön sisä- ja ulkoalueet. Usein hoidettavana on yksittäinen kiinteistö tai muutamia taloja käsittävä taloyhtiö. Työpaikka voi olla myös valtion tai kunnan kiinteistö, kuten esimerkiksi koulu.

Talonmiehen päivätyöaika on tyypillisesti klo 6.00-17.00. Tarvittaessa tehtäviä hoidetaan muulloinkin. Päätoimisen talonmiehen työviikko on viisipäiväinen.

 

Työpaikat

Talonmiehet työskentelevät taloyhtiöiden sekä valtion ja kuntien palveluksessa. Myös kiinteistönomistajien yhdistysten palveluksessa on talonmiehiä.


 

Työn vaatimukset

Talonmies tarvitsee monipuolista teknistä osaamista.

Talonmies tarvitsee myös hyvää ihmistuntemusta, sillä työssä ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kärsivällisyys ja pitkäjännitteisyys ovat eduksi monissa tilanteissa.

Ammatissa tarvitaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja ahkeruutta.

Työturvallisuusmääräysten tunteminen sekä turvalaitteiden ja suojaimien käyttö on tärkeätä.

Tyypillisimpiä tapaturmia ovat liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen. Esimerkiksi lumenpudotus on riskialtista työtä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa talotekniikan perustutkinto. Tutkinnossa voi suuntautua kiinteistönhoitoon.

Tutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Myös oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutuskursseja on järjestetty.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sähkötyöt ovat luvanvaraisia.

 

Palkkaus

Palkkaus määräytyy talonmiehen työtä ja siivousta koskevan työehtosopimuksen mukaan. Talonmiehet ovat aika- tai pistepalkkaisia. Aikapalkka on työehtosopimuksen mukainen kuukausipalkka.

Pistepalkkaus perustuu toistuville töille, jossa tehtävät on etukäteen mitoitettu ja hinnoiteltu. Kullakin tehtävällä on tietty pisteytyksensä ja pisteitä vastaavista korvauksista muodostuu talonmiehen palkka.

Ylitöistä, päivystyksestä sekä kiireellisistä hätätöistä maksetaan työehtosopimuksen mukaista korvausta.

Asuntoetu on hyvin merkittävä etuisuus talonmiehen tehtävässä.

 

Työmarkkinatiedot
Kiinteistönhoito

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lähinimikkeet

kiinteistönhoitaja
kylätalkkari
laitosmies
talkkari