Liikuntapaikkojen hoitaja

Johdanto

Liikuntapaikkojen hoitajat työskentelevät sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen asiakaspalvelussa ja hoitotehtävissä. Tehtäviin kuuluu myös siistimistä ja pieniä korjaustöitä. Liikuntapaikkojen hoitajat työskentelevät kuntien ja kaupunkien tai yksityisten hallin- ja kentänomistajien palveluksessa. Ammatissa tarvitaan teknisen perusosaamisen lisäksi asiakaspalveluhenkisyyttä ja liikuntamyönteisyyttä.

 

 

Työtehtävät

Liikuntapaikkojen hoitajan työ voi kohdistua sisäliikuntapaikkojen tai kesä- ja talviliikuntapaikkojen hoitamiseen. Liikuntapaikkojen hoitajat voivat työskennellä esimerkiksi hallinhoitajina tai urheilukentän hoitajina.

Hallinhoitaja vastaa liikuntapaikkojen hoitamisesta ja kunnostamisesta urheilu- tai uimahallissa. Työhön kuuluu liikuntapaikkojen pitäminen siistinä niiden käytön aikana. Tehtäviin voivat kuulua myös liikuntapaikkojen laitteiden pienet korjaustyöt.

Hallinhoitaja voi vastata myös käytön valvonnasta ja aukiolosta. Hallinhoitajat antavat myös tietoja liikuntatapahtumista.

Urheilukentän hoitaja vastaa kentän kunnossapidosta, valvonnasta ja aukiolosta. Yleisurheilu- ja jalkapallokentille tehdään myös merkkiviivoja erilaisilla koneilla sekä leikataan nurmea. Talvisin tehtäviin kuuluu mm. jääkentänhoitoa.

Liikuntapaikkojen hoitajan toimenkuvaa on pyritty muokkaamaan entistä enemmän asiakaspalveluammatin suuntaan. Työssä ollaankin paljon tekemissä ihmisten kanssa.

Työympäristö vaihtelee hoidettavan liikuntapaikan mukaan. Hallinhoitajan työympäristö on urheilu- tai uimahalli, urheilukentän hoitajat työskentelevät ulkokentillä. Liikuntapaikkojen hoitajat työskentelevät pääosin iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Työpaikat

Kunnat. Kaupungit. Yksityiset urheiluhallit, urheilukentät ja uimahallit.

 

Työn vaatimukset

Liikuntapaikkojen hoitajan ammatissa tarvitaan perusosaamista rakennus- ja laitetekniikasta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ensiaputaito on ammatin keskeisimpiä vaatimuksia, sillä urheilupaikoilla sattuu silloin tällöin tapaturmia.

Tehtävien hoidossa tarvitaan tunnollisuutta. Järjestyksenpidossa tarvitaan tilanteiden mukaan jämäkkää ja ystävällistä otetta.

Liikuntapaikkojen hoitajan on tunnettava myös erityisryhmien liikuntaedellytykset.

Omakohtainen tuntuma urheiluharrastuksiin ja liikuntamyönteisyys ovat eduksi.

 

Koulutus

Näyttötutkintona voi suorittaa liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon ja liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon.

Tutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään mm. urheilu- ja liikuntaopistoissa, aikuisopistoissa ja koulutuskeskuksissa.

Oppisopimuskoulutustakin on käytetty jonkin verran.

Ammattiin koulutetaan myös työpaikoilla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tuntipalkkaus on tavallinen. Palkan määrää lisäävät ikälisät sekä runsaat ilta- ja viikonlopputyöt.

 

 

Työmarkkinatiedot
Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lähinimikkeet

liikuntapaikanhoitaja
liikuntapaikan hoitaja
liikuntatilojen hoitaja
kuntosalinhoitaja
urheilukentänhoitaja
uimahallinhoitaja