Ikkunanpesijä

Johdanto

Ikkunanpesijät pesevät ikkunoiden lisäksi mm. lasiseiniä ja mainosvalokilpiä. Tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös ikkunan muut puhdistustyöt ennen varsinaista pesua. Ikkunanpesijät työskentelevät siivousliikkeiden ja ikkunanpesuun erikoistuneiden yritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, vastuuntuntoa ja hyvää fyysistä kuntoa.

 

Työtehtävät

Ikkunanpesijät pesevät toimistojen ja asuntojen ikkunoita. Työ voi kohdistua myös liikehuoneistojen näyteikkunoihin sekä esimerkiksi lasiseiniin, mainosvalokilpiin ja valaisimiin.

Ikkunanpesijä arvioi ensiksi tarvittavat toimenpiteet ikkunan likaisuusasteen mukaan. Ennen pesua ikkuna puhdistetaan tarvittaessa pölystä, minkä jälkeen teipit, maalitahrat ja muu lika raaputetaan pois.

Pesu tehdään käsityönä, mikä tapahtuu laajoin, pyyhkivin liikkein usein tikkailla seisten. Lasipintojen lisäksi myös karmit ja ikkunalaudat pestään. Työssä edetään puhtaasta likaisempaan, vettä tarpeen mukaan vaihtaen.

Työvälineinä ikkunanpesijät käyttävät erilaisia pesu- ja liuotusaineita, ämpäreitä, pesusieniä, siivousliinoja ja ikkunalastoja. Työssä käytetään myös tikkaita sekä joskus nostureita ja ns. maalarinkelkkaa.

Työtä tehdään usein myös ulkona kadulla ja rakennusten seinustoilla, myös huonossa säässä ja kylmällä ilmalla. Työkohteet vaihtuvat usein. Ikkunanpesijät työskentelevät usein yksin. Työ on yleensä urakkatyötä, ja se pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Muihin siivousalan töihin nähden ikkunanpesijöinä on paljon miehiä.

 

Työpaikat

Ikkunanpesijöitä työskentelee siivousliikkeiden ja ikkunanpesuun erikoistuneiden yritysten palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Ikkunanpesijän ammattitaitoon kuuluu kyky arvioida kussakin kohteessa tarvittavat toimet. Työssä on osattava käyttää oikeita puhdistusaineita ja puhdistusvälineitä sekä tarkoituksenmukaisimpia työtapoja.

Työssä tarvitaan huolellisuutta ja vastuuntuntoa.

Varovaisuus ja harkintakyky sekä hyvä tasapaino ovat tarpeen, sillä horjahtamisesta tai liukastumisesta aiheutuvan tapaturman vaara on olemassa.

Työ on itsenäistä ja usein yksinäistä.

Ergonomisesti oikeiden työasentojen hallinta on tarpeen. Työasennot rasittavat eniten tuki- ja liikuntaelimiä.

Hyvästä fyysisestä kunnosta on työssä hyötyä.

 

Koulutus

Tavallisimmin ammattiin perehdytetään työnantajan toimesta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon puhdistuspalveluihin suuntautuen, jolloin tutkintonimike on toimitilahuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös laitoshuoltajan ammattitutkinto sekä siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Työ on usein urakkatyötä, jossa ansiot riippuvat mm. omasta työtahdista, työoloista ja matkoista.

 

 

 

 

 


 

Työmarkkinatiedot
Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lähinimikkeet

siivooja