Siivooja

Johdanto

Siivoojan tehtävät vaihtelevat työkohteiden mukaan. Tehtäviin kuuluu mm. imurointia, pölyjen pyyhkimistä ja pintojen pesemistä. Työhön voi kuulua myös kokous- ja toimistopalveluja sekä asiakkaiden auttamista. Siivoojat työskentelevät useimmiten siivouspalveluyrityksissä tai yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan puhdistuspalvelujen osaamisen lisäksi itsenäistä työotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä.

 

Työtehtävät

Siivoustyön tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Siivoojien tehtävät ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat työkohteista riippuen.

Siivooja tekee sovitut työtehtävät omalla siivousalueellaan. Tyypillisesti hän puhdistaa tilat liasta ja pölystä, vahaa lattiat, tyhjentää roskat ja täydentää wc- ym. paperit. Siivous on tyypillisesti ns. ylläpito- tai perussiivousta. Myös allergia- ym. siivouksia sekä erikoisosaamista vaativia puhdistuksia tehdään, esimerkiksi tulipalojen jälkeen.

Toimistosiivoojan tehtäviin kuuluu työhuoneiden ja sosiaalitilojen siistiminen. Hän imuroi, pyyhkii pölyt ja pesee sovitut kohteet, kuten lattiat, työpöydät, ikkunalaudat ja portaat.

Teollisuustiloissa siivoojien (teollisuussiivooja) työtehtäviin kuuluu tilojen pitäminen puhtaana sekä työstä tulleiden jätteiden, lastujen ym. siivoaminen.

Vaunusiivouksessa siivooja puhdistaa junanvaunut roskista, imuroi ja suoristaa istuimet, puhdistaa tahrat ikkunoista ja asettaa verhot paikoilleen. Käymälöiden puhdistus, pyyhkeiden ja wc-paperin täydennykset sekä puhtaiden liinavaatteiden vaihtaminen makuuvaunuihin kuuluvat myös vaunusiivoojan tehtäviin.

Hyttisiivoojat siivoavat laivojen hyttejä ja muita tiloja. Tehtäviin kuuluu vuodevaatteiden ja pyyhkeiden vaihtaminen, hyttien varusteiden täydentäminen ja vuoteiden petaaminen. Työ tehdään satamassa ennen seuraavan matkan alkua tai joskus laivamatkan aikana.

Rakennussiivoojan toimenkuvaan kuuluu rakennustyömaan työskentelypaikkojen ja kulkuväylien siivoaminen pölystä, liasta ja työn jätteistä. Tehtäviin kuuluu siirtää laudankappaleet, putkenpätkät, tyhjät säkit ym. jätteet pois.

Rakennuksen valmistuttua työhön kuuluu loppusiivous. Se pitää sisällään mm. pölyjen imurointia ja pyyhkimistä, lattiapintojen vahausta ja ikkunoiden pesua. Tehtäviin on usein yhdistetty rakennusaputöitä.

Nykyään suuntauksena on siivoojan toimenkuvan laajentaminen. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kokoustiloista ja niiden laitteista huolehtimista, kokoustarjoilujen järjestämistä, puhelinkeskuksena toimimista ja postin jakoa.

Asiakkaiden avustaminen voi kuulua tehtäviin joissakin kohteissa. Päiväkodissa tehtäviin voi kuulua esimerkiksi lasten pukemista ja vanhusten hoivalaitoksessa auttamista pyörätuolin kanssa.

Erilaiset kiinteistönhoidon tehtävät kuten pienet korjaustyöt, lamppujen vaihdot ja piha-alueen puhtaanapidot voivat niin ikään kuulua tehtäviin joissakin työkohteissa.

Siivoojan ammatti on palveluammatti, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Työ tehdään usein samanaikaisesti samoissa tiloissa työskentelevien asiakasyrityksen työntekijöiden kanssa.

Siivoojat työskentelevät usein itsenäisesti omilla vastuualueillaan, mutta myös tiimityötä tehdään. Tyypillisesti suursiivoukset ja esimerkiksi loppusiivoukset rakennuksilla tehdään ryhmässä. Joissakin kohteissa, mm. vaunusiivouksessa, voidaan työskennellä pareittain.

Työvälineinä siivoojat käyttävät pyyhkeitä, harjoja ja moppeja. Välineet, jätesäkit ja puhdistusaineet kulkevat mukana siivousvaunussa. Imurointiin, puhdistamiseen, pesuun ja kiillotukseen käytetään koneita.

Suurten tilojen lattiapesuun voidaan käyttää ajettavia puhdistuskoneita. Teollisuuslaitoksissa puhdistukseen käytetään myös teollisuusimureita, lakaisukoneita ja painepesulaitteita.

Työympäristö vaihtelee suuresti kohteen mukaan. Siivousta tehdään mm. toimistoissa, hotelleissa, tuotantolaitoksissa, kouluissa, sairaaloissa ja yksityishenkilöiden kodeissa. Työympäristössä on poikkeuksetta pölyä ja likaa. Jotkut työkohteet voivat olla vetoisia, kosteita tai meluisia. Myös lämpötilanvaihteluita voi esiintyä.

Siivoojan työaika vaihtelee kohteesta riippuen. Työvuoron pituus on noin kahdeksan tuntia, mutta myös osa-aikatyötä tehdään, jolloin työaika on esimerkiksi 4-6 tuntia. Siivottavalle alueelle on usein mitoitettu tietty siivousaika.

Siivousta tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, joten myös kolmivuorotyötä tehdään. Kohteesta riippuen työtä tehdään myös viikonloppuisin. Siivoojan työssä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työskentelyrytmiinsä ja työn päiväkohtaiseen sisältöön.

 

 

Työpaikat

Siivoojat työskentelevät siivouspalveluyritysten, kiinteistönhoitoyritysten, teollisuuden, hotellien ja majoitusliikkeiden sekä laivayhtiöiden ja julkisen sektorin tai niiden liikelaitosten palveluksessa. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Siivoojan ammatissa tarvitaan ammattitaidon lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä.

Ammatissa tarvitaan ihmissuhdetaitoja, koska työ tehdään asiakkaan tiloissa. Joissakin kohteissa, kuten esimerkiksi laivoilla ja hotelleissa työ on kyettävä tekemään hienotunteisesti ja asiakkaita häiritsemättä.

Ryhmätyötaitoja tarvitaan myös, koska siivousta tehdään myös tiimityönä. Vastaavasti työ voi joissakin kohteissa olla yksinäistä, jolloin on sopeuduttava yksin työskentelyyn.

Työssä tarvitaan huolellisuutta. Erityistä huolellisuutta tarvitaan tietokonelaitteiden ja atk-tilojen siivoamisessa varsinkin kosteuden osalta.

Siivous on apuvälineistä huolimatta suurelta osalta käsityötä, jossa korostuvat tietyt liikesarjat. Työtä tehdään myös ahtaissa tiloissa. Siivoojan on siksi tunnettava ergonomisesti oikeat työmenetelmät ja -tavat sekä hallittava työvälineiden käyttö.

Työasennot rasittavat eniten tuki- ja liikuntaelimiä. Jotkut työvaiheet voivat olla raskaita, erityisesti rakennussiivouksessa, jolloin hyvä fyysinen kunto on tarpeen.

Kielitaidosta on etua varsinkin laivoilla ja hotelleissa työskenneltäessä.

Joissakin kohteissa, esimerkiksi vaunusiivouksessa työt saattavat ruuhkautua useiden junien saapuessa yhtä aikaa. Tällöin on kyettävä työskentelemään yhtäjaksoisesti ja kiireisesti pitkiäkin aikoja.

Tehtävien hoitamiseksi tarvitaan normaalia terveyttä. Allergioista mm. pesuaineille ja pölylle on haittaa.

 

Koulutus

Puhdistuspalvelualaa voi opiskella toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Puhdistuspalvelujen perustutkinnon voi suorittaa erikoistuen siivousalaan, jolloin tutkinto on toimitilahuoltaja.

Tutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös laitoshuoltajan ammattitutkinto sekä siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnot.

Alalla on järjestetty myös oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta.

Ammattiin perehdytetään usein työnantajan toimesta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus pohjautuu kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen. Puhdistus- ja siivousalan palkkausjärjestelmässä on viisi vaativuusryhmää, joiden perusteella peruspalkka määräytyy. Päälle tulevat mahdollisesti erilaiset lisät. Rakennussiivouksessa käytetään joissakin tehtävissä urakkapalkkausta.

 

Työmarkkinatiedot
Toimitilapalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lisäaineistot

Kiinteistöpalvelualan monet ammatit. Video. Työministeriö 2007.

Lähinimikkeet

hotellisiivooja
hyttiemäntä
hyttisiivooja
laitoshuoltaja
laitossiivooja
makuuvaununhoitaja
metrosiivooja
porrassiivooja
siistijä
siivooja
rakennussiivooja
tehdassiivooja
teollisuussiivooja
toimistosiivooja
toimitilahuoltaja
vaunusiivooja