Stylisti

Johdanto

Stylistit työskentelevät monipuolisissa muotiin ja kauneuteen liittyvissä tehtävissä. Toimenkuva on laaja kattaen pukeutumisen, meikkaukset ja kampausten tekemiset sekä asiakkaiden neuvonnan. Yksityisasiakkaiden lisäksi stylistejä työllistävät esimerkiksi mainoskuvaukset, muotinäytökset ja TV-tuotannot. Työssä tarvitaan monipuolista vaatetusalan tuntemusta sekä kauneudenhoidon osaamista. Asiakaspalvelutaidot, hyvä visuaalinen silmä, muotituntemus, organisointikyky ja kädentaidot ovat ammatissa tarpeen

Työtehtävät

Stylisti on muodin ja kauneuden ammattilainen, jonka monipuolinen työ liittyy ulkonäköön, tyylikkyyteen ja viihtyisyyteen.Stylistit työskentelevät pukeutumisen sekä meikkausten ja kampausten parissa.

Yksityisasiakkaat käyttävät stylistin palveluja saadakseen neuvoja ja vinkkejä arjen tai työelämän tarpeisiin tai sitten juhlatilaisuuksiin valmistautuessaan. Stylistiopastaa asiakasta vaatteiden ja asusteiden värien, tyylienja materiaalien sekä asukokonaisuuksien valinnassa.Tehtäviin kuuluu mm. vartalotyyppi- ja värianalyyseja sekä pukeutumisneuvontaa.

Stailausta tehdään myös hiuksille ja kosmetiikan avulla.Stylistit suunnittelevat ja tekevät erilaisia kampauksia sekä arki- ja juhlameikkejä. He antavat myös näihin liittyvää opastusta ja ohjausta. Työhön voi kuulua muitakin kauneudenhoitoalan töitä,esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, riippuen omasta osaamisesta ja yrityksen tarjoamista palveluista.

Stylistejätyöskenteleetyypillisesti myösmainoskuvauksissa, muotikuvauksissa ja muotinäytöksissäsekä TV-, elokuva- ja musiikkivideoiden tuotannoissa. Stylistiluokuvauksiin ja näytöksiin halutunlaisen tyylin valitsemillaan vaatteilla jaasusteilla sekä myösmeikkauksilla, maskeerauksilla, kampauksilla ja rekvisiitan avulla, jolloin hyödynnetään huonekaluja, verhoja, tapetteja jne.

Tehtäviin kuuluu ideointia ja suunnittelua sekä vaatteiden ja asusteiden valintaa, maskeerauksen ja kampausten tekemistätai toteutuksen ohjeistamista sekä kuvauksissa käytettävän rekvisiitan hankkimista. Tarvittaessa stylisti silittää vaatteet ja korjaa asut malleille sopiviksi. Kuvausten jälkeen stylisti huoltaa vaatteet ja palauttaa ne. Työssä käytettävät työvälineet vaihtelevat ompeluvälineistä meikkeihin ja kampaajan välineisiin.

Stylistit järjestävät myös kuvauksia mainostoimistoille ja tavarataloille. Tavarataloissa ja erikoisliikkeissä stylisti voi toimia pukeutumisneuvojana. Teattereissa ja oopperassa stylisti voi toimia pukeutumisassistenttina.

Yksityisasiakkaiden kanssa stylistit työskentelevät usein kahden. Työyhteisöön voi sen koosta riippuen kuulua useampia stylistejä tai muita vaatetus- tai kauneudenhoitoalan ammattilaisia. Kuvauksissa työryhmään kuuluu stylistin lisäksi mm. valokuvaaja, meikkaaja, kampaaja ja mallit.

Yksityisasiakkaat saapuvat yleensä ajanvarauksella, ja työtä tehdään liikkeen aukioloaikoina. Näytökset ja kuvaukset sen sijaan toteutetaan usein lyhyellä varoitusajalla ja tiukalla aikataululla, jolloin stylistin työajat vaihtelevat. Työssä joutuu myös matkustamaan.

Sisustukseen erikoistuneet stylistit luovat asunnon sisustuksen asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Tilasta pyritään tekemään mahdollisimman viihtyisä, omistajansa näköinen. Asuntoja stailataan myös myynnin edistämiseksi sekä paremman hinnan saamiseksi.

Työpaikat

Stylistit toimivat yleensä freelanceina tai yrittäjinä. Stylistejä työskentelee myös tavarataloissa pukeutumisneuvojina.

Työn vaatimukset

Stylistin tulee tuntea hyvin vaatteet ja asusteet.Ammatissa on tunnettava trendit ja muodit sekä seurattava alan kehitystä.

Ompelu- ja kädentaidoista on ammatissa hyötyä

Työ edellyttää hyvää visuaalista silmää ja tyylitajua. Ammatissa vaaditaan hyvää värien, muotojen ja materiaalien tajua sekä luovaa kekseliäisyyttä.

Työtehtävistä riippuen ammatissa on etua mahdollisimman laajasta kauneudenhoitoalan osaamisesta (meikit, kampaukset).

Sisustamisen tuntemus ja valokuvaustaidot ovat eduksi.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen. Asiakkaan tarpeet on osattava huomioida.

Työssä tarvitaan hienotunteisuutta, kärsivällisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä.

Kielitaito on eduksi.

Kuvauksissa ja näytöksissä tarvitaan organisointikykyä.

Kiireisissä aikatauluissa toteutettavat kuvaukset vaativat hyvää stressinsietokykyä ja joustavuutta.

Yrittäjinä toimivilta edellytetään yrittäjyyteen liittyvää osaamista mm. markkinointiin, hinnoitteluun, kirjanpitoon ja verotukseen liittyen.

Koulutus

Stylistikoulutusta järjestetään joissakin käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelmassa. Tutkintonimike on artesaani.

Stailauskoulutusta järjestetään myös joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa aikuiskoulutuskursseina.

Alan yritykset järjestävät stylistikoulutusta kursseina.

Stylistien pohjakoulutus vaihtelee.Käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa voi suuntautua vaatetusalaan tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelmassa. Tutkintonimike on artesaani.

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon voi suorittaa vaatetukseen suuntautuen. Tutkintonimike on modisti / sisustusompelija / vaatetusompelija / vaatturi.

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon voi suorittaa kauneudenhoitoon ja tuoteneuvontaan suuntautuen, jolloin tutkintonimike on kosmetiikkaneuvoja. Kosmetologiaan suuntautuen tutkintonimike on kosmetologi.

Hiusalan perustutkinto on parturi-kampaaja.

Perustutkinnot voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona sekä näyttökokeella.

Näyttötutkintona voi ammattitaidon kerryttyä suorittaa vaatetusalan ammattitutkinnon ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnon sekä hiusalan ammattitutkinnon, hiusalan erikoisammattitutkinnon ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella muotoilua ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK) esimerkiksi designer-stylistiksi tai tekstiili- ja vaatetusmuotoiluun suuntautuen.

Taideteollisella koulutusalalla voi opiskella mm. vaatetussuunnittelua ja pukutaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Freelanceina toimivilla stylisteillä palkkiot määräytyvät toimeksiantajan kanssa sovitun mukaisesti. Yrittäjillä tulot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä ylläpitää palveluiden jatkuva kysyntä, mikä johtuu ihmisten halusta hoitaa itseään sekä panostaa ulkoiseen olemukseensa. Myös edustavuuden merkityksen korostuminen työelämässä lisää palveluiden kysyntää.

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista, joista suurin osa on ammatin- tai liikkeenharjoittajina toimivia yrittäjiä. Alalla toimitaan usein vuokratuoliyrittäjänä tai sopimusyrittäjänä toisen yrittäjän tiloissa joko sovitulla kiinteällä kuukausivuokralla tai tehdyistä palvelutöistä saatua tiettyä prosenttiosuutta vastaan.

Hiusalalle syntyy avoimia työpaikkoja sekä tilaisuuksia yritystoiminnalle lähinnä eläkkeelle jäämisten, sijaisuuksien tai uusien liikeketjujen paikkakunnalle tulemisten myötä. Hiusalalla on tapahtunut yritysten koon kasvua ja ketjuuntumista. Työllisyystilanne vaihtelee alueellisesti. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa työnhakijoita voi olla enemmän kuin avoimia työpaikkoja on tarjolla.

Työllisyystilanne on heikentynyt parturi-kampaamopalveluista perittävän korkean arvonlisäveron vuoksi. Hintojen nousu on saanut monen asiakkaan käyttämään palveluita entistä harvemmin. Kannattavuuden heikennyttyä moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa tai irtisanomaan palkattuja työntekijöitä, joista osa on siirtynyt vuokratuoliyrittäjiksi. Työntekijöiden palkkaaminen ei usein ole mahdollista, koska tulot eivät riitä työnantajakulujen maksamiseen. Yrittäjyys on siksi tärkein keino työllistyä alalla.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia uusille alalle tuleville. Työllisyyttä parantaa osaltaan myös se, että yritysten palvelut kattavat usein myös muita kauneudenhoitopalveluita, esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää. Aukioloaikojen laajeneminen saattaa lisätä työpaikkoja isoissa ketjuliikkeissä.

Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuuluu noin 3 800 jäsentä, joista noin 1 400 toimii hoitolayrittäjinä joko liikkeen- tai ammatinharjoittajina. Kosmetologit toimivat pääasiassa yrittäjinä, mutta myös vuokratuoliyrittäjyys on yleistä. Palkattua henkilöstöä on alalla vähemmän kuin yrittäjiä. He työskentelevät alan yrityksissä ja ammattikosmetiikan maahantuontiyrityksissä tai markkinoinnin, koulutuksen ja opetuksen tehtäväalueilla. Työllisyystilanne on vakaa, ja säilynee tulevaisuudessa samanlaisena.

Lähinimikkeet

stailaaja
maskeeraaja
meikkaaja
meikkaaja-stylisti
kampaaja
parturi-kampaaja
visuaalinen suunnittelija
designer-stylisti
pukeutumisneuvoja
sisustusstailaaja
sisustusstylisti
pukeutumisen stailaaja
pukeutumisassistentti

Stylisti