Lentoemäntä, stuertti

Johdanto

Lentoemäntä ja stuertti huolehtivat matkustajien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista lennon aikana. Stuertiksi kutsutaan miespuolista matkustamohenkilöstön jäsentä. Lentoemännät ja stuertit työskentelevät lentoyhtiöissä tai vuokratyöntekijöinä alan työntekijöitä välittävien yritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan erityisesti asiakaspalveluhenkisyyttä ja -osaamista sekä tilannetajua ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Lentoemäntä ja stuertti kuuluvat lentokoneen matkustamohenkilöstöön ja tekevät korkeaa osaamista vaativaa asiakaspalvelutyötä reittilennoilla ja tilauslennoilla. Lentoemännät vastaavat lennon aikana matkustajien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Lentoemäntien ja stuerttien tärkein tehtävä on huolehtia matkustajien turvallisuudesta. Ennen lentoa lentoemännät / stuertit pitävät palaverin, ns. alkubriefingin, jossa käydään läpi turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvät asiat. Samalla huomioidaan matkustajat, joilla on erityistarpeita tai jotka tarvitsevat esimerkiksi saattajaa.

Ennen lähtöä varmistetaan, että koneessa on oikea määrä ja asianmukaisessa kunnossa olevia turvavälineitä kuten pelastusliivejä, taskulamppuja ja palosammuttimia. Lisäksi tarkastetaan matkustamon kunto sekä kaikki matkustajien palvelussa tarvittavat välineet, ja että ruoat ja juomat ovat saatavilla. Puuttuvat tai vialliset välineet täydennetään uusilla.

Lentoemännät ja stuertit ottavat matkustajat vastaan lentokoneen ovella ja toivottavat heidät tervetulleiksi lennolle. Tehtäviin kuuluu saada ihmiset ajoissa koneeseen ja istumaan omille paikoilleen. Käsimatkatavarat on saatava matkatavarahyllyille tai edessä olevan istuimen alle. Matkustamo valmistellaan turvallisuusmääräysten mukaiseen kuntoon.

Ennen lentokoneen nousua he esittelevät matkustajille turvaohjeet sekä huolehtivat siitä, että matkustajat noudattavat niitä lennon aikana. Työhön kuuluu ilmassa matkustamon ja toilettien säännöllistä tarkistamista ja havaintojen tekemistä esimerkiksi epätavallisista äänistä, hajuista tai tilanteista. Ohjaamossa istuvien lentäjien kanssa kommunikoidaan säännöllisesti myös, jotta lentäjien terveys ja turvallisuus varmistetaan.

Toinen keskeinen tehtäväalue on matkustajien yleisestä mukavuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Lennon aikana tehtäviin kuuluu mm. aterioiden, juomien ja jälkiruokien tarjoilua. Tehtäviin kuuluu myös esitellä ja myydä erilaisia valikoimiin kuuluvia tuotteita, joita ovat esimerkiksi parfyymit, kosmetiikka, alkoholijuomat ja makeiset.

Lennon aikana työhön kuuluu neuvoa matkustajia ja tuoda heille esimerkiksi tyynyjä tai peittoja. Lentopelkoisia jne. matkustajia autetaan kuuntelemalla ja rauhoittamalla heitä. Sairastumisissa matkustajaa autetaan käytettävissä olevin keinoin. Turvallisuustehtäviin kuuluu myös mahdollisten häiriötä tai vaaraa aiheuttavien asiakkaiden rauhoittelu.

Ennen lentokoneen laskeutumista matkustamon on oltava samankaltaisessa tilassa kuin noustessa, minkä lisäksi tarjoilussa käytetyt välineet, astiat ja roskat on oltava kerättyinä. Laskeutumisen aikana lentoemännät / stuertit istuvat hätäuloskäyntien läheisyydessä ja tarkkailevat matkustamoa.

Koneen laskeuduttua he valvovat matkustajien poistumista lentokoneesta sekä auttavat apua tarvitsevia matkustajia ja saattavat yksin matkustavat lapset. Tehtävänä on myös valmistella matkustamo ripeästi seuraavia matkustajia varten, mikäli kone jatkaa nopeassa aikataulussa takaisin.

Asiakkaat vaihtuvat lentojen mukaan. Ammatissa työskennellään käytännössä lähes kaikista kansallisuuksista ja kulttuureista olevien eri-ikäisten ihmisten kanssa. Myös matkustamohenkilökunta sekä lentäjät, lentokapteeni ja perämies, vaihtuvat lentojen mukaan. Purseri on matkustamohenkilökunnan työnjohdollinen esimies. Lennolla olevien lentoemäntien / stuerttien lukumäärä vaihtelee mm. lentokoneen koon ja reitin mukaan.

Työtilat lentokoneessa ovat pääsääntöisesti ahtaat, ja työ on nousuja ja laskuja lukuun ottamatta pääasiassa seisomatyötä. Asiakaspalvelu ja tarjoilutyö tehdään koneen käytävällä. Tarjoilussa käytetään apuna tarjoilukärryjä.

Lennot suuntautuvat eri puolille maailmaa, ja voivat olla edestakaisia kotimaan ja Euroopan liikenteen lentoja tai kaukolentoja. Työtä tehdään kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina. Ammattiin kuuluu myös varallaoloa päivystäjänä, jolloin työvuoroon soitetaan tarvittaessa. Toisinaan työ vaatii pitkiäkin poissaoloja kotoa, jolloin yövytään hotelleissa ympäri maailmaa.

Lentotyön lisäksi lentoemännät ja stuertit voivat työskennellä myös esimerkiksi projekti- tai erityistehtävissä kuten kouluttajina.

Työpaikat

Lentoemännät ja stuertit työskentelevät lentoyhtiöissä tai vuokratyöntekijöinä alan työntekijöitä välittävien yritysten palveluksessa.

Työpaikkoja on sekä Suomessa lentoliikennettä harjoittavissa tai kotipaikkaansa pitävissä lentoyhtiöissä että lentoyhtiöissä ympäri maailmaa.

Työn vaatimukset

Lentoemännältä ja stuertilta edellytetään asiakaspalveluosaamista ja palveluhenkisyyttä sekä kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan sosiaalisuutta, ystävällisyyttä, iloisuutta ja hienotunteisuutta. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on tärkeää. Ammatissa on pystyttävä hoitamaan hankalatkin tilanteet asiallisesti ja rauhallisesti.

Lentoemännän ja stuertin on hallittava monipuoliset turvallisuustehtävät erilaisten hätätilanteiden varalta. Työssä on hallittava mm. ensiavun antaminen ja palontorjunta sekä joukonhallintaa, evakuoimista ja pelastamista sekä riskienhallintaa ja itsepuolustusta.

Työ edellyttää myös tarjoilu- ja myyntiosaamista sekä juomien tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan täsmällisyyttä, järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja tilannetajua.

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet on osattava huomioida. Ammatissa on täytettävä myös lehtoyhtiön ja lennon asiakaspalvelulliset tavoitteet.

Työ vaatii joustavuutta, sopeutumiskykyä, kykyä toimia oikein myös kiireessä ja stressinsietokykyä.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta. Ryhmätyötaidot ovat tarpeen sosiaalisessa työssä, jossa lentokoneen miehistö vaihtuu jatkuvasti.

Ammatissa stressiä voivat tuottaa mm. epäsäännölliset työajat. Pitkillä lennoilla myös aikaero kuormittaa elimistöä, joten hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat tarpeen. Jatkuva päivärytmin vaihtuminen voi aiheuttaa väsymystä ja unettomuutta.

Työskentelytilat lentokoneessa ovat ahtaat. Työ on fyysisesti kuormittavaa seisomatyötä, jossa työasennot voivat aiheuttaa hartiakipuja. Kiertoilmastoinnin kuiva ilma saattaa ärsyttää hengityselimistöä.

Koulutus

Lentoyhtiöt järjestävät matkustamohenkilöstön koulutusta rekrytointitarpeensa mukaan.

Lentoyhtiöiden järjestämät peruskurssit kestävät noin kahdeksan viikkoa, joiden lisäksi tulevat työhönopastuslennot. Koulutukseen kuuluvat myös vuosittain useammat kertaus- ja täydennyspäivät. Tarvittaessa osallistutaan myös uuden konetyypin koulutukseen.

Lentoemäntä / stuertti voi hakeutua tietyn työkokemuksen jälkeen purserikurssille, joka kestää noin kaksi viikkoa. Purserikurssi antaa valmiudet matkustamon esimiestehtäviin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Hakukriteerit määritellään kunkin rekrytoinnin yhteydessä. Kriteerit matkustamopalveluhenkilöstölle muodostuvat viranomaismääräysten ja asiakaspalveluedellytysten pohjalta. Ilmailuviranomaiset ja -määräykset säätelevät peruskoulutuksen sisältöä.

Tyypilliset muodolliset vaatimukset uudelle lentoemännälle / purserille ovat pohjakoulutuksena vähintään ylioppilastutkinto tai vastaava, kokemusta asiakaspalvelusta, ikä vähintään 20 vuotta, pituus 160-188 cm, koska työ vaatii esimerkiksi ylettymistä matkatavarahyllylle, hyvä terveydentila ja hyvä näkö. Uimataito on yksi edellytys.

Vaatimukset kielitaidosta vaihtelevat lentoyhtiöittäin. Yleensä vaaditaan puhetaito suomen, ruotsin ja englannin kielessä. Joihinkin yhtiöihin vaaditaan vain suomen ja englannin kielen taito.

Matkustamon vastaavan tehtäviin sijoittuvien on ilmailuviranomaisen vaatimuksesta käytävä Chief of Cabin -koulutus, joka kestää noin viikon, minkä lisäksi on seuraavan vuoden sisällä joitakin lähiopetuspäiviä.

Palkkaus

Säännöllisessä reittiliikenteessä ja raskaassa tilauslentoliikenteessä työskentelevän matkustamohenkilökunnan työntekijän palkka perustuu Matkustamohenkilöstöä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen SLSY sekä Palvelualojen työnantajat PALTA:n välillä.

Palkka muodostuu peruspalkasta, jossa vähimmäispalkka perustuu työkokemusvuosiin, erilaisista lisistä sekä mahdollisesta myyntiprovisiosta. Palkkaukseen vaikuttavat virkaikä sekä lennetyt reitit eli niiden ajankohta sekä pituus.

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

purseri
stuertti
cabin attendant
cabin crew member
flight attendant
matkustamon vastaava

Lentoemäntä, stuertti