Maataloustyönjohtaja

Johdanto

Maataloustyönjohtajia työskentelee suurimmilla maatiloilla, joissa he vastaavat maatalouden työntekijöiden työnjohdosta ja neuvonnasta. Maataloustyönjohtajat osallistuvat myös itse käytännön töihin. Ammatissa vaaditaan maatilan töiden hyvää tuntemusta ja hallintaa sekä organisointitaitoja ja esimiesosaamista.

Työtehtävät

Maataloustyönjohtaja toimii suurella maatilalla esimiestehtävissä joko tilanomistajan tai palkatun tilanhoitajan alaisena. Maataloustyönjohtaja vastaa maatilan monipuolisten töiden johtamisesta, töiden jaosta ja valvonnasta osallistuen itsekin käytännön töihin. Maataloustyönjohtaja hoitaa usein ammattitaitoa eniten vaativat tehtävät.

Maatilan työt liittyvät tyypillisesti peltoviljelyn ja eläintenhoidon lukuisiin eri työvaiheisiin. Maatila voi olla erikoistunut kasvituotantoon tai eläintuotantoon tai harjoittaa molempia. Kasveja ovat esimerkiksi ohra, kaura, ruis ja vehnä sekä peruna, lanttu, porkkana, punajuuri jne. Eläimiä ovat esimerkiksi lehmät, siat, lampaat, kanat ja kalkkunat.

Lisäksi voidaan harjoittaa puutarhaviljelyä, esimerkiksi vihannesten tai marjojen tuotantoa. Maatilan töihin kuuluvat usein myös metsätyöt tilan metsissä, jolloin tehdään käytännössä metsurin töitä liittyen joko metsänhoitoon tai puunkorjuuseen metsäteollisuuden tarpeisiin tai bioenergian raaka-aineeksi voimalaitoksiin.

Maatilan töihin kuuluvat myös tilan rakennusten ja rakenteiden korjaukset ja remontoinnit sekä koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus. Tiloilla voidaan harjoittaa myös esimerkiksi koneurakointia ja maatilamatkailua sekä tuotteiden jatkojalostusta esimerkiksi mehuiksi.

Maataloustyönjohtaja työskentelee koko tilan alueella. Työvälineinä käytetään maatalouden koneita, laitteita ja työkaluja. Toimistotyöt tehdään tietokoneella. Maatilalla työskentelee sen koosta riippuen maataloustyöntekijöitä. Joillakin isoimmilla tiloilla saattaa olla erikseen tilanhoitaja, joka vastaa yleensä melko itsenäisesti tilan koko talouden hoidosta sekä töiden suunnittelusta.

Maataloustyönjohtajan työaika vaihtelee tilan tuotantosuunnan ja vuodenaikojen mukaan. Kiireisintä aikaa ovat yleensä kevät, kesä ja syksy.

Työpaikat

Suuret maatilat.

 

Työn vaatimukset

Maataloustyönjohtajan työssä esimies- ja johtamistaidot ovat keskeisiä maatalouden ja maatilojen töiden tuntemuksen lisäksi.

Maataloustyönjohtajan on osattava järjestellä ja johtaa tilan töitä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Työnjohtajan edellytetään toimivan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, mutta kuitenkin huomioiden omistajan tai tilanhoitajan ohjeet.

Vuorovaikutustaidot ovat työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Työ soveltuu huonosti vilja- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

 

Koulutus

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Tutkintonimike on eläintenhoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Maataloustyönjohtajan palkka perustuu työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Palkan suuruuteen vaikuttavat koulutus, työkokemus, vastuun määrä ja erikoisosaaminen.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

agrologi
tilanhoitaja
työnjohtaja