Hevostenhoitaja

Johdanto

Hevostenhoitaja on hevosalan työntekijä, joka tuntee hyvin hevosten hyvinvoinnin edellytykset. Hevostenhoitajia työskentelee suuremmilla hevostiloilla ja itsenäisinä talliyrittäjinä. Hyvä hevostenhoitaja on oma-aloitteinen ja viihtyy hevosten parissa. Hevostenhoitajan on osattava toimia asiakassuhteissa myös ihmisten kanssa, mikäli hän toimii esimerkiksi ratsastuksenohjaajana.

Työtehtävät

Hevostenhoitajan päivittäisiä töitä ovat eläinten ruokinta ja hoito, tallin puhtaanapito sekä mahdollisesti myös rehujen ajo. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia eläinten terveydestä, tunnistaa yleisimmät sairaudet ja häiriötilat sekä tehdä rutiininomaiset lääkintätoimenpiteet.

Hevostenhoitajan tehtäviin kuuluu myös kengittäminen, hevosten kouluttaminen ja valmentaminen sekä valjaiden ja ajokalujen huoltaminen.

Itsenäinen talliyrittäjä voi olla erikoistunut ravi- tai ratsuhevosten valmentamiseen ja kilpailuttamiseen tai siitostallin pitoon.

Ratsastuksenohjaaja toimii ratsastuskoulussa useimmiten ratsastuksenopettajan avustajana. Tehtäviin kuuluu antaa ratsastustaidon, hevosten käsittelytaidon ja hoidon opetusta oppilaille sekä huolehtia oppilaiden ja eläinten turvallisuudesta.

Ratsastuksenohjaajilla on usein vastuullaan tallin toiminnan ja hevosten hoidon organisointi sekä tallitöiden tekeminen.

Hevostenhoitotyö on vastuullista ja vaihtelevaa. Hoitotyöt on tehtävä aamuin ja illoin. Joskus työaika voi olla hyvinkin epäsäännöllinen.

 

Työpaikat

Hevostenhoitajia työskentelee suuremmilla hevostiloilla sekä itsenäisinä talliyrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Ammatissa on tunnettava hevoset sekä osattava käsitellä ja hoitaa niitä oikein.

Hevostenhoitajan työ edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä vastuullisuutta.

Hoitajan on viihdyttävä hyvin eläinten parissa sekä jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä hevosten käsittelytaitoaan.

Itsenäisen talliyrittäjän pitää tuntea hevosalan kehitysnäkymät ja pystyä suunnittelemaan tallin toiminta kannattavasti.

Talliyrittäjän pitää osata kouluttaa varsasta kilpaileva ratsuhevonen tai kilpaileva ravuri tai vaihtoehtoisesti hallita siitostallin toiminnot.

Työssä tarvitaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ammatissa vaaditaan hyvää kuntoa ja terveyttä.

Hevostenhoitajan työ ei sovellu rehu- tai eläinpölylle allergisille ihmisille.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa hevostalouden perustutkinnon.

Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.

Alalla voi suorittaa näyttötutkintona hevostenvalmentajan, kengityssepän ja ratsastuksenopettajan ammattitutkinnot sekä ratsastuksenopettajan ja tallimestarin erikoisammattitutkinnot.

Alan oppilaitokset järjestävät myös hevosalaan liittyvää ammatillista lisäkoulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Hevostenhoitajan palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen. Työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka koostuu työn vaativuuden perusteella määräytyvästä työkohtaisesta palkasta, työntekijän pätevyyden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta ja lisien perusteella määräytyvästä osuudesta.

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

ratsastuksenohjaaja
tallimestari
tallimies
talliyrittäjä