Hautaustoimistoyrittäjä

Johdanto

Hautaustoimistoyrittäjät työskentelevät hautaustoimistoissa, jotka järjestävät monenlaisia hautajaisiin liittyviä palveluita omaisten toimeksiannosta. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaspalvelutaitoja ja hienotunteisuutta sekä myös yrittäjyyteen liittyvää osaamista.

 

Työtehtävät


Hautaustoimistoyrittäjä työskentelee yrittäjänä hautaustoimistossa, jossa hän saa toimeksiantonsa läheisensä menettäneen omaiselta. Työ on vaativaa ihmissuhdetyötä ja asiakaspalvelua, jonka tarkoituksena on huolehtia hautajaisjärjestelyistä.

Hautaustoimistoyrittäjän tarjoamia palveluita ja tuotteita ovat yleisesti arkku, tarvittaessa uurna ja vainajan kuljetus. Hautaustoimistolla voi lisäksi olla esimerkiksi kukkakauppa tai pitopalveluyritys. Tarvittaessa hautaustoimistoyrittäjät huolehtivat kaikista hautausjärjestelyistä. Omaiset voivat huolehtia osasta palveluista itse. Järjestelyt sovitaan asiakkaan kanssa.

Hautajaisiin tuotettavia ja välitettäviä palveluita ovat esimerkiksi arkun koristeiden ja kukkien hankkiminen kukkakaupasta, siunaustilaisuuden ajan varaaminen kappelista tai kirkosta, siunausajan sopiminen papin kanssa, hautapaikan varaaminen seurakunnalta, hautakiven tilaaminen kiviliikkeestä, muistotilaisuuden tarjoilun järjestäminen pitopalvelusta, kuolinilmoitukset sanomalehteen ja perunkirjoitukset asianajotoimistolta.

Hautaustoimistossa huolehditaan vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta sekä kuljettamisesta. Tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelua sekä tuotteiden ja palveluiden esittelyä. Myös tuotteiden kuten arkkujen, uurnien jne. tilaukset kuuluvat tehtäviin. Työhön kuuluu myös erilaisia yritystoiminnan hoitamiseen liittyviä tehtäviä verotuksesta kirjanpitoon ja markkinointiin.

Työnkuva vaihtelee toimiston koon mukaan. Pienemmissä toimistoissa tehtäväalueet ovat tyypillisesti laajempia, koska henkilökuntaa on vähemmän. Suurissa kaupungeissa toimistot ovat usein pelkkiä hautaustoimistoja, joissa harjoitetaan mahdollisesti kukkasidontaa. Maakuntakeskusten toimistoissa on lisäksi usein kukkakauppa. Pienissä maaseutuhautaustoimistoissa on usein kukkakauppa tai pitopalveluyritys.

Hautaustoimistoyrittäjän kanssa samassa hautaustoimistossa työskentelee usein muita perheenjäseniä. Suuremmissa toimistoissa on palkattua ulkopuolista henkilökuntaakin. Työssä ollaan tekemisissä omaisten kanssa sekä mm. alan muiden palveluiden tarjoajien, seurakuntien ja sairaaloiden henkilökunnan kanssa.

Työympäristö vaihtelee hautaustoimistosta sairaaloihin ja paikkoihin, joista vainajia haetaan, kirkkoihin, kappeleihin ja hautausmaille. Työtä tehdään myös hautaustoimiston aukioloaikojen ulkopuolella esimerkiksi vainajia kuljetettaessa ja hautausaikoina.

Työpaikat

Hautaustoimistot ovat usein perheyrityksiä. Palkatun henkilökunnan määrä vaihtelee.

Työn vaatimukset

Työ hautaustoimistossa on ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, hienotunteisuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Yhteistyötaitoja tarvitaan paitsi hautaustoimiston muiden työntekijöiden, myös mm. sairaaloiden ja seurakuntien henkilöstön kanssa asioitaessa.

Ammatissa tarvitaan myös kädentaitoja.

Työ voi olla henkisesti kuormittavaa mm. omaisten surun vuoksi.

Ammatissa tarvitaan kykyä sietää ahdistusta.

Ainutkertaisten hautajaisten järjestelyjen onnistuminen voi tuottaa stressiä.

Työssä tarvitaan myös fyysistä voimaa ja tietoa ergonomisesti oikeista työasennoista.

Kielitaito on eduksi.

Yrittäjät tarvitsevat työssään yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja tietämystä mm. markkinoinnista, verotuksesta ja kirjanpidosta.

 

Koulutus

Yrittäjiksi ryhtyvillä on usein pitkä työkokemus ja sitä kautta hankittu osaaminen alalta. Työnantaja perehdyttää yleensä tehtäviin.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti, ylempi kauppatieteiden maisteri.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjillä tulot määräytyvät palveluliiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työntekijän palkka sovitaan työnantajan kanssa solmitulla työsopimuksella.

 

Työmarkkinatiedot
Kirkollinen työ

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa (v. 2017).

Henkilöstöstä noin puolet työskentelee hengellisen työn tehtävissä, esimerkiksi papit ja kanttorit sekä diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Kirkko työllistää myös hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä.

Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan. Lähivuosina eläkkeelle jää paljon työntekijöitä, joiden tilalle seurakunnat palkkaavat uusia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Seurakunnat työllistävät vuosittain huomattavan määrän kesätyöntekijöitä, joista useimmat hoitavat hautausmaita.

Seurakuntien kykyyn työllistää vaikuttaa niiden taloudellinen tilanne, joka vaihtelee suuresti seurakuntien välillä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat seurakuntien talouteen viiveellä.

Suomen ortodoksinen kirkko työllistää seurakunnissaan sekä hallintotehtävissään noin 200 henkilöä.

Lähinimikkeet

hautauspalveluyrittäjä
hautaustoimiston työntekijä
hautaustoimistotyöntekijä
hautausurakoitsija
hautausyrittäjä
ruumisautonkuljettaja