Pelinhoitaja

Johdanto

 

Pelinhoitajat hoitavat kasinolla sekä eri ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa rahasta pelattavia kasinopöytäpelejä kuten esimerkiksi Blackjackiä, Rulettia ja Dynamic Pokeria. Pelinhoitajia työskentelee myös pelisaleissa, joissa he toimivat pelinhoitotehtävien lisäksi monipuolisesti eri asiakaspalvelutehtävissä kuten kassapisteen asiakaspalvelussa ja raha-automaattien huoltotöiden parissa. Pelinhoitajalta edellytetään mm. aktiivista asiakaspalveluasennetta, luotettavuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Työnantajana on Raha-automaattiyhdistys (RAY).

 

 

Työtehtävät

Pelinhoitajat hoitavat asiakaspalvelun lisäksi kaikki peliin kuuluvat järjestelyt, jotka riippuvat pelistä. Esimerkiksi Ruletissa he arpovat voittavan numeron kuulalla rulettikehässä, Blackjackissä he sekoittavat ja jakavat kortit.

Pelinhoitajat valvovat pelin kulkua, kertovat sen säännöistä sekä myyvät pelissä käytettäviä peli- tai arvomerkkejä ja hoitavat voitonmaksun. Ehdottomasti tärkein pelinhoitajan tehtävä on kuitenkin huolehtia asiakasviihtyvyydestä sekä asiakaspalvelusta pelipöydässä.

Pelinhoitajia työskentelee kasinon ja ravintoloiden lisäksi myös Klubi-pelisaleissa, Club Ray -pelisaleissa sekä Feel Vegas Club -pelisaleissa. Pelisaleissa pelinhoitajat hoitavat monipuolisesti sekä eri pöytäpelejä että raha-automaattipelejä.

Pelisaleissa tehtäviin saattaa pelinhoitajan työtehtävien lisäksi kuulua asiakaspalvelua kassapisteessä, ikärajavalvontaa, asiakkaiden opastusta sekä raha-automaattien huoltotöitä. Pelaamo-pelisaleissa puolestaan on vain raha-automaattipelejä.

Pelinhoitajan työ on kohteliaisuutta ja huumorintajua, mutta myös jämäkkyyttä ja tarkkuutta vaativaa asiakaspalvelutyötä. Työssä ollaan tekemisissä erilaisten asiakkaiden sekä työpaikan muun henkilökunnan kanssa.

Ravintolapeleissä työskentelevien pelinhoitajien työajat painottuvat iltaan ja yöhön sekä viikonloppuihin. Casino Helsinki on avoinna keskipäivästä aamuyöhön eli siellä työvuorot vaihtelevat sisältäen sekä päivä-, ilta- että yövuoroja. Pelisalit ovat auki pääsääntöisesti ostoskeskusten aukiolojen mukaisesti eli vuorot jakautuvat aamu-, päivä- ja iltavuoroihin. Kaikissa paikoissa vuoroja on sekä arkisin että viikonloppuisin.

Pelinhoitajan työtä on mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaisesti. Suuri osa esimerkiksi ravintolapelinhoitajista tekee työtä opiskelujen ohella.

Työpaikat

Työnantaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY). Työpaikkoja ovat Casino Helsinki, erilaiset ravintolat ja yökerhot, joissa RAY:n pelinhoitajat hoitavat pelipöytiä sekä RAY-pelisalit (Pelaamot, klubit, Club RAY, Feel Vegas Club).

Työn vaatimukset

 

Pelinhoitajalta edellytetään erinomaisia asiakaspalvelutaitoja ja hyvää käytöstä.

Ammatissa on tunnettava tarkasti hoidettavana olevien pelien säännöt. RAY kuitenkin kouluttaa kaikki pelinhoitajat ammattiin eli työntekijän ei tarvitse tuntea pelien sääntöjä tai tekniikoita etukäteen.

Positiivinen asenne, huumorintaju ja reippaus ovat eduksi.

Päässälaskutaito on tarpeen.

Pelinhoitajalta edellytetään tarkkuutta ja huolellisuutta sekä jämäkkyyttä.

Työssä on osattava toimia itsenäisesti.

Kielitaito on tarpeen (minimivaatimus suomi ja englanti).

Ammatissa on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin ja öisin, mikäli haluaa työskennellä ravintolapelinhoitajana tai kasinon pelinhoitajana.

Värinäön on oltava normaali.

Koulutus

Työnantaja (RAY) järjestää koulutuksen työhön.

Kasinolla työskentelevät pelinhoitajat saavat tehtäväänsä noin 4 viikkoa kestävän peruskoulutuksen kasinolla.

Ravintoloissa sekä pelisaleissa kasinopelejä hoitavien pelinhoitokurssi kestää 3-4 viikkoa.

Pelaamo-pelisalin (vain raha-automaatteja) kassa- ja opastustehtävien koulutus kestää 4 päivää jakautuen kolmen viikon ajalle. Lisäksi koulutukseen sisältyy erikseen sovittavia harjoitustyövuoroja pelisalissa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

 

Pelinhoitajan on oltava vähintään 18-vuotias.

Pelinhoitajan tulee olla taustaltaan nuhteeton (kaikilta tehtävään valituilta tarkistetaan luottotiedot luotettavuuden arvioimiseksi).

Palkkaus

Kuukausipalkka tai tuntipalkka, jonka suuruus perustuu työn vaativuuteen. Lisäksi tulevat mahdolliset erilaiset lisät.

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä yli 130 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, ohjelmapalveluiden tuottajien, majoituspalveluiden, ravintolapalveluiden sekä mm. liikennöintiä harjoittavien yritysten palveluksessa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja mm. erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Työllisyys vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Talouden suhdanteiden vaihtelut heijastuvat nopeasti matkailualaan. Laskusuhdanteen vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä vähenee, mikä taas laskee alan työvoiman tarvetta. Toisaalta laskusuhdanteen aikana kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä osaltaan edistää matkailualan työllisyyttä kotimaassa.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä kasvoi 30 prosenttia vuosina 1995-2010. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Matkailuala työllistää myös erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää sekä huonoina että hyvinä aikoina laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

 

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän yksittäisistä toimialoista suurin työllistäjä työllistäen noin 300 000 henkilöä, joista yrittäjiä tai heidän perheenjäseniään on noin 39 000 (v. 2012). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös toimialan työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat erityisesti päivittäistavaroiden osalta pitkälti vähittäiskaupasta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Majoituspalvelut

Majoitus- ja ravitsemisala työllistävät yhteensä noin 80 800 henkeä, joista majoitus työllistää noin 15 700 henkeä hotelleissa ja muissa majoituspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Alalla työskentelee paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä sekä vuokratyöläisiä, koska palvelujen kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan.

Majoitus- ja ravitsemisala sekä niihin läheisesti liittyvä matkailuala ovat hyvin suhdanneherkkiä palvelualoja. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös työllisyyteen. Hyvinä taloudellisina aikoina kotitaloudet ja yritysasiakkaat käyttävät enemmän alan palveluja, huonompina taas vähemmän johtuen ostovoiman ja säästämisen vaihteluista.

Työllisyyden kehitys riippuu lähivuosina pitkälti talouden suhdanteiden yleisestä kehityksestä, verotuksesta, kustannustasosta sekä siitä, miten paljon alan palveluja käytetään.

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut tulevat työllistämään jatkossakin. Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähinimikkeet

pelinhoitaja
pelisalityöntekijä
pelimestari
kasinoemäntä
kasinoisäntä