Tatuoija / lävistäjä

Johdanto

Tatuoija työskentelee alan liikkeessä tehden asiakkaille heidän haluamiaan tatuointeja. Lävistäjä on puolestaan erikoistunut lävistyksiin, joissa asiakkaalle laitetaan tiettyyn kehon osaan tämän haluama lävistyskoru. Tatuointeja ja lävistyksiä saatetaan tehdä myös samoissa liikkeissä. Ammattilaiselta edellytetään asiakaspalvelutaitoja, alan tekniikoiden hallintaa, laatutietoisuutta ja korkeaa hygieniaosaamista.

Työtehtävät

 

Tatuoijat ja lävistäjät ovat kehonmuokkauksen ammattilaisia, jotka tekevät joko tatuointeja, lävistyksiä tai molempia. Asiakkaat ottavat tatuointeja ja lävistyksiä esteettisistä syistä, henkilökohtaisista syistä, halusta erottua muista tai esimerkiksi tiettyyn ryhmään kuulumisen osoittamiseksi.

 

Tatuoija ottaa asiakkaita vastaan liikkeessään. Tatuoinnin suunnittelu on ensimmäinen työvaihe. Asiakkaalla voi olla jo valmiiksi mielessään kuvan idea tai mukanaan kuvamalli, jonka pohjalta kuva (tatuointi) suunnitellaan toiveiden mukaiseksi. Kuva voidaan myös valita mallikansiosta. Tatuoinnin tyyli, koko, värit ja sijainti hahmotellaan yhdessä. Tatuoija piirtää tatuoinnin siirtokuvaksi asiakkaan haluamassa koossa.

 

Valmisteluihin kuuluu mm. tatuoitavan alueen puhdistaminen tarkoitukseen sopivalla alkoholilla ja karvoituksen poistaminen tatuoitavalta alueelta. Siirtokuva painetaan desinfioidulle iholle ja poistetaan hetken kuluttua, jolloin se jättää tatuoinnin ääriviivat iholle. Kuvan ääriviivat voidaan myös piirtää iholle. Tatuoija laittaa valmiiksi myös tatuointikoneen, neulat, musteet ja muut tarvikkeet.

 

Tatuoimisen aikana asiakas istuu tatuointituolissa tai makaa tatuointipöydällä sopivassa asennossa. Tatuointi tehdään sähköisellä tatuointikoneella, jonka neula siirtää värin ihoon. Liner-koneella tehdään ensin tatuoinnin ääriviivat tai rajat, sen jälkeen Shader-koneella väritykset ja varjostukset. Tatuointikoneessa käytetään erilaisia neuloja.

 

Tatuoinnin lopuksi alue voidellaan ja peitetään, jonka jälkeen tatuoija antaa asiakkaalle hoito-ohjeet. Isokokoisten ja vaativien tatuointien tekemiseen tarvitaan useampia käyntikertoja. Tatuoijat tekevät myös tatuointien korjauksia sekä peitekuvia ja neuvovat erilaisissa tatuointeihin liittyvissä asioissa.

 

Lävistäjä tekee asiakkaan kehoon tämän haluamaan kohtaan reiän, johon kiinnitetään halutunlainen koru. Lävistys voidaan laittaa esimerkiksi korvaan, nenään, kulmakarvan kohdalle, kieleen tai napaan. Lävistyskoruja on monenlaisia, esimerkiksi renkaita, tappeja, spiraaleja jne. Korujen materiaalit vaihtelevat titaanista hopeaan ja kirurginteräkseen, mutta muitakin materiaaleja käytetään.

 

Lävistäjä desinfioi lävistettävän kohdan, jonka jälkeen lävistyksen sijoitus merkitään antiseptisella musteella. Lävistettävästä kohdasta pidetään kiinni pihtien avulla ja ontto neula työnnetään puristetun kudoksen läpi. Tämän jälkeen koru asennetaan paikoilleen ja lävistys ja sitä ympäröivä iho puhdistetaan desinfiointiaineella. Lävistys voidaan tehdä myös ihostanssilla tai lävistyspihdeillä. Lopuksi lävistäjä antaa asiakkaalle hoito-ohjeet.

 

Asiakaspalvelun sekä tatuointien ja/tai lävistysten tekemisen lisäksi tehtäviin kuuluu mm. välineiden huoltoa ja steriloimista esimerkiksi autoklaavin avulla. Työtilan pitäminen puhtaana on keskeinen osa työtä hygieniasyistä.

 

Tehtäviin kuuluu myös erilaisten yrittäjyyteen liittyvien asioiden hoitoa, esimerkiksi tuotteiden ja tarvikkeiden tilaamista, myyntiä ja markkinointia, puheluihin ja sähköposteihin vastaamista, nettisivujen päivittämistä sekä kirjanpitoon, laskentaan ja verotukseen liittyvien asioiden hoitoa.

 

Työympäristönä on tatuointi- ja/tai lävistysliike. Hygieniasyistä varsinainen työ tehdään omassa työpisteessä asiakastiloista erillään. Suuremmissa alan yrityksissä työskentelee useampia ammattilaisia. Työajat eivät rajoitu yrittäjällä pelkästään liikkeen aukioloaikoihin, työtä tehdään tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ammattiin kuuluu myös messuille tms. matkustamista.

 

Työpaikat

 

Tatuoijat toimivat yrittäjinä tatuointiliikkeissään / tatuointistudioissaan.

 

Lävistäjät toimivat yrittäjinä lävistysliikkeissään / lävistysstudioissaan.

 

Monet yritykset tarjoavat sekä tatuointi- että lävistyspalveluita.

 

Myös alan yrityksissä vuokratuolilla liikkeen omistajan tiloissa työskentelevät ovat yrittäjiä, jotka työskentelevät yleensä toiminimellä.

 

Työn vaatimukset

 

Tatuoijalta ja lävistäjältä edellytetään asiakaspalvelutaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

 

Tatuoijan ammatissa tarvitaan hyvää visuaalista silmää, piirustustaitoa ja tatuointitekniikan hallintaa.

 

Lävistysten tekemisessä vaaditaan anatomian tuntemusta.

 

Alan ammattilaisen on osattava toteuttaa asiakkaan toiveet. Työn jäljen ja laadun on oltava korkeatasoista.

 

Tatuointikoneen käytön lisäksi on hallittava sen ja muiden työvälineiden huolto ja puhdistukset (desinfioinnit).

 

Työssä on noudatettava korkeita hygieniavaatimuksia sekä työvälineiden, työmenetelmien että työympäristön osalta.

 

Yrittäjänä toimivan on tunnettava myös yrittäjyyteen liittyviä asioita kuten markkinointia, kustannuslaskentaa, verotusta ja kirjanpitoa.

 

Ammatissa on tunnettava työhön liittyvät terveysriskit (tartuntataudit, kemialliset aineet), joilta on osattava suojautua.

 

Alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen on tarpeen.

 

Koulutus

 

Tatuointikursseja ja lävistyskursseja järjestetään alan yrityksissä.

 

Käytännössä ammatti opitaan yleensä työskentelemällä kokeneen ammattilaisen oppilaana. Tatuoijan / lävistäjän oppilaaksi (assistentiksi) voi yrittää hakeutua alan yritykseen. Tatuoijaksi haluavalta edellytetään työnäytekansiota omista piirroksista.

 

Tatuoijan työtä tukee esimerkiksi taidealan koulutus tai kosmetologin koulutus, lävistäjän työtä esimerkiksi kosmetologin koulutus. Kaupallisen alan koulutuksesta on hyötyä liikkeenharjoittamisessa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

 

Tatuointi- ja/tai lävistysliikkeen perustaminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä viranomaiselle (ympäristöpalvelut) ennen toiminnan aloittamista. Liikkeen harjoittamiseen käytettävälle huoneistolle ja siellä harjoitettavalle toiminnalle on asetettu tietyt vaatimukset.

 

 

Palkkaus

 

Tatuoijat ja lävistäjät toimivat pääasiassa yrittäjinä. Heidän ansiotasonsa määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

 

 

 

 


Työmarkkinatiedot
Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä ylläpitää palveluiden jatkuva kysyntä, mikä johtuu ihmisten halusta hoitaa itseään sekä panostaa ulkoiseen olemukseensa. Myös edustavuuden merkityksen korostuminen työelämässä lisää palveluiden kysyntää.

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista, joista suurin osa on ammatin- tai liikkeenharjoittajina toimivia yrittäjiä. Alalla toimitaan usein vuokratuoliyrittäjänä tai sopimusyrittäjänä toisen yrittäjän tiloissa joko sovitulla kiinteällä kuukausivuokralla tai tehdyistä palvelutöistä saatua tiettyä prosenttiosuutta vastaan.

Hiusalalle syntyy avoimia työpaikkoja sekä tilaisuuksia yritystoiminnalle lähinnä eläkkeelle jäämisten, sijaisuuksien tai uusien liikeketjujen paikkakunnalle tulemisten myötä. Hiusalalla on tapahtunut yritysten koon kasvua ja ketjuuntumista. Työllisyystilanne vaihtelee alueellisesti. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa työnhakijoita voi olla enemmän kuin avoimia työpaikkoja on tarjolla.

Työllisyystilanne on heikentynyt parturi-kampaamopalveluista perittävän korkean arvonlisäveron vuoksi. Hintojen nousu on saanut monen asiakkaan käyttämään palveluita entistä harvemmin. Kannattavuuden heikennyttyä moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa tai irtisanomaan palkattuja työntekijöitä, joista osa on siirtynyt vuokratuoliyrittäjiksi. Työntekijöiden palkkaaminen ei usein ole mahdollista, koska tulot eivät riitä työnantajakulujen maksamiseen. Yrittäjyys on siksi tärkein keino työllistyä alalla.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia uusille alalle tuleville. Työllisyyttä parantaa osaltaan myös se, että yritysten palvelut kattavat usein myös muita kauneudenhoitopalveluita, esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää. Aukioloaikojen laajeneminen saattaa lisätä työpaikkoja isoissa ketjuliikkeissä.

Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuuluu noin 3 800 jäsentä, joista noin 1 400 toimii hoitolayrittäjinä joko liikkeen- tai ammatinharjoittajina. Kosmetologit toimivat pääasiassa yrittäjinä, mutta myös vuokratuoliyrittäjyys on yleistä. Palkattua henkilöstöä on alalla vähemmän kuin yrittäjiä. He työskentelevät alan yrityksissä ja ammattikosmetiikan maahantuontiyrityksissä tai markkinoinnin, koulutuksen ja opetuksen tehtäväalueilla. Työllisyystilanne on vakaa, ja säilynee tulevaisuudessa samanlaisena.

Lähinimikkeet

 

artisti

lävistäjä

yrittäjä