Hinausautonkuljettaja

Johdanto

Hinausautonkuljettajan työnä on hinata ja siirtää erilaisia ajoneuvoja sekä antaa tarvittaessa pienimuotoista teknistä apua esimerkiksi ajoneuvon käynnistämiseksi. Hinauskaluston ja -menetelmien hallinnan lisäksi työssä tarvitaan teknistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoja. Huolellisuus ja työturvallisuuden huomioiminen on työssä tärkeää, sillä hinauspaikkana voi olla esimerkiksi vilkas moottoritie tai ahdas katu.

 

Työtehtävät

Hinausautonkuljettaja soitetaan paikalle yleensä, kun ajoneuvon matka katkeaa jonkin teknisen ongelman vuoksi. Hinausautoa tarvitaan myös onnettomuuksien takia sekä silloin, kun ajoneuvo on siirrettävä paikasta toiseen, esimerkiksi poistettava parkkihallista tai pysäköintialueelta.

Asiakas soittaa hinauspalveluun, joka saa näin tietoonsa hinauspaikan, ajoneuvotyypin sekä tiedon siitä, mikä tilanne on. Paikalle saapuvan hinausauton koko ja tyyppi riippuu pitkälti kuljetettavan auton koosta. Henkilöautojen lisäksi hinaus voi kohdistua myös pakettiautoihin, asuntoautoihin, kuorma-autoihin, moottoripyöriin ja peräkärryihin.

Hinausautonkuljettajan työväline vaihtelee nelivetoisista maastoautoista kuorma-autoihin. Kalusto on varustettu vinsseillä ja liukulavoilla. Liukulava mahdollistaa auton saamisen lavalle, vaikkei se enää liikkuisi omilla pyörillä. Vinssin avulla auto saadaan vedettyä lavalle. Hydraulisella puomilla varustettu hinausauto kykenee kuljettamaan kaksi ajoneuvoa kerrallaan. Raskaimmassa hinauskalustossa on lisäksi vielä nosturi.

Hinauspaikalla kuljettaja arvioi tilanteen ja ottaa ajoneuvon hinaukseen tai lavalle. Laitteistoa ohjataan yleensä kaukosäätimellä hinattavan auton vierestä. Lavahinauksessa eli normaalissa hinauksessa auton etu- tai takapää nostetaan hinausauton lavalle. Lavakuljetuksessa koko ajoneuvo on hinausauton lavalla. Autot hinataan yleensä korjaamolle.

Lisävahinkojen estämiseksi hinausautonkuljettajan on tunnettava hyvin autojen kiinnityspisteet, osattava kääntää auto oikein sekä tehtävä vinssaukset ja vedot oikein. Kuljettamisessa on hallittava tarvittavat sitomiset, hinaus ja merkitsemiset.

Hinausautonkuljettajan toimenkuvaan voi kuulua myös muita tehtäviä. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi auton veto ylös ojasta, käynnistys lisävirralla, oven aukaisu, renkaanvaihto ja polttoainetankin tyhjennys, kun on tankattu väärää polttoainetta. Työhön voi kuulua myös erilaisia vinssauksia, jolloin raskas kuorma vedetään haluttuun paikkaan.

Hinausautonkuljettajat tekevät usein vuorotyötä. Päivystysvuorossa hinauskeikalle lähdetään mihin kellonaikaan tahansa vuoden jokaisena päivänä. Hinauspalvelua tarjoava yritys toimii tyypillisesti tietyllä maantieteellisellä alueella joka voi olla laajakin, esimerkiksi Etelä-Suomi.

 

Työpaikat

Hinauspalveluja tarjoavat yritykset.

 

Työn vaatimukset

Hinausautonkuljettajan on tunnettava hinauskalusto ja -menetelmät.

Monipuolinen tekninen osaaminen on eduksi.

Asiakaspalveluhenkisyys on työssä tarpeen.

Kielitaito on eduksi.

Hinauksissa on osattava huomioida muu liikenne, mikä edellyttää hyvää huomiokykyä, tarkkaavaisuutta ja ennakointia.

Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää, sillä hinauspaikoilla kuten moottoriteiden varsilla työtä tehdään muun liikenteen läheisyydessä.

Ammatti edellyttää valmiutta vuorotyöhön.

 

 

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa logistiikan perustutkinto, jossa voidaan suuntautua kuljetuspalveluihin. Tutkintonimike on autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Tutkinto voidaan suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona tai suoraan näyttökokeella.

Kuorma-autonkuljettajilta edellytetään myös ammattipätevyyskoulutus.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Vaatimuksena C-kortti. Tavaraliikenteen ammattipätevyys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkkaus

ALT:n jäsenyritysten kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin sovelletaan Kuorma-autoalan työehtosopimusta joka on solmittu Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välillä. Työntekijän palkka määräytyy joko tunti- tai 2-viikkojakson palkkana. Palkka perustuu palkkataulukoihin. Päälle tulevat erilliset lisät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Tieliikenne

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti (v. 2017).

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä, sillä noin puolet niistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Tavarankuljetuksissa suurin osa on yhden auton yrityksiä.

Henkilökuljetukset työllistävät linja-autoyrityksissä noin 13 000 linja-autonkuljettajaa ja muita alan tehtävissä toimivia. Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Työpaikkoja on paljon maaseudulla, mutta noin kolmannes linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Matkahuolto työllistää noin 700 henkilöä.

Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain noin 5 000, joista kuljettajia tavaraliikenteeseen noin 3 000 ja henkilöliikenteeseen noin 1 000, joiden lisäksi vielä muuta henkilöstöä eri tehtäviin. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Lähinimikkeet

hinausauton kuljettaja
kuljettaja
kuorma-autonkuljettaja