Kaupallinen työ

Kaupallisella alalla tehtävä myyntityö on tuotteiden ja palveluiden myymistä asiakkaille. Tuotteet vaihtelevat liikkeestä riippuen päivittäistavaroista kuten elintarvikkeista vaatteisiin, kodinkoneisiin, koruihin ja autoihin. Myynnin lisäksi kaupallinen ala työllistää myös ostojen ja hankintojen parissa sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä ja kiinteistöjen myynnissä.

Kaupan alan työ on asiakaspalvelutyötä, jossa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Myyntityössä tarvitaan myytävien tuotteiden tai palveluiden hyvää tuntemusta sekä yhä useammin myös kielitaitoa. Myymälöissä ja liikkeissä tehtävän työn lisäksi myyntiä tehdään myös esimerkiksi toreilla ja verkkokaupoissa sekä postimyynnin ja puhelinmyynnin kautta.

Työpaikkoja on vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavissa yrityksissä sekä maahantuojien palveluksessa. Alalla toimitaan usein yrittäjinä. Kaupan alan suurin työllistäjä on päivittäistavarakauppa, seuraavaksi suurin tukkukauppa, sitten autokauppa. Päivittäistavaroiden myynti ja siten myös toimialan työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoiskaupassa.

Mainos- ja markkinointityö työllistää mm. mainostoimistoissa sekä yritysten omilla markkinointiosastoilla. Työ on luovuutta ja projektinhallintataitoja edellyttävää asiakastyötä. Suhdanneherkällä alalla vallitsee kova kilpailu työpaikoista. Kiinteistöjen myynti ja välitys työllistää kiinteistönvälitysyrityksissä. Myyntikohteiden hankintaa ja esittelyjä tehdään sekä toimistossa että myyntikohteissa. Työllisyystilanne vaihtelee suhdanteiden mukaan.