Rakennustuoteteollisuus

Johdanto

Rakennustuoteteollisuudessa valmistetaan ja kehitetään monenlaisia rakennustuotteita ja -materiaaleja. Alan yritysten tuotteita ovat esimerkiksi betonielementit, sementti, rakennusten teräsrungot, ovet, kalusteet, vesikatteet ja rakennuslevyt. Tuotteita käytetään talojen ja muiden rakennusten sekä infrastruktuurin rakenteiden kuten siltojen, viemäreiden ja meluaitojen uudis- ja korjausrakentamiseen sekä ylläpitoon.

Tuotteet ja palvelut

Rakennustuotteita valmistetaan monilla eri teollisuudenaloilla. Rakennustuoteteollisuus jakaantuu betoni-, pientaloteollisuus-, puutuote-, rakennusmateriaali- ja teräsrakennetoimialaan, joiden lisäksi rakentamisessa käytettäviä tuotteita valmistavat myös muiden toimialojen yritykset.

Rakennustuotteiden valmistus on teollista tuotantoa, jota tehdään tuotantolinjoilla tehdashalleissa. Työ on luonteeltaan sarjatyötä, jossa käytetään apuna koneita ja laitteita. Tuotannossa on korkea automaatioaste. Työtehtävät vaativat monitaitoisuutta ja valmistusprosessien tuntemusta. Ala työllistää myös rakennustuotteiden suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä esimerkiksi markkinoinnin ja johdon tehtävissä.

Rakennusliikkeet hankkivat tarvitsemansa rakennustuotteet rautakaupoista ja muista rakennustarvikkeita myyvistä liikkeistä. Suuret rakennustuotteet kuten betonielementit kuljetetaan tehtailta rakennustyömaille asennettaviksi. Rakennukset kootaan työmaalla mahdollisimman pitkälle tehtaassa valmistetuista osista, koska se vähentää kustannuksia ja nopeuttaa rakentamista.

Rakennustuoteteollisuus on kansainvälinen ala. Rakennustuotteita viedään Suomesta enemmän kuin niitä tuodaan. Viennin arvo euroissa mitattuna on noin 1,5-kertainen verrattuna tuontiin. Keskeisimmät vientimaat ovat Venäjä, Saksa, Pohjoismaat, Iso-Britannia, Japani, Ranska ja Alankomaat. Myös suomalaiset yritykset ovat perustaneet tehtaita ulkomaille.

Betonituotteet

Betoniteollisuuden tuotteita ovat betonielementit kuten valmisbetoni, kunnallistekniset tuotteet, ympäristöbetonituotteet, harkot, betonikattotiilet ja paalut. Betonia valmistetaan enemmän kuin mitään muuta rakennusmateriaalia maailmassa.

Betonituoteala kehittyy prosessiteollisuuden suuntaan, sillä betonimassa valmistetaan lähes automatisoiduissa prosesseissa. Esimerkiksi ratapölkyt ja paalut ovat vakioisia infrarakentamisen tuotteita.

Monet muut betonielementit on suunniteltu yksilöllisesti tiettyyn paikkaan kussakin rakennuksessa. Niiden valmistukseen sisältyy tuotteesta riippuva määrä käsityövaltaisia vaiheita.

Puristetut rakennuskivet ovat vakioisia tuotteita, jotka valmistetaan tuotantolinjoilla koneellisesti ja joiden valmistukseen kuuluu useita automatisoituja vaiheita.

Valmisbetoniteollisuus on luonteeltaan paikallista toimintaa, mutta alan suurimmat yritykset ovat erittäin kansainvälisiä. Ala on keskittynyt voimakkaasti viime vuosina.

Puutuotteet

Rakennuspuusepänteollisuuden keskeisiä tuotteita ovat ikkunat, ovet, kattotuolit, keittiökalusteet, puuportaat ja valmispuutalot. Rakennuksiin tulevat ikkunat, ovet ja kalusteet valmistetaan edelleen pääosin puusta tai puupohjaisista levyistä.

Muiden materiaalien osuus tuotteissa kasvaa. Ikkunoissa ja ovissa käytetään yhä enemmän alumiini- ja muoviosia, kalusteiden pinnoissa puolestaan erilaisia puu- ja kivijäljitelmäkalvoja.

Monet yrityksistä ovat keskittyneet pelkästään ikkunoiden tai ovien valmistukseen. Nykyään ikkunat ja ovet toimitetaan entistä valmiimpina, heloitettuina, lasitettuina, maalattuina ja paikoilleen asennettuina. Osalla yrityksistä on myös muuta liiketoimintaa, kuten sahausta, höyläystä ja kiintokalusteiden valmistusta.

Kattotuolien ja portaiden valmistajat ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä tai suurten yritysten itsenäisinä liiketoimintayksikköinä toimivia osia. Niillä on usein myös muiden kuin päätuotteensa valmistusta, kuten sahausta, höyläystä jne.

Parkettien valmistajat ovat suuria tai keskisuuria yrityksiä, sillä alan tuotantotekniikka vaatii mittavia investointeja, jotka puolestaan edellyttävät suuria tuotantomääriä ja suurta liikevaihtoa. Suomen ohella parkettien valmistajat toimivat kansainvälisillä markkinoilla.

Rakennuspuusepänteollisuuden valmistusteknologia ei paljonkaan poikkea muusta puusepänalan toiminnasta. Tuotannon luonne on kuitenkin enemmän linjatuotantoa kuin huonekalujen valmistus.

Talotehtaat

Talopaketti on tuote- ja palvelukokonaisuus, joka sisältää talon pohja-, julkisivu- ja rakennesuunnitelmat, runkomateriaalit, ikkunat, ovet, rungon pystytyksen ja väliseinämateriaalit. Talopakettiin kuuluu yhä enemmän myös muita materiaaleja ja tarvikkeita.

Talopaketti voi olla talotehtaassa pitkälle esivalmistettu tai sitten se rakennetaan vasta rakennuspaikalla. Talopakettinsa avaimet käteen -periaatteella tilaava saa talon itselleen muuttovalmiina.

Rakennusmateriaalit

Rakennusmateriaalitoimialan tuotteita ovat sementti, lämmöneristeet, saniteettiposliini, bitumikatteet ja vesieristeet sekä keraamiset laatat ja kiinnityslaastit, kipsilevyt ja rakennuslevyt, kevytsora, kivenjalostustuotteet, kuivabetonituotteet, kevytbetonituotteet, kalkkipohjaiset tuotteet, teollisuusmineraalit sekä tiilet ja tulisijat.

Keraamiset tuotteet, rakennuseristeet, rakennuslevyt ja perusmateriaalit ovat vakioisia massatuotteita, jotka valmistetaan hyvin kehittyneissä teollisissa prosesseissa, joiden automaatioaste on suuri.

Teräsrakenteet

Teräsrakennetoimialan tuotteita ovat teräsrungot, ohutlevytuotteet, sillat ja paalut sekä ruostumattomasta teräksestä tehdyt säiliöt, putket ja palkit, tilaelementit, seinä- ja kattolevyt, kuljetin- ja varastojärjestelmät sekä tuoteosat.

Muita rakennustuotteita

Rakennustuotteita valmistetaan myös muiden toimialojen yrityksissä. Taloihin valmistetaan ja asennetaan esimerkiksi monenlaisia sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikan laitteita.

LVI-alaan kuuluva teollisuus valmistaa ja asentaa lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. Tuotteet ovat kehittyneet järjestelmien suuntaan, jolloin työ on enemmän kokoamista ja asentamista. Talotehtaissa voidaan asentaa valmiiksi esimerkiksi kylpyhuoneen vesikalusteet.

Kiviainesala on tärkeä osa rakennusmateriaaliteollisuutta, koska se vastaa rakentamisessa tarvittavien kiviainesten toimittamisesta.

Työpaikat

Rakennustuoteteollisuuden yritykset. Insinööritoimistot. Suunnittelu- ja konsultointitoimistot. Talonrakennusala. Maa- ja vesirakennusala. Urakoitsijat. Kaupan ala. Kuljetusala.

Ammatit

Insinööri, rakennusinsinööri, tuotantopäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehittäjä, kehityspäällikkö, LVI-insinööri, elementtityöntekijä, elementtiasentaja, ikkuna- ja oviasentaja, kalusteasentaja, puuseppä, lasittaja, pintakäsittelijä, LVI-asentaja, rakennusmestari, rakennusmies, kirvesmies, muottikirvesmies, valuri, betonimylläri, betonilaborantti, betoniautonkuljettaja, pumppuautonkuljettaja, korjausmies, raudoittaja, elementtityöntekijä, korjausmies, rautarakennetyöntekijä, hitsaaja, prosessihoitaja, trukinkuljettaja, pakkaaja.

Rakennustuoteteollisuudessa voidaan työskennellä myös muilla ammatti- ja tehtävänimikkeillä sekä tehtäväalueilla, joita ovat esimerkiksi suunnittelu, johto, hallinto ja markkinointi.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon suuntautuen talonrakennukseen, jolloin tutkintonimike on talonrakentaja. Kivialaan suuntautuen tutkintonimike on kivirakentaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös pintakäsittelyalan perustutkinnon suuntautuen esimerkiksi maalausalaan tai puuteollisuuden pintakäsittelyyn.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös puualan perustutkinnon. Tutkintonimike on puuseppä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös talotekniikan perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi eristykseen ja rakennuspeltiasennukseen.

Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. rakennustuotealan, talonrakennusalan, maalarin, puusepänalan, teollisen pintakäsittelijän ja teknisen eristäjän ammattitutkinnot sekä talonrakennusalan, maalarimestarin, pintakäsittelymestarin ja puusepän alan erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennusalan työnjohtoa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto rakennusmestari (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaa, puutekniikkaa ja talotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Opinnoissa voi suuntautua rakennustekniikkaan. Koulutusta järjestetään Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa.

Teknisissä tieteissä voi opiskella myös mm. materiaalitekniikkaa tai puunjalostustekniikkaa.

Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Työllisyys

Rakennustuoteteollisuus työllistää noin 80 000 rakennusalan ammattilaista betoni-, pientaloteollisuus-, rakennusmateriaali- ja teräsrakennetoimialoilla. Alalla toimii sekä pienyrityksiä että satoja henkilöitä työllistäviä yrityksiä.

Rakennustuoteteollisuuden työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve valmistaa ja kehittää erilaisia rakennustuotteita ja -materiaaleja, joita käytetään uudis- ja korjausrakentamiseen sekä rakennusten ylläpitoon.

Rakennustuoteteollisuuden työllisyystilanteeseen vaikuttaa erityisesti uudisrakentamisen määrä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamiseen, ja sitä kautta rakennustuotteiden kysyntään ja työntekijöiden tarpeeseen. Lisää työntekijöitä tarvitaan rakennustoiminnan vilkastuessa.

Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Lähivuosina eläkkeelle jää paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia tulijoita.

Kehitysnäkymät

Rakennustuoteteollisuuden kehitykseen vaikuttaa erityisesti uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen määrä. Talouden suhdanteet heijastuvat rakentamiseen ja samalla myös rakennustuoteteollisuuden tuotteiden kysyntään kotimaassa ja vientimarkkinoilla. Määrärahat vaikuttavat toteutettaviin julkisiin hankkeisiin. 

Rakennettu ympäristö muodostaa merkittävän osan kansallisvarallisuudestamme, josta on huolehdittava. Rakennukset on pidettävä kunnossa myös, jotta ne säilyvät terveellisinä ja toimivina asuin- ja työympäristöinä. Kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen tarvitaan rakennustuoteteollisuuden tuotteita. Infrarakentamisen tarpeisiin tuotetaan esimerkiksi siltoihin ja ratoihin teräsrakenteita, betonia ja rakennusmateriaaleja. 

Yksityisten ihmisten kulutuskäyttäytyminen näkyy suomalaisten rakennustuoteteollisuuden yritysten tuotteiden kysyntänä. Yritysten kannattavuutta ja työllisyyttä edistää kotimaisten rakennusosien ostaminen. Suomalaiset arvostavat esimerkiksi kotimaisia kiukaita, puutavaraa, ovia, ikkunoita ja maaleja. Hankintoihin vaikuttavat kotimaisten tuotteiden hinta ja saatavuus sekä kuluttajien ostovoima. 

Rakennusten osien valmistus tehdään tehtaissa teollisesti. Rakennukset kootaan näistä mahdollisimman pitkälle valmistetuista osista rakennustyömailla. Paikalla rakentamisessa työmaalla hyödynnetään valmisosia, jotka asennetaan paikoilleen, mikä vähentää työmaalla tehtävän työn osuutta ja nopeuttaa rakentamista. Menetelmät ja tuotteet kehittyvät jatkuvasti. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta nostaa yritysten kilpailukykyä ja tuotteiden laatua. Rakennusosia, rakennusjärjestelmiä ja rakennusmateriaaleja tutkitaan ja tuotekehitetään sekä testataan esimerkiksi niiden mekaanisia, akustisia, lämpöteknisiä, ilmateknisiä ja muita toiminnallisia ominaisuuksia ja kehitetään laadunvalvontaa. Rakennustoiminnassa on runsaasti esimerkiksi puun käytön ja jalostamisen lisäämisen mahdollisuuksia. 

Tietotekniikan hyödyntämisen, suunnittelun ja tiedonhallinnan merkitys on yhä suurempi. Rakennuksista ja rakennelmista laaditaan kolmiulotteisia tietomalleja, joista selviävät tuoteosat. Tuotetiedon hallinta on entistä tärkeämpää tuotteiden ja tiedon määrän lisääntyessä. Asiakkaat etsivät tietoa tuotteista ja hinnoista sekä tekevät ostoksia netissä. Tuotetiedon helppo ylläpito ja hyödyntäminen on tärkeää myynnille ja markkinoinnillekin. 

Ympäristön huomioiminen korostuu rakentamisessa ja tuotteiden valmistuksessa entisestään. Rakennusten materiaalivalinnat ja toimivuus perustuvat elinkaariajatteluun, jolla voidaan vähentää ympäristöhaittoja ja hallita kustannuksia. Puretuista ja käytetyistä rakennusosistakin valtaosa päätyy kierrätykseen. 

Rakennetun ympäristön osuus kasvihuonekaasupäästöistä ja energiankulutuksesta on suuri. Rakennusten energiankäytön vähentämisellä on merkittävä osuus ilmastonmuutoksen hillinnässä. Suomi pyrkii täyttämään EU:n asettamat energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet.

Lähialat

Talonrakennusala. Infra-ala (maa- ja vesirakennusala). LVI-ala. Sähköala. Kiinteistöpalveluala.

Lisäaineistot

Rakennustuoteteollisuus