Autoala

Johdanto

Auto on tärkeä kulkuneuvo harvaan asutussa maassamme, jossa etäisyydet asutuskeskusten ja myös tuotantolaitosten välillä ovat usein pitkät. Liikenteen avulla pidetään yllä yhteiskunnan perustarpeita. Vain tieverkosto kattaa lähes koko maan, joten käytännössä auto on ainoa kulkuneuvo, jolla pääsee melkein kaikkialle. Autoala vastaa autojen saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tuotteet ja palvelut

Autoalaan kuuluu autojen ja autotarvikkeiden myynti, huolto- ja korjaustoiminta sekä polttoaineiden myynti ja katsastustoiminta. Autoalan yritykset ovat joko keskittyneet johonkin toimintaan tai sitten ne tarjoavat asiakkailleen useita palveluja ja tuotteita. Autoalalle on tyypillistä tekniikan jatkuva ja nopea kehitys.

Autokauppa

Autoliikkeet myyvät sekä uusia että käytettyjä autoja, jotka vaihtelevat henkilöautoista erilaisiin hyötyajoneuvoihin, joita ovat esimerkiksi pakettiautot, kuorma-autot ja erikoisajoneuvot. Asiakkaita ovat yksityishenkilöiden lisäksi pääasiassa yritykset, kunnat ja valtio.

Suurimmilla autokauppaketjuilla on liikkeitä ympäri maata. Suurimmat yritykset harjoittavat myös uusien autojen maahantuontia. Eniten henkilöautoja tuodaan Saksasta, Ranskasta, Englannista ja Japanista.

Autokaupan vilkkauteen vaikuttavat talouden suhdanteet. Uusien autojen myynti vaihtelee mm. sen mukaan, mikä on kuluttajien ostovoima ja luottamus talouteen.

Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa, ja se on tehtävä ennen ajoneuvon käyttöönottoa. Vuonna 2013 Suomessa ensirekisteröitiin 117 751 uutta autoa, joista uusia henkilöautoja oli 103 450, pakettiautoja 10 405, kuorma-autoja 3 508, ja linja-autoja 388.

Käytettyjen autojen kauppoja Suomessa tehdään vuosittain noin 550 000-600 000. Näistä kaupoista puolet tehdään merkkiliikkeissä ja neljäsosa järjestäytymättömissä autoliikkeissä. Neljäsosa käytetyistä autoista myydään yksityishenkilöiden kesken. Vuonna 2013 Suomeen tuotiin vajaa 22 000 käytettyä henkilöautoa.

Autoliikkeiden keskeisiin palveluihin kuuluvat auton ostamiseen tarvittavan rahoituksen järjestäminen ja vakuutukset. Myös ns. jälkimarkkinat ovat tärkeä osa toimintaa ja samalla noin kaksi kolmasosaa tuloksesta. Niihin kuuluvat kaikki autoliikkeen toiminnot, jotka tapahtuvat auton oston jälkeen.

Autoliikkeet myyvät esimerkiksi varaosia, tarjoavat huoltopalveluita ja rengaspalvelua sekä tekevät vauriokorjausta ja ruosteenestokäsittelyä. Palvelut vaihtelevat yrityskohtaisesti. Näiden lisäksi tarjolla on usein myös vuokra- ja leasing-autoja.

Autotarvikkeiden myynti

Autojen osia ja varusteita myydään varaosaliikkeissä. Tuotteisiin kuuluu mm. autovaloja, iskunvaimentimia, pyyhkijän sulkia, lämmittimiä, hälyttimiä, akkuja, sytytystulppia ja autonhoitotuotteita. Myös merkkikohtaiset alustan, korin, jarrujen, sähkölaitteiden, moottorin jne. varaosat kuuluvat usein valikoimiin. Osia ja varusteita myydään myös autoliikkeissä, korjaamoissa ja huoltoasemilla.

Huolto ja korjaus

Autojen huoltoa ja korjausta tehdään autokorjaamoissa, jotka ovat merkkikorjaamoja tai ns. vapaita korjaamoja. Korjaamoiden palveluja ovat esimerkiksi määräaikaishuollot, mittaukset ja säädöt, vaihto- ja asennustyöt sekä peltikorjaukset. Korjaamoilla tehdään myös esimerkiksi rengastöitä, ruostesuojausta ja maalaustöitä. Erilliset automaalaamot ovat erikoistuneet ajoneuvojen maalaus- ja pintakäsittelytöihin.

Rengashuolto

Rengasliikkeet myyvät autojen renkaita, pölykapseleita, vanteita ja erikoisvanteita sekä tarjoavat erilaisia palveluja, joihin kuuluvat esimerkiksi renkaanvaihdot, renkaankorjaukset, tasapainotukset ja renkaansäilytykset. Myös autoliikkeillä on rengaspalveluja, samoin joillakin autokorjaamoilla ja huoltoasemilla.

Polttoaineiden myynti

Huoltoasemien toiminta pyörii nimestä huolimatta polttoaineiden jakelun ja myynnin ympärillä. Palveluihin kuuluu myös tavallisimpien autotarvikkeiden myyntiä sekä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myyntiä ja kahvila- ja ravintolapalveluja. Joidenkin huoltoasemien yhteydessä on pesulinjasto. Huolto- ja korjaustoiminta on tänä päivänä poikkeus.

Katsastus

Katsastustoimipaikoissa tehdään ajoneuvojen rekisteröinti-, määräaikais-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia. Katsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on varusteineen säädösten edellyttämässä kunnossa. Ajoneuvon on oltava turvallinen liikenteessä, ja sen päästöjen on oltava riittävän alhaiset. Katsastuksessa tarkastetaan myös, että vakuutukset ovat voimassa ja pakolliset maksut on suoritettu.

Autoteollisuus

Ylivoimaisesti suurin osa maassamme myytävistä autoista on tuontiautoja, mutta Suomessa on myös omaa autotuotantoa. Henkilöautoja valmistaa ainoastaan Valmet Automotive. Oy Sisu Auto Ab valmistaa kuorma-autoja. Lisäksi esimerkiksi Kiitokori valmistaa linja- ym. autojen koreja. Suomessa valmistetaan myös muita ajoneuvoja kuten mm. traktoreita ja metsätyökoneita.

Autoalan työtehtävät ja vaatimukset

Autoalalla on tarjolla monipuolisia työtehtäviä alan eri yrityksissä. Alan henkilöstöstä 46 prosenttia on mekaanikkoja, 37 prosenttia autokaupan toimihenkilöitä, 10 prosenttia teknisiä toimihenkilöitä ja 7 prosenttia ylempiä toimihenkilöitä.

Tehtäväalueet vaihtelevat ajoneuvojen vian etsinnästä huolto- ja korjaustöihin, kolari- ja ruostevaurioiden korjaamiseen, maalaukseen, varaosien ja tarvikkeiden myyntiin sekä autojen myyntiin.

Autoalalla työskennellään myös markkinoinnin, ostotoiminnan, asiakaspalvelun ja neuvonnan, katsastuksen ja vahinkotarkastuksen tehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, esimies- ja johtotehtävissä.

Autotekniikka ja autot kehittyvät koko ajan. Autojen varusteet monipuolistuvat jatkuvasti, ja niihin liitetään uusia teknisiä ominaisuuksia ja laitteita. Tekninen kehittyminen ja uudet tekniset ratkaisut muuttavat työtehtäviä mekaanisesta auton korjaamisesta vian löytämisen suuntaan.

Autojen kanssa työskentely edellyttää erinomaista ammattitaitoa, johon kuuluu autotekniikan tuntemus, työmenetelmien ja työvälineiden hallinta sekä asiakaspalvelutaidot. Alalla tarvitaan oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja sekä myynti- ja markkinointitaitoja. Kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän kansainvälistymisen myötä.

Autoala sopii hyvin myös naisille. Naisasiakkaiden määrä on jatkuvasti kasvanut myös autokaupoissa.

Työpaikat

Autoliikkeet. Maahantuojat. Varaosaliikkeet. Autokorjaamot. Huoltoliikkeet. Rengasliikkeet. Automaalaamot. Katsastusasemat. Autotehtaat. Kuljetusliikkeet. Huoltoasemat.

Ammatit

Ajoneuvoasentaja, mekaanikko, henkilöautomekaanikko, kuorma-automekaanikko, autokorinkorjaaja, korimekaanikko, automaalari, automyyjä, huoltoneuvoja, työnjohtaja, varaosamyyjä, koneinsinööri, myyntipäällikkö, korjaamopäällikkö, huoltopäällikkö, autokatsastaja ja varastomies.

Autoalalla työskennellään myös muilla ammatti- ja tehtävänimikkeillä ja tehtäväalueilla, joista esimerkkeinä markkinointi, toimistotehtävät, asiakaspalvelu, viestintä, tietotekniikka ja hallintotehtävät kuten talous- ja henkilöstöhallinto.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon.

Tutkinnon voi suorittaa suuntautuen autokorinkorjaukseen, automaalaukseen, automyyntiin, autotekniikkaan, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjaukseen sekä varaosamyyntiin. Tutkintonimikkeitä ovat autokorinkorjaaja, automaalari, automyyjä, ajoneuvoasentaja, pienkonekorjaaja ja varaosamyyjä.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. autokorimekaanikon, automaalarin, automyyjän, autosähkömekaanikon, henkilöautomekaanikon, pienkonemekaanikon, raskaskalustomekaanikon, rengasalan ja varaosamyyjän ammattitutkinnot.

Lisäksi näyttötutkintoina voidaan suorittaa mm. autoalan myyjän, autoalan työnjohdon, autokorimestarin, automaalarimestarin ja automekaanikon erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, jossa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin työtehtäviin.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella auto- ja kuljetustekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä suuntautuen esimerkiksi konetekniikkaan. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Työllisyys

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Kehitysnäkymät

Autoalan kehitykseen vaikuttavat erityisesti kiristynyt kilpailu kansainvälisillä markkinoilla, EU:n säädökset, kohonneet ympäristövaatimukset, verotus, ajoneuvojen ja polttoaineiden hinnat ja teknologinen kehitys. Talouden suhdanteet heijastuvat autokauppaan kuluttajien ostovoimana, korkotasona ja rahoituksen saantina. 

Autoala on kansainvälinen ala, jolla kilpailu on kovaa. Autokaupassa yritykset ketjuuntuvat ja toimivat entistä suurempina yksikköinä. Digitalisaatio yleistyy autokaupassa ja liiketoiminnassa. Autoja, lisävarusteita, palveluja ja rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan yhä enemmän netissä, josta koeajotkin varataan. 

Suomessa ajetaan muuhun Eurooppaan nähden vanhemmilla autoilla, joiden kulutus ja päästöt ovat suuremmat. Autokannan uusiutuminen vähentää tehokkaimmin päästöjä, sillä uudet autot ovat energiatehokkaampia ja varustettuja paremmalla puhdistustekniikalla. Liikenteeseen halutaan enemmän pienipäästöisiä autoja sekä sähkö- ja hybridiautoja. Sähköautojen hankintatuella pyritään vähentämään päästöjä. 

EU pyrkii vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä uusien henkilöautojen päästönormeilla. Hiilidioksidipäästöillä on erityisen haitallinen vaikutus ilmastonmuutokseen, ja niiden määrä riippuu kulutuksesta ja polttoaineen laadusta. Tieliikenteen päästöt kasvavat liikennemäärien kasvaessa, mutta kehittyneemmästä tekniikasta johtuen hiilidioksidimäärät eivät merkittävästi kasva tulevaisuudessa. 

EU:n direktiivi velvoittaa kierrättämään autot, jolloin niiden käyttökelpoiset osat hyödynnetään liikenteessä oleviin autoihin ja raaka-aineet kuten teräs, värimetallit, muovit ja tekstiilit otetaan talteen. AKL-Ympäristöohjelman tavoitteena on autokaupan ja autokorjaamoiden ympäristöarvot huomioonottava toiminta ja sen sopeuttaminen ympäristönsuojelun vaatimuksiin. 

Autoalan autoverolinjauksena on siirtää verotuksen painopiste auton hankinnan verotuksesta käytön verotukseen. Autovero on myös sidoksissa hiilidioksidipäästöihin ja laskee autoilla, joiden päästöt alittavat tietyt rajat. 

Autoalalla tekniikka kehittyy jatkuvasti. Sähkömoottorit yleistyvät, autojen itseohjautuvuus kehittyy ja turvallisuus paranee. Kehitystä tapahtuu eniten aktiivisessa turvallisuudessa, erilaisissa elektronisissa järjestelmissä, jotka parantavat hallintaa vaikeissa tai yllättävissä tilanteissa. Alle 18-vuotiaiden kuljettajien turvallisuutta parannetaan sallimalla mopoautoja turvallisemmat nopeusrajoitetut henkilöautot. 

Vaihtoehtoisia polttoaineita tutkitaan ja kehitetään. Autojen polttoaineena voidaan käyttää maakaasua, biokaasua, biodieseliä ja bioetanolia, jota voidaan valmistaa myös kotitalouksien biojätteistä ja teollisuuden ylijäämistä. Sähköautojen latausverkoston kehittäminen ja tehokkaammat akut ovat edellytys niiden yleistymiselle. Tulevaisuudessa henkilöautoissa todennäköisesti polttokenno tuottaa sähköä hapesta ja vedystä. 

Asiakkaat ovat ympäristö- ja laatutietoisempia, jolloin myyjiltä edellytetään yhä enemmän autojen ja niiden ominaisuuksien tuntemusta. Korjaamo- ja huoltamotoiminnassa on hallittava uudet tekniikat. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti. Teknisen osaamisen ja tuotetuntemuksen lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja, myynti- ja markkinointitaitoja sekä kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Lähialat

Tieliikenne. Kuljetusala. Katsastustoiminta. Autoteollisuus

Autoala