Tietoa työelämästä sisältää  asiantuntijatietoon perustuvia tiiviitä yleiskatsauksia työelämän ajankohtaisista ilmiöistä ja kehityssuunnista. Osassa  kuvataan erilaisissa elämäntilanteissa olevien väestöryhmien asemaa työmarkkinoilla.

Katsaukset ovat toimitettuja aineistoja. Ne eivät välttämättä edusta Työ- ja elinkeinohallinnon virallista linjaa.

Voit hakea katsauksia sanahaulla, aiheittain ryhmiteltyinä tai listaamalla esiin kaikki aiheryhmät.