Information om arbetsmarknaden behandlar aktuella företeelser och utvecklingstrender inom arbetslivet. En del företeelser beskriver olika befolkningsgruppers ställning på arbetsmarknaden i olika livssituationer.

Företeelserna är redigerade sammandrag. De motsvarar nödvändigtvis inte Arbets- och näringsministeriets officiella linje.

Du kan söka på ord i texten eller temagrupp. Du kan även hämta en lista över temagrupp.