Henkilöpalvelut

Henkilöpalvelut ovat pääasiassa yksityisille asiakkaille ja kotitalouksille suunnattuja palveluita, joilla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia esimerkiksi kohentamalla ulkonäköä tai parantamalla kuntoa tai auttamalla arkisissa askareissa kuten esimerkiksi siivouksessa.

Kauneudenhoitoalan palveluja ovat parturi-kampaamopalvelut, kosmetologinen hoitotyö ja maskeeraus. Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset ja urheiluseurat järjestävät ohjattua liikuntaa ja opastusta kymmenissä eri liikuntalajeissa. Kotityöpalveluja ovat esimerkiksi kotisiivous, vaatehuolto, ruoanvalmistus, henkilökohtainen avustaminen ja asiointipalvelut. Pesulat tarjoavat tekstiilien puhdistusta ja jälkikäsittelyä.

Työ henkilöpalveluissa edellyttää oman alan vankan ammattiosaamisen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja luotettavuutta. Alalla toimitaan usein yrittäjinä tai ammatinharjoittajina, mikä edellyttää myös liiketoiminnan osaamista ja laatutietoisuutta.

Henkilöpalveluiden työllisyyttä pitää yllä palveluiden jatkuva kysyntä, ihmisten halu panostaa ulkoiseen olemukseensa ja hoitaa itseään sekä edustavuuden merkityksen korostuminen myös työelämässä. Myös kotisiivouksen ja tekstiilien puhdistamisen tarve on jatkuvaa suhdanteista riippumatta.


KKotityöpalvelutyöntekijä

Tällä alalla vaaditaan joustamista ja jonkinlaista uskallustakin. Ei saa häkeltyä. Koskaan ei tiedä mitä kenenkin kotona odottaa, erilaisia olosuhteita ja tilanteita. Kekseliäisyyttä saa soveltaa vapaasti. Tärkeintä on hienotunteisuus ja kunnioitus toisen kotia kohtaan. Koti on jokaiselle niin tärkeä paikka. Asiakkaalle ei voi tokaista, että onpas täällä likaista, nyt siivotaan. Kukin asiakas päättää, mitä hänen kodissaan tehdään.