Henkilöpalvelut

Henkilöpalvelut ovat pääasiassa yksityisille asiakkaille ja kotitalouksille suunnattuja palveluita, joilla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia esimerkiksi kohentamalla ulkonäköä tai parantamalla kuntoa tai auttamalla arkisissa askareissa kuten esimerkiksi siivouksessa.

Kauneudenhoitoalan palveluja ovat parturi-kampaamopalvelut, kosmetologinen hoitotyö ja maskeeraus. Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset ja urheiluseurat järjestävät ohjattua liikuntaa ja opastusta kymmenissä eri liikuntalajeissa. Kotityöpalveluja ovat esimerkiksi kotisiivous, vaatehuolto, ruoanvalmistus, henkilökohtainen avustaminen ja asiointipalvelut. Pesulat tarjoavat tekstiilien puhdistusta ja jälkikäsittelyä.

Työ henkilöpalveluissa edellyttää oman alan vankan ammattiosaamisen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja luotettavuutta. Alalla toimitaan usein yrittäjinä tai ammatinharjoittajina, mikä edellyttää myös liiketoiminnan osaamista ja laatutietoisuutta.

Henkilöpalveluiden työllisyyttä pitää yllä palveluiden jatkuva kysyntä, ihmisten halu panostaa ulkoiseen olemukseensa ja hoitaa itseään sekä edustavuuden merkityksen korostuminen myös työelämässä. Myös kotisiivouksen ja tekstiilien puhdistamisen tarve on jatkuvaa suhdanteista riippumatta.


H | L | U | VHieroja

Hieronnassa ei aina ole kyse rentoutuksesta. Hieronta on yksi osa lihashuoltoa. Sen avulla lihakset viritetään toimintakuntoon tai palautetaan lepotilaan.


Liikunnanopettaja

Otan työssäni huomioon oppilaiden tasoerot ja yritän tarjota jokaiselle oppilaalle hänen taitotasoaan vastaavaa ohjausta. Kun oppilaat rohkaistuvat ja uskaltavat kokeilla, oppimisesta tulee hauska tapahtuma. En välitä narinasta. Ymmärrän, etteivät kaikki lajit voi kiinnostaa, mutta opetussuunnitelman mukaan edetään. Kun on hiihtoa, silloin hiihdetään. Päätarkoitus on synnyttää liikettä ja toimintaa. Terveystiedonkin tunnilla haluan saada oppilaat tekemään ja osallistumaan.

Lähiöliikuttaja (liikunnanohjaaja)

Asumalähiöiden saneerausten yhteydessä käynnistetyillä lähiöprojekteilla ryhdyttiin rakennusten perusparannusten lisäksi torjumaan sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymisvaaraa. Tuolloin syntyi lähiöliikuttajien ammattikunta. Työskentelen terveysliikunnan parissa ja ohjaan alueeni asukkaita liikuntaharrastusten pariin.Liikuntatapahtumat ovat kaikille asukkaille avoimia. Teen töitä myös erityisryhmien kanssa. Meillä harrastetaan matalan kynnyksen lajeja, joissa alkuun pääsy ei vaadi kovinkaan kummoista osaamista. Suunnittelemme erilaisia teema- ja perheliikuntatapahtumia. Lähiöliikuttaja levittää tietoa alueen liikuntamahdollisuuksista ja etsii sopivia tapoja liikuttaa ihmisiä. Tukikohtamme on määräajoin auki yleisölle. Nuoret pelaavat tietokonepelejä, eläkeläiset harjoittelevat tietokoneen käyttöä. Olemme luonteva väylä uusien kontaktien luomiseen. Yksinäiset hakeutuvat toistensa seuraan kauttamme. Lähiöliikunta lisää myös turvallisuuden tunnetta alueella.


Uinninvalvoja

Pelkästään allasta tuijottamalla uinninvalvoja sokeutuisi tärkeille asioille. Jatkuva valmiustila, kiertely hallissa ja asiakaspalvelu ehkäisevät vaaratilanteiden syntymisen. Minulta kysellään vesijuoksusta, uintitekniikasta ja laitteiden käytöstä. Annan liikuntavinkkejä, neuvon vesihieromapisteen käyttöä ja puutun tarvittaessa asiakkaan käytökseen. Valvomo on uinninvalvojan työtila ja tukikohta. Videomonitorit ja näkymä halliin antavat kuvan yleistilanteesta, mutta se ei riitä. Todellisuus on lasikopin ulkopuolella. Yleisestä turvallisuudesta huolehditaan hallikuulutusten ja henkilökohtaisen opastuksen avulla. Uinninvalvojan ammattitaito testataan vuosittain Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hyväksymässä kokeessa. Valvojan on suoritettava määräajassa pelastushyppy, uitava, sukellettava ja noudettava pelastusnukke neljän metrin syvyydestä. Ensiaputaito päivitetään säännöllisesti.

Urheilukaupan myyjä, ostovastaava

Urheiluliikkeessä vallitsee positiivinen ja rento ilmapiiri. Lähes poikkeuksetta asiakas on hankkimassa itselleen jotakin harrastukseensa liittyvää.Tuotteita kehitetään jatkuvasti. Muotivillityksiä tulee ja menee. Työ on asiakkaan kohtaamista, mikä vaatii palveluasennetta. Myyjälle asetetaan kuukausittaiset myyntitavoitteet, joita seurataan. Työssä menestyy urheilua monipuolisesti harrastava ja urheilusta kiinnostunut henkilö.

Urheiluvalmentaja/aitajuoksun lajivalmentaja

Valmentaja ei voi olla urheilijan kaveri, sillä harva ihminen kykenee omaksumaan ystävältään. Huippu-urheilussa kivat harjoitteet eivät riitä eivätkä välttämättä tehoa. Urheilija tarvitsee valmennukseensa ohjaavaa auktoriteettia. Vastaan n aitajuoksun lajivalmennuksesta ja siihen liittyvästä valmentajakoulutuksesta, Loistavakaan valmennus ei tuota tulosta, jos perusedellytykset puuttuvat. Minun tehtäväni on myös innostaa lupaavia junnuja aitajuoksun pariin. Valmennustyö vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Pyrin arvioimaan urheilijan suoritusta aina kannustavasti.


Voimistelun ammattivalmentaja

Kun lopetin kilpailemisen, minua pyydettiin valmentajaksi Turun Urheiluliittoon. Ottaessani työn vastaan olin ensimmäinen rytmisen ja joukkuevoimistelun päätoiminen ammattivalmentaja. Harrastuksesta tuli ammatti.