Rakennusala

Rakennusalalla rakennetaan uusia rakennuksia sekä tehdään eri-ikäisten rakennusten korjausrakentamista. Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa pyritään korkeaan laatuun, toimivuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Alan kansantaloudellinen merkitys on suuri, sillä rakennukset muodostavat yli puolet Suomen kansallisvarallisuudesta.

Rakennusalalla työskennellään talonrakentamisen lisäksi maanrakennusalalla sekä rakennustuoteteollisuudessa. Maa- ja vesirakentaminen luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, johon kuuluvat mm. tiet, sillat, tunnelit, satamat, vesijohdot, sähkölinjat ja tietoliikenneverkot sekä erilaiset maarakenteet. Rakennustuoteteollisuus puolestaan kehittää ja valmistaa rakennustuotteita ja -materiaaleja alan tarpeisiin.

Rakennustyömailla työskennellään vaihtelevissa olosuhteissa. Rakentamisessa tarvitaan kädentaitoja, eri työvaiheiden hallintaa, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä rakennusmateriaalien tuntemusta. Työt edellyttävät kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn ja hyvää kuntoa. Suunnittelutöissä korostuvat oman tekniikan erityisalan hyvä tuntemus, suunnittelutaidot ja itsenäisyys.

Rakennusten osien valmistus on siirtynyt yhä enemmän tehtaisiin, joissa ne valmistetaan tuotantolinjoilla tehdashalleissa käyttäen apuna erilaisia koneita ja laitteita. Rakennukset kootaan työmailla mahdollisimman pitkälle tehtaalla valmistetuista osista.

Rakennusalan työpaikkoja on mm. rakennusliikkeissä, urakoitsijoilla, suunnittelutoimistoissa, maa- ja vesirakennusyrityksissä sekä rakennustuoteteollisuudessa. Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä, jonka toimintaan ja työllisyyteen heijastuvat nopeasti maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita.


A | K | L | M | P | VAjoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentaja työskentelee täysin yksin. Omat työkohteet, omat ratkaisut. Kaverilta pyydetään vain nosto- tai vääntöapua. Työnjohtaja hoitaa asiakassuhteet ja osoittaa meille työkohteet. Asentaja vastaa itse työsuorituksestaan omalla kuittauksellaan.

Aluepäällikkö (infrarakentaminen)

Infrarakentamisessa yhdistyvät konkretia ja huipputekniikka. Kehitän työkseni asfalttialan palveluja. Tarvittaessa hyppään pohjajyrän ohjaimiin. Niin käsinkosketeltavaa, niin konkreettista.

Ammattisukeltaja

 

Vedenalainen rakentaminen poikkeaa perusrakentamisesta vain siinä, että työmaata ympäröi vesi. Ammattisukeltajalle ei makseta sukeltamista vaan siitä, mitä hän saa työmaalla aikaiseksi.

 

 


Kaivinkoneenkuljettaja

Kaivutyö on rakentamisen ensimmäisiä vaiheita, usein myös viimeisiä. Kaivukoneella tehdään maanalaiset rakenteet, perustukset ja putkilinjat. Maanpäällinen siistiminenkin tehdään kaivukoneella.

Kartoittaja

Kun asuinalueelle ilmestyy maastoauto keltatakkisine kartoittajineen, ihmettelijöitä riittää. Paikallinen väki tulee selvittämään mittauksen syytä ja kyselemään alueen kaavoituksesta, katujan rakentamisaikatauluista, viemäreistä, sadevesistä, mistä milloinkin. Pidämme mukanamme teknisen viraston oppaita ja yritämme palvella asukkaita parhaan kykymme mukaan.


Levitinkoneenkuljettaja

Rutiinia ja turvallisuutta kaipaavalle asfalttityöntekijän ura ei mielestäni sovi. Tilanteet työmaalla muuttuvat sekunnissa. Meitä pidetään tientukkeena. Autoilijat eivät kunnioita nopeusrajoituksia. Asfalttityössä hyvä työjälki perustuu levitinkoneenkuljettajan harjaantuneisuuteen ja oikeisiin liikkeisiin. Kuljettajalla pitää olla ripaus myös taiteellista näkemystä. Tien tai kadun reuna ajetaan suunniteltuun muotoonsa näköhavainnon avulla, muutaman sentin tarkkuudella. Sade hankaloittaa työtä. Työskentelemme paljon valoisina kesäöinä. Työ sanelee aikataulun, ei kello.


Maanmittausinsinööri (johtaja, maakuntakaavoitus)

Jokaisen maankäytön suunnittelijan pitää miettiä, miltä maapallo näyttää sadan vuoden jälkeenkin. Kaavoituksella kykenemme sopeuttamaan yhdyskunnan toiminnot ympäristöönsä. Maakuntakaavassa määritellään alueen yhteiset maankäytön periaatteet ja varataan alueita eri käyttötarkoituksiin. Teknisesti suuntautuneet insinöörit hakeutuvat yleensä mittaus- ja kartoitustöihin, mutta insinöörikoulutuksella voi suuntautua myös yhteiskunnallisiin tehtäviin. Kaavoittajan työ on mukava sekoitus monipuolista osaamista. Jotakin pitää osata hyvin, mutta kaikesta pitää tietää ainakin vähän.

Mittaustyönjohtaja

Työhistoriani rakennusalalla alkoi lautapojasta ja nyt ollaan kehituksen tässä vaiheessa: rakentamisessa käytetään jo tietokoneita ja laser-etäisyysmittareita. Esimerkiksi sillan rakentaminen perustuu suunnittelijan laatimaan ratageometriaan. Kun menen prismani kanssa sillan kannelle, määritän ensin oman paikkani. Painelen nappia ja näen, millä kohdalla maailmankaikkeutta sijaitsen. Vertaan sijaintiani suunnittelijan pysty- ja sivugeometriaan. Eromitoilla pääsen kiinni itse asiaan, sillan rakenneosien oikeaan sijaintiin. Mittaustyönjohtaja määrittää sijainnin, muut rakentavat.


Projekti-insinööri

Infrarakentamisen monipuolisuus on huikeaa. Suunnittelua, toteuttamista, tekniikkaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Kaikkea mitä rehellinen insinöörityö voi tarjoa. Työympäristö vaihtelee. Sisällä ovat tietokoneet, ulkona työmaat.


Valvoja, projektisihteeri

Naispuoliset infra-ammattilaiset päätyvät usein suunnittelutehtäviin. Itse työskentelen mielelläni työmailla. Päivä päivältä tunnen enemmän väkeä. Lyhyellä urallani olen ehtinyt tutustua satoihin ammattilaisiin.

Vanhempi suunnittelija

Tiesuunnittelija vastaa kokonaisuudesta, erikoissuunnittelijat tienrakentamisen osa-alueista. Yhteen sovitettavia elementtejä on paljon.  Jos kohta tiessä vaatii kaivoa, siihen ei suunnitella valaisinpylvästä.