Rakennusala

Rakennusalalla rakennetaan uusia rakennuksia sekä tehdään eri-ikäisten rakennusten korjausrakentamista. Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa pyritään korkeaan laatuun, toimivuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Alan kansantaloudellinen merkitys on suuri, sillä rakennukset muodostavat yli puolet Suomen kansallisvarallisuudesta.

Rakennusalalla työskennellään talonrakentamisen lisäksi maanrakennusalalla sekä rakennustuoteteollisuudessa. Maa- ja vesirakentaminen luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, johon kuuluvat mm. tiet, sillat, tunnelit, satamat, vesijohdot, sähkölinjat ja tietoliikenneverkot sekä erilaiset maarakenteet. Rakennustuoteteollisuus puolestaan kehittää ja valmistaa rakennustuotteita ja -materiaaleja alan tarpeisiin.

Rakennustyömailla työskennellään vaihtelevissa olosuhteissa. Rakentamisessa tarvitaan kädentaitoja, eri työvaiheiden hallintaa, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä rakennusmateriaalien tuntemusta. Työt edellyttävät kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn ja hyvää kuntoa. Suunnittelutöissä korostuvat oman tekniikan erityisalan hyvä tuntemus, suunnittelutaidot ja itsenäisyys.

Rakennusten osien valmistus on siirtynyt yhä enemmän tehtaisiin, joissa ne valmistetaan tuotantolinjoilla tehdashalleissa käyttäen apuna erilaisia koneita ja laitteita. Rakennukset kootaan työmailla mahdollisimman pitkälle tehtaalla valmistetuista osista.

Rakennusalan työpaikkoja on mm. rakennusliikkeissä, urakoitsijoilla, suunnittelutoimistoissa, maa- ja vesirakennusyrityksissä sekä rakennustuoteteollisuudessa. Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä, jonka toimintaan ja työllisyyteen heijastuvat nopeasti maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita.


A | E | I | K | L | M | P | R | S | T | VArkkitehti

Arkkitehdin uria on monenlaisia ja luontaiset taipumukset yleensä ohjaavat oikeaan suuntaan. Esimerkiksi kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin tai juridiikkaan ohjaa kaavoituspuolelle, tekninen suuntautuminen suunnitteluun. Ja onhan arkkitehtejä rakennuttajayrityksissä ja kiinteistökehityshommissa. Toiset erikoistuvat kalustesuunnitteluun tai tekevät sitä muun suunnittelun ohella. Myös sisustuksen ja museotoimen aloilta löytyy mielenkiintoisia töitä.

Arkkitehti

Arkkitehdin tutkinto antaa valmiuden toimia ammatissa. Ammattiosaajaksi kehitytään työssä ja kokeneiden arkkitehtien ohjauksessa. Kisälliaika mestarien opissa vie vuosia.


Elementtiasentaja, yrittäjä

Puhelin soi sunnuntaiaamuisin kuin arkena konsanaan. Ja kyllähän minulle saa soittaa, yrittäjyys on  elämäntapa. Kotona paperitöissä en tunne saavani mitään aikaiseksi, työmaalla kaikki on toisin. Kun aamulla perustusten päällä ei ole mitään, illalla seinät ovat jo pystyssä. Tuntuu hienolta tajuta työn edistyvän ja nähdä asukkaiden odottavan uutta kotia innoissaan.


Ikkunatehtaan puuseppä

Ikkunan työstäminen muotoonsa alkaa karmista, jonka jälkeen tulevat ulko- ja sisäpuitteet, listoineen ja lukkoineen. Käytän sirkkeliä, poraa, jyrsintä, katkaisusahaa ja paineilmatyökaluja.


Katto- ja ulkopintaeristäjä

Tätä työtä saa tehdä vain luvan kanssa, eli tulityökortti pitää olla. Suurimmat bitumikeittimet ovat 250-litraisia ja ne toimivat kaasupolttimilla. Keittimeen pilkotaan jähmeää bitumia tai kumibitumia käyttökohteesta riippuen. Sitten se sulatetaan noin 200 asteen kuumuudessa. Keittimessä on hana, josta kuumaa sulaa bitumia juoksutetaan kannuihin tai ämpäreihin ja kaadetaan tai sivellään sinne, minne pitää, eli kattotöissä yleensä bitumikermien pintauksiin ja liimauksiin. Kuuman bitumin käsittelyssä on oltava erityisen varovainen. Sammuttimet on leimahdusvaaran vuoksi pidettävä käsillä käyttövalmiina.

Kirvesmies

Nuori kirvesmies työskentelee nopeasti muttei oikein tahdo malttaa. Vanha tekee kerralla kuntoon, hitaammin mutta viime kädessä nopeammin. Aika ei tuhlaannu korjailuun.

Kirvesmies

Tällainen työmaa osuu kohdalle harvoin. Yleensä kirvesmies rakentaa yksinkertaisia anturamuotteja, täällä työssä on todellista haastetta. Talot rakennetaan osittain veden päälle.

Kuntotarkastaja, rakennusmestari

 

Kosteus ja home ovat yleisin rakennusten kuntoa rapauttava tekijä. Vauriot pitää selvittää ja korjata. Kuntotarkastajalta saa luotettavan arvion kiinteistön kunnosta. Hänen lausuntonsa on apuväline kaikille kiinteistökaupan osapuolille.

 

 


LV-asentaja

Teen putkimiehen perustyötä. Katkon, taivutan ja liitän putkia. Kumartelen ahtaissa paikoissa ja kannan painavia esineitä. Likaan työssä itseni, mutta saan aikaan näkyvää tulosta.

LVI-asentaja

Työ on itsenäisyyteen ja vastuuseen kasvamista. Myös laatu on korvien välissä. On osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia, joskus nopeastikin.Työssä auttaa huomattavasti se, että pääsen tutustumaan uudiskohteiden konehuoneisiin ja systeemeihin jo rakennusaikana. Ja myös se, että olen itse ollut asentajana. Eli kun menen korjaamaan jotain kohtaa, niin ymmärrän, miten se on alunperin tehty.

LVI-insinööri

Alalla on paljon mahdollisuuksia valita oma ura. On urakointia, suunnittelua, myyntiä ja markkinointia, viranomaistehtävät, tukkukauppa, teollisuus, maahantuonti ja järjestelmämyynti. Nykyäänhän kaikki myydään järjestelminä, ratkaisuina asiakkaalle. Jos on hyvä käsistään, voi lähteä esimerkiksi asennustöistä liikkeelle.Tai sitten voi mennä suoraan insinööriksi opiskelemaan. On kuitenkin hyvä hankkia käytännön kokemusta, siitä on valtavasti apua suunnittelutyössä.

Laattamies ja yrittäjä

Parasta tässä työssä on vapaus.Vaikka aikataulut ovat tiukkoja, niin itse voi yleensä päättää työaikansa. Olosuhteetkaan eivät ole hassummat, sillä laatoitustyö tehdään säiltä suojassa. Ansiotaso on ihan kelvollinen ja työn arvostus on hyvä. Nykyään laattaa laitetaan joka paikkaan, lattioihin, seiniin ja somisteiksi.

Lasiterassiasentaja

Alussa lasiterassin asentaminen tuntui ylivoimaiselta tehtävältä. Tutkin ohjeita, kokosin ja tutkin uudelleen. Nyt asennus sujuu jo rutiinilla. Olisikin noloa jos vielä pitäisi vilkuilla ohjeita.


Maalari

Olen valmistunut maalarimestariksi. Maalausala tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää itseään. Yksi hyvä tapa tulla alalle on oppisopimuskoulutus, siinä saa koulutuksen ja pääsee heti kiinni työelämään. Uralla eteneminen on minun mielestäni enemmänkin sitä, että saa vaativampia töitä kuin sitä, että ylenee organisaatiossa. Nykyinen työnantajani on keskittynyt rakennusmaalaukseen ja osaa erinomaisen hyvin myös vanhojen rakennusten maalauksen. Jugend -tyylisuunta muotoineen ja värimaailmoineen on suurin rakkauteni. Maalarin työssä pitää olla silmää nähdä oikea työjärjestys. Myös riittävästi oma-aloitteisuutta on hyvä olla. Työ sopii hyvin naiselle.

Muurari

Olen suorittanut muurarin ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Enimmäkseen työni on väliseinien ja julkisivujen muuraamista. Vaihtelua siihen tuovat erilaiset kohteet ja muuraustavat. Tiili ja laasti ovat tietenkin muurauksen perusmateriaaleja, mutta tiiliäkin on monenlaisia. Pääasiassa ne ovat kuitenkin savi- tai kalkkihiekkatiiliä, joiden muodot, koot ja värit vaihtelevat. Muuraaminen on aika raskasta työtä. Muurari muuraa keskimäärin 800 tiiltä päivässä.Nykyään meillä on trukit ja nostolaitteet. Tiiliä ei tarvitse enää kantaa. Muurarilla pitää olla myös silmää ja hyvä hahmotuskyky. Muuraaminen on käsillä tekemistä ja tekijä myös arvioi työn tuloksen.


Puuseppä

Etukäteissuunnittelu ja systemaattinen eteneminen vievät pitkälle. Puusepän tulee ymmärtää kaikki työvaiheet. Ajatus on pidettävä työssä. Jos mieli harhailee, sormet katkeavat.


Rakennuskonemies ja nosturinkuljettaja

Usein nosturi on jo pystyssä kun tulen työmaalle. Silti pitää kuljettajan aina tarkastaa, että kaikki on ratapohjaa ja kasausta myöten kunnossa. Joka aamu on tarkastettava toiminnot. Koepunnitukset tehdään viikkotarkastusten yhteydessä. Punnituksessa tarkistetaan se, että nosturin virta katkeaa automaattisesti, jos painoa on liikaa. Torniin kiipeämisessä on omat vaaransa. Talven liukkailla pyöreät askelmat ovat hankalat. Tuuli on haittaavin tekijä. 15 metriä sekunnissa on raja. Jos se ylittyy, työt on lopetettava. Nosturinkuljettajalla pitää olla myös hyvä näkö ja etäisyyksien arvioimisessa tarvittava normaali syvyysnäkö. Se testataan kolmen vuoden välein.

Rakennusmestari

Vastaavana mestarina huolehdin siitä, että rakennushanke etenee suunnitellusti. Rekrytoin myös oman työkuntani, kymmenkunta rakennusmiestä ja kirvesmiestä, joiden tarve vähenee rakennustyön edetessä. Valvon työmaakokonaisuutta, oman työkuntani työtä ja aliurakoitsijoiden toimintaa. Osallistun urakoitsijoiden kanssa pidettäviin mallikatselmuksiin, joissa määritetään työn laatutaso. Laadin itse rakennusaikaisen aikataulun, joten tiedän missä vaiheessa kunkin työvaiheen pitää alkaa ja minkä urakoitsijan kuuluu saapua työmaalle. Aikatauluseuranta ja laadunvalvonta vievät aikaa, sillä dokumentoin kaikki työvaiheet. Teen työmaakierroksia ja hoidan hallintoa, käsittelen laskut, suunnittelen hankinnat, valmistelen kokoukset, osallistun palavereihin ja käyn rutiiniasiat läpi työnjohdon kanssa päivittäin.

Rakennusmies

Työni vaatii monenlaisia taitoja. Tehtäviin kuuluu muotin tekoa sekä valutöitä ja paikkauksia. Teen läpimenoja betoni- ja kipsiseiniin, puran muotteja ja tarvittaessa tartun harjanvarteen. Olen työskennellyt monilla ja hyvinkin erilaisilla rakennustyömailla. Se on ollut hyvä oppi näkemään, mitä töitä alalla tehdään ja millaisia vaiheita rakentamiseen kuuluu. Aina työn jälki ei jää näkyviin, erimerkiksi perustusten teko, mutta se on silti tehtävä hyvin. Olen suorittanut rakennusmiehen ammattitutkinnon.  


Sementtimies

Rakentamisen jäljiltä seinien pitäisi olla suorassa ja veden valua märkätilassa esteettä lattiakaivoon, mutta maailma ei ole täydellinen. Tarvitaan piikkauskonetta, laastia ja betonin erikoisosaajaa - sementtimiestä.

Suunnitteluassistentti, tekninen piirtäjä (lvi -piirtäjä)

Suunnittelen pääasiassa rakennuskohteita. Pidän työtäni kohtuullisen monipuolisena. Se sisältää sopivan määrän omatoimisuutta, kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. 3 D -maailmasta kiinnostuneelle suunnitteluassistentin työ saattaa olla harkinnanalainen vaihtoehto. Työ edellyttää kuitenkin mielenkiintoa tekniikkaa ja rakennusalaa kohtaan. Suunnittelu on ryhmätyötä, mutta hiljainenkin ihminen pärjää teknisessä tiimissä.

Sähköasentaja

Olen käynyt muun muassa veturi-, rakennus-ja atkk -sähköasentajakursseja. Kaikista opinnoista on ollut hyötyä. Teorian hallitseminen auttaa näkemään kokonaisuuksia, oppimaan uusia asioita ja kehittämään itse toimintatapoja. Asentajalta vaaditaan hyvää hahmottamiskykyä. Sähköpiirustusten symbolit on nähtävä toiminnallisina. Sähkötöissä on työturvallisuuden kannalta myös omat erityispiirteensä. Yleensä asennukset tehdään ensin ja vasta valmiiseen työhön kytketään jännite.

Sähköasentaja, turvalaiteasentaja

Halusin tulevaisuuden ammattiin ja sellaiseen myös kouluttauduin. Sähkön kulutus lisääntyy. Sitä hyödynnetään kaikkialla, raiteillakin. Junaliikenteen ohjaus- ja turvajärjestelmät ovat suurelta osin raidevirtaa ja sähkömagnetismia.

Sähkölaitosasentaja

Olen itse ammatistani ylpeä ja sen verran pitääkin olla, että kehtaa kertoa, mitä työkseen tekee. Ennen vanhaan asentajia saatettiin kutsua oikein "sähköherroiksi", nyt se on yksi ammatti muiden joukossa. Ja kun myrsky on raivonnut metsässä ja puut kaatuneet linjoille, ei apuun enää kutsuta "sähköherroja", vaan saattaa kuulla ihan muunkinlaista kieltä.


Torninosturinkuljettaja

Torninosturi on periaatteessa yksinkertainen laite: terästä, vaijeria ja sähkömoottoreita. Runko kootaan haluttuun korkeuteen. Siihen kiinnitetään kääntökehä, ohjaamo, huippu, etupuomi ja takapuomi, jonne asennetaan nostokoneisto ja takavastapainot. Takasillan nostovinssiltä kulkee vaijeri huipun kautta etupuomille. Etupuomilla liikkuu puomivaunu koukkuineen. Kuljettaja ei saa pelätä korkeita paikkoja. Lisäksi häneltä vaaditaan tarkkuutta sekä hyvää koordinaatio- ja stereonäkökykyä. Torninosturia ohjataan kahdella joystickilla alamiesten käsimerkkien ja radiopuhelimella annettavien ohjeiden mukaan.

Työmaainsinööri

Esimiestaidot ovat tärkeä osa rakentamista. Työnjohtotyö rakennuksilla on valtaosiltaan henkilöjohtamista. Rakennustyömaan vastuusuhteet ovat selkeät: vastaava mestari vastaa koko työmaasta, työmaainsinööri ohjaa suunnittelua ja huolehtii hankinnoista. Elän rakennusprojektia pari kolme kuukautta edellä muita. Valmistelen hankinnat, laadin tarjouspyynnöt ja käyn urakkaneuvotteluja.

 

Työpäällikkö

Työpäällikön homman voisi tiivistää lauseeseen "työmaan tehokas pyöriminen aikataulussa ja sovituin kustannuksin, hallittu luovutus ja tyytyväinen asiakas". Työ on kokonaisuuksien hallintaa: rakennetaan niin työntekijöiden, kuin käyttäjienkin kannalta turvallisesti ja ympäristö huomioon ottaen. Ajankäytön hallinta on yksi tärkeimmistä taidoista. Vaikka työpäivän kuinka suunnittelee etukäteen, niin hyvin usein tulee yllättäviä tilanteita, jotka muuttavat suunnitelmat kokonaan.


Veneveistäjä

Puuvene saattaa herättää ihmisissä romanttisia tunteita. Hyvä niin, vaikka veneveistäjän ammatissa ei ole kerrassaan mitään romanttista. On tehtävä valtavasti ja aikataulutettava työ oikein. Veneilykausi Suomessa on lyhyt, joten kaikki tilaajat haluavat veneensä kesäksi.