Rakennusala

Rakennusalalla rakennetaan uusia rakennuksia sekä tehdään eri-ikäisten rakennusten korjausrakentamista. Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa pyritään korkeaan laatuun, toimivuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Alan kansantaloudellinen merkitys on suuri, sillä rakennukset muodostavat yli puolet Suomen kansallisvarallisuudesta.

Rakennusalalla työskennellään talonrakentamisen lisäksi maanrakennusalalla sekä rakennustuoteteollisuudessa. Maa- ja vesirakentaminen luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, johon kuuluvat mm. tiet, sillat, tunnelit, satamat, vesijohdot, sähkölinjat ja tietoliikenneverkot sekä erilaiset maarakenteet. Rakennustuoteteollisuus puolestaan kehittää ja valmistaa rakennustuotteita ja -materiaaleja alan tarpeisiin.

Rakennustyömailla työskennellään vaihtelevissa olosuhteissa. Rakentamisessa tarvitaan kädentaitoja, eri työvaiheiden hallintaa, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä rakennusmateriaalien tuntemusta. Työt edellyttävät kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn ja hyvää kuntoa. Suunnittelutöissä korostuvat oman tekniikan erityisalan hyvä tuntemus, suunnittelutaidot ja itsenäisyys.

Rakennusten osien valmistus on siirtynyt yhä enemmän tehtaisiin, joissa ne valmistetaan tuotantolinjoilla tehdashalleissa käyttäen apuna erilaisia koneita ja laitteita. Rakennukset kootaan työmailla mahdollisimman pitkälle tehtaalla valmistetuista osista.

Rakennusalan työpaikkoja on mm. rakennusliikkeissä, urakoitsijoilla, suunnittelutoimistoissa, maa- ja vesirakennusyrityksissä sekä rakennustuoteteollisuudessa. Rakennusala on merkittävä mutta suhdanneherkkä työllistäjä, jonka toimintaan ja työllisyyteen heijastuvat nopeasti maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita.


B | E | L | MBetonimies

Ihmiset eivät tunne betonielementin valmistusta. Luullaan, että kura kaadetaan muottiin, sekaan heitetään muutama teräsverkon pala ja jäädään odottelemaan kuivumista. Jotkut uskovat, että tehtaiden automaattisilla tuotantolinjoilla koneet tekevät kaiken. Todellisuudessa betonielementin valmistus on tarkkuustyötä. Käden taitoja tarvitaan enemmän kuin liukuhihnatyössä.


Elementtiasentaja, yrittäjä

Puhelin soi sunnuntaiaamuisin kuin arkena konsanaan. Ja kyllähän minulle saa soittaa, yrittäjyys on  elämäntapa. Kotona paperitöissä en tunne saavani mitään aikaiseksi, työmaalla kaikki on toisin. Kun aamulla perustusten päällä ei ole mitään, illalla seinät ovat jo pystyssä. Tuntuu hienolta tajuta työn edistyvän ja nähdä asukkaiden odottavan uutta kotia innoissaan.


Lasiterassiasentaja

Alussa lasiterassin asentaminen tuntui ylivoimaiselta tehtävältä. Tutkin ohjeita, kokosin ja tutkin uudelleen. Nyt asennus sujuu jo rutiinilla. Olisikin noloa jos vielä pitäisi vilkuilla ohjeita.


Materiaalisuunnittelija, koneinsinööri

Olen käytännönläheinen ihminen. Lapsena purin ja kokosin laitteita. Koulun jälkeen

harkitsin hetken kaupallista alaa mutta päädyin Ammattikorkeakouluun opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa. Nyt olen omalla alallani, koulutustani vastaavissa tehtävissä.