Suojelu- ja sotilasala

Suojelu - ja sotilas alan työ liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Suojelu -ja sotilas alan toiminta on lakisääteistä. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Tulli valvoo liikennevirtoja rajoilla ja suojaa yhteiskuntaa torjumalla salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Tulli toimeenpanee myös verotusta ja edistää ulkomaankaupan sujuvuutta. Turvallisuusalan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden tai koskemattomuuden suojaamiseksi.

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Nuohouksen tarkoituksena on estää savuhormeihin ja tulisijoihin kertyneen jätteen aiheuttama palovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnalla vaikutetaan energian säästöön ja ympäristön puhtauteen.

Rajavartiolaitos pitää yllä rajaturvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa hoitamalla rajavalvontaa, rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä itsenäisyyden puolustamisesta. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on yksi keskeinen tehtäväalue.

Suojelu- ja sotilasalan työtehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista teknisistä taidoista suunnitteluosaamiseen ja lainsäädännön tuntemukseen. Vastuullisissa tehtävissä toimiminen edellyttää stressinsietokykyä, harkintakykyä ja hyvää kuntoa. Oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen, samoin kyky selkeään ilmaisuun ja kielitaito. Alalla työskentely edellyttää sopeutumista kolmivuorotyöhön vaihtelevissa ympäristöissä.

Suojelu- ja sotilas alan työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyyden lisäksi se, että tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä. Koulutusmäärät on sopeutettu vastaamaan työvoiman tarvetta. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan, pääasiassa eläkkeelle lähtevien tilalle. Yksityisen turva-alan työllisyystilanne on hyvä.


H | K | R | YHätäkeskuspäivystäjä

Työ hätäkeskuksessa on asiakaspalvelua. Tehtäväni on tunnistaa hätä ja välittää avunpyyntö eteenpäin. Luotan asiakkaan kertomaan. Olen valtion virkamies. Asiakkaan pitää voida luottaa minuun.


Komisario

Partio saa toimeksiannon useimmiten hälytyskeskukselta. Alueella liikkuva yksikkö tarkistaa tilanteen, selvittää mitä on tapahtunut, arvioi rikkeen, antaa kenties huomautuksen tai kirjoittaa sakon. Joskus partio tekee tapahtuneen johdosta rikosilmoituksen.

Konstaapeli

Poliisin koulutuksella voi työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä. Työn ohessa kouluttautumalla voi hankkia lisäosaamista itseään kiinnostaviin tehtäviin. Opintoja voi myös jatkaa alipäällystö- ja päällystötasolla poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisin työ ei edellytä välttämättä fyysistä vahvuutta ja isoa kokoa, vaan ennemminkin kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa ja ongelmanratkaisukykyä. Tässä työssä pärjää taitava puhuja ja keskustelija. Psykologinen silmä kasvaa työssä. Tietyt uhkaavat tilanteet oppii näkemään jo ennalta.


Rikosylikonstaapeli

Rikostutkinnan lopputulos saattaa poiketa oleellisesti siitä, mitä tutkinnan alussa otaksuttiin. Tutkijan hankkima näyttö tuo yllättäviä käänteitä yksinkertaiseltakin vaikuttavaan tapaukseen.

Rikosylikonstaapeli

Olen poliisin huumejaoksessa tutkinta- ja tarkkailutyöhön osallistuva "työnjohtaja", pienehkön ryhmän esimies. Järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälistä toimintaa. Huumeet salakuljetetaan Suomeen. Jakelua hoitavat pääosin rikollisjärjestöt. Me pyrimme katkaisemaan jakeluketjun mahdollisimman tehokkaasti. Se vaatii pitkäjänteistä tiimityötä ja taktista näkemystä. Seuraamme puhelinliikennettä, tarkkailemme epäilyksenalaisia henkilöitä, suoritamme kotietsintöjä ja teemme takavarikkoja. Odotamme hetkeä, jolloin näyttö rikollisesta toiminasta on kiistaton. Huumeprojektien tutkinta vie lyhimmillään muutaman kuukauden, pisimmillään vuosia.


Ylikonstaapeli

Maaseudulla työpäivään sisältyy monia tehtäviä: rikostutkintaa, kolarihirvien lopettamisia, juopuneiden hakemisia, koulutustehtäviä, opetustehtäviä koulussa jne. Työ on pohjimmaltaan asiakaspalvelua. Kaikki tapahtumat kirjataan, eli paperityötä on melko paljon. Työhön perehdyttäminen tapahtuu käytännössä. Työturvallisuusriskejä voi ehkäistä huolellisella varustautumisella. Varovaisuus ja varuillaanolo pitää muistaa jatkuvasti.