Suojelu- ja sotilasala

Suojelu - ja sotilas alan työ liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Suojelu -ja sotilas alan toiminta on lakisääteistä. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Tulli valvoo liikennevirtoja rajoilla ja suojaa yhteiskuntaa torjumalla salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Tulli toimeenpanee myös verotusta ja edistää ulkomaankaupan sujuvuutta. Turvallisuusalan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden tai koskemattomuuden suojaamiseksi.

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Nuohouksen tarkoituksena on estää savuhormeihin ja tulisijoihin kertyneen jätteen aiheuttama palovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnalla vaikutetaan energian säästöön ja ympäristön puhtauteen.

Rajavartiolaitos pitää yllä rajaturvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa hoitamalla rajavalvontaa, rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä itsenäisyyden puolustamisesta. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on yksi keskeinen tehtäväalue.

Suojelu- ja sotilasalan työtehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista teknisistä taidoista suunnitteluosaamiseen ja lainsäädännön tuntemukseen. Vastuullisissa tehtävissä toimiminen edellyttää stressinsietokykyä, harkintakykyä ja hyvää kuntoa. Oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen, samoin kyky selkeään ilmaisuun ja kielitaito. Alalla työskentely edellyttää sopeutumista kolmivuorotyöhön vaihtelevissa ympäristöissä.

Suojelu- ja sotilas alan työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyyden lisäksi se, että tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä. Koulutusmäärät on sopeutettu vastaamaan työvoiman tarvetta. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan, pääasiassa eläkkeelle lähtevien tilalle. Yksityisen turva-alan työllisyystilanne on hyvä.


A | M | VAmmattisukeltaja

 

Vedenalainen rakentaminen poikkeaa perusrakentamisesta vain siinä, että työmaata ympäröi vesi. Ammattisukeltajalle ei makseta sukeltamista vaan siitä, mitä hän saa työmaalla aikaiseksi.

 

 


Merivartija

Työskentelen Suomenlahden merivartioston vartiolaivalla. Meripelastustehtäviin osallistuvan merivartijan työhön sisältyy runsaasti valmiudessaoloa. Nopea liikkeellelähtö on tärkeintä meripelastuksessa. Autamme moottorivikaisia, kuljetamme sairaita ja etsimme kadonneita. Työvuoro alkaa varusteiden tarkastamisella ja huollolla. Laivalla on pelastustehtäviä varten runsaasti kalustoa niin ensiapuun, ympäristökatastrofiin kun vedenalaiseen toimintaankin. Vaikeissa olosuhteissa sairaankuljetus saaristoalueella voi tarvita helikopterin apua. Harjoittelemme erilaisia tilanteita jatkuvastija  pidämme yhteyttä muihin kansainvälisiin toimijoihin esimerkiksi isojen katastrofien varalta.  


Vanhempi rajavartija

Rajavartioasema jaetaan kahteen osastoon: rajavalvontaosastoon ja rajantarkastusosastoon. Rajavalvontaosasto työskentelee niin sanotulla vihreällä maastorajalla ja rajantarkastusosasto rajanylityspaikalla. Rajaa vartioidaan sekä partioimalla että teknisillä valvontalaitteilla. Partiossa on mukana sulanmaan aikaan myös koira jälkien ilmaisemiseen. Rajanylityspaikalla työ on jaettu passintarkastus-, ulko-, rikostorjunta- ja matkustusasiakirjatutkintaryhmiin. Rajatarkastustehtävissä etuna on hyvä kielitaito. Työvuorossamme on aina venäjän kielen taitoisia. Rajavartijan on osattava toimia ryhmässä, On tultava toimeen ihmisten kanssa ja kyettävä asiakaspalveluun.