Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja.

Perusterveydenhuoltoa ovat mm. terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Terveydenhuoltoon kuuluu myös hammashuoltoala, jolla edistetään väestön suun terveyttä sekä ehkäistään ja hoidetaan hammassairauksia. Eläinlääkintätyö kohdistuu puolestaan tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä eläinsuojeluun ja elintarvikevalvontaan. Apteekkiala on tärkeä osa terveydenhuoltoa, sillä apteekeissa myydään lääkkeitä ja neuvotaan niiden käytössä.

Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, neuvoloissa, lääkärikeskuksissa, työterveysasemilla, apteekeissa, yksityisillä eläinlääkäriasemilla jne. Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Myös väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.