Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja.

Perusterveydenhuoltoa ovat mm. terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Terveydenhuoltoon kuuluu myös hammashuoltoala, jolla edistetään väestön suun terveyttä sekä ehkäistään ja hoidetaan hammassairauksia. Eläinlääkintätyö kohdistuu puolestaan tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä eläinsuojeluun ja elintarvikevalvontaan. Apteekkiala on tärkeä osa terveydenhuoltoa, sillä apteekeissa myydään lääkkeitä ja neuvotaan niiden käytössä.

Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, neuvoloissa, lääkärikeskuksissa, työterveysasemilla, apteekeissa, yksityisillä eläinlääkäriasemilla jne. Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Myös väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.


A | F | L | PApteekkari

Apteekki voi kilpailla ja erottua oikeastaan vain palvelulla. Ennen apteekkari saattoi päästä helpolla. Ei enää. Asiakas asioituaan liikkeessä ei varmuudella palaa takaisin. Minä selviän kohtuullisesti, koska teen työtä lähes aina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Useimmiten poistun myymälästä viimeisenä.


Farmaseutti

Mielestäni farmaseutin työn voisi määritellä sanomalla, että me autamme ihmisiä lääkkeitten oikeassa käytössä.

Farmaseutti Ljudmila

Nykypäivänä suurin osa myydyistä lääkkeistä on valmistuotteita. Niitä ei enää valmisteta apteekissa. Työ on paljon siistimpää, eikä joudu olemaan erilaisten kemikaalien kanssa suoraan kosketuksissa. Pystyn tekemään töitä allergiastani huolimatta, eikä allergiaoireita ole tullut.


Lääketyöntekijä (farmanomi)

Lääkkeitä ei apteekin varastossa pidetä paljon, kierto on nopea. Voi sanoa, että nykyään tämä on kaupallinen ala. Työ on paljolti tavaran käsittelyä. Siihen kuuluu tilausten tekoa, tavaran vastaanottoa ja paikoilleen laittamista. Tilauksia tehdään neljä kertaa päivässä ja tilattu tuote tulee jo samana tai seuraavana päivänä, tavaraa tulee kolme kertaa päivässä. Apteekissa valmistetaan vielä jonkin verran voiteita, liuoksia ja pulvereita. Joskus tuntuu, että asiakasta auttaa parhaiten antamalla hänelle aikaa, kuuntelemalla.


Proviisori

Proviisori on lääkeasiantuntija ja esimies, joka osallistuu myös käytännön työhön. Hän työskentelee apteekkarin työparina sekä valvoo ja toteuttaa ja yhdessä mietityt toiminnot. Proviisori käy päivittäin läpi kaikki postitse tulevat tiedotteet ja selvittää, mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Uusista lääkevalmisteista täytyy päättää, tilataanko niitä apteekin varastoon.Proviisori käy päivittäin läpi kaikki postitse tulevat tiedotteet ym. ja selvittää, mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Uusista lääkevalmisteista täytyy päättää tilataanko niitä apteekin varastoon. Proviisori huolehtii myös apteekin henkilöstön sisäisestä koulutuksesta. Suurin osa proviisoreista päätyy apteekkareiksi.

Proviisori Martina

Olen kotoisin entisestä Tsekkoslovakiasta. Valmistuin Prahan Kaarlen Yliopiston farmasian laitokselta. Aloitin  Suomeen tultuani työvoimatoimiston kautta maahanmuuttajille tarkoitetun kurssin, jossa opiskeltiin suomen kieltä ja kulttuuria. Omalla alallani on mahdotonta työskennellä ilman suomen kielen taitoa.Tutkintoni Prahan Yliopistosta katsottiin Suomen proviisorin tutkintoa vastaavaksi, mutta jotta sain oikeuden työskennellä apteekissa, minun piti opiskella vielä joitain kursseja lisää Helsingin yliopistossa. Proviisorina olen esimiestehtävissä, mutta teen esimiestehtävien ohella myös ihan asiakaspalvelutyötä. Toimenkuvaani proviisorina kuuluu myös reseptilääkkeiden ohjeistus. Viranomaisilta tulee uusia ohjeistuksia ja niitä puolestaan neuvon meidän farmaseuteille ja asiakkaille. Olen vastuussa myös reseptilääkkeiden laskutuksesta. Meillä on eri henkilökunta laskutukseen, mutta kun laskutuksen suhteen tarvitaan lääkealan erityisosaamista, niin selvittelen tilannetta.