Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja.

Perusterveydenhuoltoa ovat mm. terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Terveydenhuoltoon kuuluu myös hammashuoltoala, jolla edistetään väestön suun terveyttä sekä ehkäistään ja hoidetaan hammassairauksia. Eläinlääkintätyö kohdistuu puolestaan tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä eläinsuojeluun ja elintarvikevalvontaan. Apteekkiala on tärkeä osa terveydenhuoltoa, sillä apteekeissa myydään lääkkeitä ja neuvotaan niiden käytössä.

Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, neuvoloissa, lääkärikeskuksissa, työterveysasemilla, apteekeissa, yksityisillä eläinlääkäriasemilla jne. Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Myös väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.


H | S | VHammashoitaja

Kun potilas jännittää, häntä pitää rauhoitella. Pelkäävän potilaan kanssa saamme puhua suumme kuiviksi. Juttelemme niitä näitä tai kerromme tulevasta hoidosta. Nyt vähän heilutellaan, nyt halkaistaan, ja nyt neulotaan ompeleet! Puhumme, kunnes potilas rentoutuu.

Hammaslaborantti

Minulle kuuluvia hammaslaboratorion tehtäviä ovat kaaviot, kipsimallit, lusikat, korjaukset, osaproteesityöt ja purentakiskot. Tyypillisin työni on purentakisko, joka estää öisen hampaiden narskuttelun.

Hammaslääkäri

Meidän kouluhammaslääkärimme tyyli hoitaa potilaita oli "Suu auki!", pora esiin, ja "Ole nyt paikallasi." Muistan miettineeni silloin, että tuo homma täytyy voida tehdä jotenkin toisin.

Hammasteknikko

Hammasteknikon työ on pikkutarkkaa käsityötä. Taiteellisuuskaan ei ole pahasta.Työssä tarvitaan silmän ja käden yhteispeliä ja hyvää värinäköä. Pitää ymmärtää mittasuhteita ja ulottuvuuksia, suun sisällä millimetri on pitkä matka.


Suuhygienisti

Suuhygienisti ei hoida vain suuta, esimerkiksi hammaskiven poistoa, vaan aina koko ihmistä. Hoitotyössä tärkeitä ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, empaattisuus ja huomaavaisuus. Varmaan hoitamisessa on kyse kutsumuksestakin.


Välinehuoltaja

Välinehuoltokeskuksessa huolletaan ja steriloidaan sairaalavälineitä. Prosessiin kuuluvat hoitotyössä ja tutkimuksessa käytettävien välineiden puhdistus, tarkistus, pakkaus, sterilointi ja toimitus asiakkaalle.