Kirkollinen työ

Kirkollista työtä tehdään evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon piirissä. Kirkon tehtävänä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa sekä edistää kristillisen sanoman leviämistä ja lähimmäisenrakkauden toteutumista. Kirkon hengelliseen työhön kuuluu Raamatun sisällön opettaminen. Kirkoissa pidetään jumalanpalveluksia ja pyhiä toimituksia.

Kokonaisuudessaan kirkon toiminta yhteiskunnassa on hyvin laaja-alaista. Seurakunnat järjestävät mm. musiikkitoimintaa sekä lapsille ja nuorille erilaisia kerhoja, leirejä ja monenlaista muuta toimintaa sekä tekevät nuorisotyötä. Diakoniatyössä autetaan yksittäisiä ihmisiä ja perheitä eri elämäntilanteissa. Perheneuvonnan painopiste on parisuhteen kysymyksissä. Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin julistaminen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstöstä noin puolet työskentelee seurakuntatyössä. Heitä ovat esimerkiksi papit, lehtorit, kirkkomuusikot sekä diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Noin puolet henkilökunnasta työskentelee hallinto- ja toimistotyössä tai puutarha- ja hautausmaatyössä. Huomattava osa kirkon työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina, mikä lisää tarvetta rekrytoida koulutettuja työntekijöitä.