Administrativt arbete

Administrativt arbete utförs inom alla organisationer alltifrån den offentliga förvaltningens ämbetsverk och institut till företag och organisationer. Med hjälp av administration leds och styrs organisationers verksamhet för att uppgifter ska kunna skötas och resultat åstadkommas. Administrationen sörjer för att tillräckliga resurser finns att tillgå, till exempel kompetent personal, penningresurser, arbetsredskap, kunskap osv.

Delområden inom administrationen är bl.a. ledning av organisationer, personaladministration, ekonomisk administration och dataadministration. Administrativa jobb på ledningsnivå är krävande och ansvarsfulla expertuppdrag som förutsätter en förmåga att behärska omfattande sakhelheter. Det väsentliga i dessa arbetsuppgifter består av ledning, planering, uppföljning och utveckling av hela organisationen eller något av dess ansvarsområden.

Personaladministrationen ansvarar för olika praktiska uppgifter och lagstadgade angelägenheter som hänför sig till personalen samt upprätthåller ett positivt arbetsklimat och förbättrar personalens kompetens med hjälp av utbildning. Ekonomiförvaltningen administrerar de ekonomiska resurserna och förser ledningen med ekonomisk information som underlag för beslutsfattande och styrning av verksamheten. Byråer och kontor tar hand om verksamhetens centrala praktiska uppgifter samt kundbetjäningen.

För de administrativa uppgifternas del är sysselsättningsläget relativt stabilt både på grund av att arbetsuppgifterna är viktiga för organisationens verksamhet och på grund av att de ärenden som hänför sig till personalen är lagstadgade. Arbetsgivarna anställer nya medarbetare huvudsakligen i stället för dem som går i pension eller övergår till nya uppgifter. Administrativa uppgifter har även utlokaliserats till företag som tillhandahåller kontors- och bokföringstjänster.