Kaupallinen työ

Kaupallisella alalla tehtävä myyntityö on tuotteiden ja palveluiden myymistä asiakkaille. Tuotteet vaihtelevat liikkeestä riippuen päivittäistavaroista kuten elintarvikkeista vaatteisiin, kodinkoneisiin, koruihin ja autoihin. Myynnin lisäksi kaupallinen ala työllistää myös ostojen ja hankintojen parissa sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä ja kiinteistöjen myynnissä.

Kaupan alan työ on asiakaspalvelutyötä, jossa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Myyntityössä tarvitaan myytävien tuotteiden tai palveluiden hyvää tuntemusta sekä yhä useammin myös kielitaitoa. Myymälöissä ja liikkeissä tehtävän työn lisäksi myyntiä tehdään myös esimerkiksi toreilla ja verkkokaupoissa sekä postimyynnin ja puhelinmyynnin kautta.

Työpaikkoja on vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavissa yrityksissä sekä maahantuojien palveluksessa. Alalla toimitaan usein yrittäjinä. Kaupan alan suurin työllistäjä on päivittäistavarakauppa, seuraavaksi suurin tukkukauppa, sitten autokauppa. Päivittäistavaroiden myynti ja siten myös toimialan työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoiskaupassa.

Mainos- ja markkinointityö työllistää mm. mainostoimistoissa sekä yritysten omilla markkinointiosastoilla. Työ on luovuutta ja projektinhallintataitoja edellyttävää asiakastyötä. Suhdanneherkällä alalla vallitsee kova kilpailu työpaikoista. Kiinteistöjen myynti ja välitys työllistää kiinteistönvälitysyrityksissä. Myyntikohteiden hankintaa ja esittelyjä tehdään sekä toimistossa että myyntikohteissa. Työllisyystilanne vaihtelee suhdanteiden mukaan.


K | MKiinteistönvälittäjä, toimitusjohtaja

Kiinteistönvälittäjän ammattitaito ei synny hetkessä. Harva jaksaa läpi vaikean alkutaipaleen. Oman urani alusta muistan vain olleeni aina töissä. Kuljin asiakkaiden luona esittäytymässä ja vakuuttamassa osaamistani. Kokeneet kollegat kertoivat kahden vuoden päästä helpottavan.


Myyntineuvottelija

Kiinteistövälittäjän työ on yhdeltä ulottuvuudeltaan visuaalista, mutta siinä tarvitaan myös sosiaalisuutta, empatiakykyä, luottamuksellisuutta ja laskupäätä. On tärkeää olla sosiaalinen ja avoin persoona, jottei häkelly mennessään arvioimaan ventovieraiden ihmisten koteja. Kun taas arvioidaan tai myydään esimerkiksi kuolinpesien asuntoja, on oltava hienotunteinen ja empatiakykyinen ja käyttäydyttävä tilanteen vaatimalla arvokkuudella. Asuntoesittelyt ovat vakituisesti sunnuntaisin. Voin ennalta määrättyjä päivystysvuoroja lukuun ottamatta päättää aikatauluni itse. Kiinteistövälitys ei ole helppo ala, koska palkka riippuu saavutetusta tuloksesta.