Kaupallinen työ

Kaupallisella alalla tehtävä myyntityö on tuotteiden ja palveluiden myymistä asiakkaille. Tuotteet vaihtelevat liikkeestä riippuen päivittäistavaroista kuten elintarvikkeista vaatteisiin, kodinkoneisiin, koruihin ja autoihin. Myynnin lisäksi kaupallinen ala työllistää myös ostojen ja hankintojen parissa sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä ja kiinteistöjen myynnissä.

Kaupan alan työ on asiakaspalvelutyötä, jossa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Myyntityössä tarvitaan myytävien tuotteiden tai palveluiden hyvää tuntemusta sekä yhä useammin myös kielitaitoa. Myymälöissä ja liikkeissä tehtävän työn lisäksi myyntiä tehdään myös esimerkiksi toreilla ja verkkokaupoissa sekä postimyynnin ja puhelinmyynnin kautta.

Työpaikkoja on vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavissa yrityksissä sekä maahantuojien palveluksessa. Alalla toimitaan usein yrittäjinä. Kaupan alan suurin työllistäjä on päivittäistavarakauppa, seuraavaksi suurin tukkukauppa, sitten autokauppa. Päivittäistavaroiden myynti ja siten myös toimialan työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoiskaupassa.

Mainos- ja markkinointityö työllistää mm. mainostoimistoissa sekä yritysten omilla markkinointiosastoilla. Työ on luovuutta ja projektinhallintataitoja edellyttävää asiakastyötä. Suhdanneherkällä alalla vallitsee kova kilpailu työpaikoista. Kiinteistöjen myynti ja välitys työllistää kiinteistönvälitysyrityksissä. Myyntikohteiden hankintaa ja esittelyjä tehdään sekä toimistossa että myyntikohteissa. Työllisyystilanne vaihtelee suhdanteiden mukaan.


A | C | MArt Director

Alalle on vaikea saada jalka oven väliin. Mutta kun pääsee sisään, eteneminen on lähinnä itsestä kiinni. Ala on pieni ja kilpailu kovaa, ja eri toimistojen välillä on aika suuri hierarkia. Eteneminen tapahtuu käytännössä usein niin, että kun onnistuu hyvin työssään, saa tunnustusta ja pyydetään arvostetumpaan toimistoon.


Copywriter

Vastaan yhdessä AD:n kanssa mainoksen luovasta perusideasta. Kuluttajat ovat tänä päivänä mediakriittisiä. Erään tutkimuksen mukaan nykyajan länsimainen ihminen kohtaa vuorokauden aikana keskimäärin 3000 kaupallista viestiä. Erottuakseen valtavasta massasta mainoksen pitääkin vangita kuluttajan mielenkiinto. Tarjota kuluttajalle oivaltamisen iloa -  tai ihan vain hauskuttaa.


Markkinointipäällikkö

Vaikka markkinoinnin kohteena on useimmiten yritys, pohdin viestisisältöä yksittäisen asiakkaan näkökulmasta. Viestin pitää puhutella ihmistä. Hion ja mietin jopa julkaisuajankohdan olosuhteita. En toivota asiakkaalle mukavan aurinkoista kevättä, jos säätiedotus lupaa maahan sadetta.

Myyntipäällikkö, akateeminen pätkätyöläinen

Koulu- ja opiskeluaikoina toimin ympäristöjärjestöissä, Suomessa ja ulkomailla. Valmistuttuani tein palkkatöitä eduskunnassa. Lyhyen yrittäjyyteen keskittyneen tutkijanpestin jälkeen päädyin töihin start-up yritykseen. Luonnollinen jatkumo vai sattuma? Luultavasti kumpaakin.