Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelualalla toimivat yritykset tuottavat monipuolisia kiinteistöpalveluja, joihin kuuluvat mm. kiinteistönhoito ja siivouspalvelut. Kiinteistöpalvelualan yritykset ovat usein erikoistuneet tietyn palvelun tuottamiseen, mutta suuremmat yritykset tarjoavat useista kiinteistöpalveluista koostuvia kokonaisuuksia. Kiinteistöpalvelujen avulla kiinteistöt pidetään toimivina, viihtyisinä ja turvallisina.

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Kiinteistöpalvelualan työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot, itsenäisyys, ryhmätyötaidot ja vastuullisuus. Alalla on tarjolla myös erilaisia johto-, esimies-, kehittämis- ja myyntitehtäviä.

Työpaikkoja on kiinteistöpalvelualan yrityksissä. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen lisäksi alan yritykset voivat olla erikoistuneita isännöintiin, kiinteistöjen turvapalveluihin, teknisiin palveluihin kuten lämpöön, veteen, ilmastointiin ja sähköön tai toimitilapalveluihin. Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä pitää yllä palvelujen jatkuva tarve, sillä kiinteistöjä ei voi jättää hoitamatta.


I | KIsännöitsijä

Tässä työssä tarvittaisiin insinöörin, ekonomin, papin ja psykologin taitoja. Niitä minulle ei ole, mutta minussa saattaa olla ripaus näyttelijää. Ainakin pistän oman persoonani peliin.Isännöinnissä ratkaisevaa on taloushallinnon ymmärrys. Suuri osa työstäni liittyy lakisääteisiin velvoitteisiin, talousarvion ja tilinpäätöksen laatimiseen.  


Kirjanpitäjä

Jokainen yrittäjä on kirjanpitovelvollinen. Yrityksen liiketoiminta synnyttää tuloja ja tulojen hankkimisesta johtuvia kuluja. Niiden keskinäisestä suhteesta muodostuu yrityksen verotettava tulos. Kirjanpidon tarkoitus on dokumentoida tapahhtumaketju ja saattaa se lain edellyttämään muotoon, yrityksen ja viranomaisten käyttöön. Yritys voi hoitaa kirjanpitonsa itse tai antaa tehtävän tilitoimistolle.