Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelualalla toimivat yritykset tuottavat monipuolisia kiinteistöpalveluja, joihin kuuluvat mm. kiinteistönhoito ja siivouspalvelut. Kiinteistöpalvelualan yritykset ovat usein erikoistuneet tietyn palvelun tuottamiseen, mutta suuremmat yritykset tarjoavat useista kiinteistöpalveluista koostuvia kokonaisuuksia. Kiinteistöpalvelujen avulla kiinteistöt pidetään toimivina, viihtyisinä ja turvallisina.

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Kiinteistöpalvelualan työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot, itsenäisyys, ryhmätyötaidot ja vastuullisuus. Alalla on tarjolla myös erilaisia johto-, esimies-, kehittämis- ja myyntitehtäviä.

Työpaikkoja on kiinteistöpalvelualan yrityksissä. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen lisäksi alan yritykset voivat olla erikoistuneita isännöintiin, kiinteistöjen turvapalveluihin, teknisiin palveluihin kuten lämpöön, veteen, ilmastointiin ja sähköön tai toimitilapalveluihin. Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä pitää yllä palvelujen jatkuva tarve, sillä kiinteistöjä ei voi jättää hoitamatta.


H | I | L | S | THotelliemäntä

Hotelliemäntä tekee suurin piirtein sitä samaa, mitä teki aikoinaan kartanon taloudenhoitaja. Hän kulkee talon avaimet kädessään isäntäväen yhdyshenkilönä ja jakaa talon askareet työntekijöille.


Ikkunanpesijä, perussiivooja

Jos korkeat paikat ja epävakaa työskentelyalusta pelottavat, kannattaa pysyä maan tasalla tai toimia sisäsiivouksen puolella.


Laitossiivooja

Toimistosiivous hoidettiin aikaisemmin virastojen aukioloaikojen jälkeen, kun työntekijät olivat poistuneet talosta. Nyt siivoojat tekevät päivätyötä ja liikkuvat luontevasti muun väen seassa. Teen vuoropäivin ylläpitosiivouksen ja tarkastussiivouksen. Määrävälein konetan alueet, pesen ja kiillotan lattiat lattianhoitokoneella. Vastuuntunto on ammattitaitoa, samoin kritiikin sietäminen.


Siivousyrittäjä

Olemme kotipalvelutyöntekijöitä. Arvostamme koteja ja kunnioitamme perheen intiimiä tilaa. Suurimmat siivoamamme asunnot ovat pinta-alaltaan kuusisataa, pienimmät kolmekymmentä neliömetriä. Yrityksemme henkilökunta on lisääntynyt alun kahdesta yhdeksään työntekijään. Koulutamme omat työntekijämme ja autamme suurissa kohteissa toisiamme. Tutustumme siivouskohteeseen, ennen kuin teemme asiakkaan kanssa palvelusopimuksen. Laadimme henkilökohtaisen siivoussuunnitelman asukkaan toivomusten mukaan. Tällaisen pienyrityksen siivoojalta vaaditaan vastuullista otetta. Sijaisreserviä ei ole. Työaikamuutokset tulevat yllättäen. Joustamattomuudesta kärsii koko porukka.


Talonmies

Talonmies on yleismies. Pidän kunnossa piha-alueet ja rappukäytävät. Huolehdin lämmönjakojärjestelmästä, kylmälaitteista ja ilmastoinnista. Siivoan ja korjaan pikkuvikoja. Valvon, että kaikki toimii moitteettomasti. Työ vaatii vastuullisuutta ja itsekuria. En kiusaannu, jos apuani pyydetään työpäivän jälkeen. Kiireellisen ongelman hoidan kuntoon saman tien, muut asiat siirrän sopivaan hetkeen. Suurissa asumalähiöissä kiinteistöjen hoidosta ja huollosta vastaavat  huoltoyhtiöt, mutta pienemmissä yksiköissä on talonmiehiä. Asukkaat kokevat turvallisuutta talonmiehen paremman tavoitettavuuden takia. Talonmieheltä edellytetään nykyisin ammatillista pätevyyttä. Taloyhtiöiden laitteetkin vaativat jo aikamoista teknistä osaamista.