Finanssiala

Finanssialan yritykset tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja. Pankit hoitavat mm. maksuliikennettä sekä myöntävät luottoja. Vakuutusyhtiöt myyvät vakuutuksia, joilla suojaudutaan onnettomuuksien ja odottamattomien tapahtumien aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä. Vakuutusyhtiöt hoitavat myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia työeläke- ja tapaturmavakuutuksia. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnot ja palvelut ovat osittain päällekkäisiä.

Pankeissa työskennellään tyypillisesti monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä. Erilaiset myyntipainotteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Vakuutusyhtiöt työllistävät erityisesti asiakaspalvelussa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla toimivien työlle on keskeistä erikoistuminen. Finanssiala työllistää myös johto- ja esimiestehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi lakiasioiden, viestinnän ja tietotekniikan parissa.

Finanssialan keskeisiä toimijoita ovat suuret konsernit, jotka tarjoavat sekä sijoitus-, rahoitus- että vakuutuspalveluja. Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä ja vakuutusyhtiöt toiseksi suurin. Finanssialalla työskentelevien lukumäärän arvioidaan vähenevän lähivuosina, mutta eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia koulutettuja ja asiakaspalvelutaitoisia työntekijöitä.