Finanssiala

Finanssialan yritykset tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja. Pankit hoitavat mm. maksuliikennettä sekä myöntävät luottoja. Vakuutusyhtiöt myyvät vakuutuksia, joilla suojaudutaan onnettomuuksien ja odottamattomien tapahtumien aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä. Vakuutusyhtiöt hoitavat myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia työeläke- ja tapaturmavakuutuksia. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnot ja palvelut ovat osittain päällekkäisiä.

Pankeissa työskennellään tyypillisesti monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä. Erilaiset myyntipainotteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Vakuutusyhtiöt työllistävät erityisesti asiakaspalvelussa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla toimivien työlle on keskeistä erikoistuminen. Finanssiala työllistää myös johto- ja esimiestehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi lakiasioiden, viestinnän ja tietotekniikan parissa.

Finanssialan keskeisiä toimijoita ovat suuret konsernit, jotka tarjoavat sekä sijoitus-, rahoitus- että vakuutuspalveluja. Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä ja vakuutusyhtiöt toiseksi suurin. Finanssialalla työskentelevien lukumäärän arvioidaan vähenevän lähivuosina, mutta eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia koulutettuja ja asiakaspalvelutaitoisia työntekijöitä. 


M | O | PMyyntineuvoja

Työskentelen myyntineuvojana vakuutusyhtiössä. Henkilökohtainen palvelu takaa asiakassuhteen jatkuvuuden. Tyytyväinen asiakas palaa takaisin aina, kun vakuutustarpeet muuttuvat. Jos asiakkaalla ei ole minkäänlaista käsitystä vakuutusarvoista, pohdimme niitä esimerkkien avulla. Osa asiakkaista haluaa kerralla kattavan vakuutusturvan, osa tyytyy minimiturvaan. Vakuutuksen ottaminen riippuu asiakkaan elämäntilanteesta, hänen tavoitteistaan ja arvostuksistaan. Verkkopalvelut vakuutusalalla lisääntyvät helppojen asioiden hoitamisessa. Konttoreissa keskitytään jatkossa entistä enemmän asiantuntemusta vaativiin vakuutuskokonaisuuksiin.


Osakeanalyytikko

Sijoitusanalyytikot seuraavat osakemarkkinoita ja jonkin verran myös korkomarkkinoita. Suurin osa sijoitusanalyytikoista työskentelee osakkeiden parissa ja analysoi yhtiöitä ja osakkeita.  Kaikki sijoitusmarkkinoihin liittyvä on kiireistä. Tässä tehdään pitkää päivää, eikä tunteja lasketa. Keskeisin osa työtä on antaa sijoittajille suosituksia, mihin osakkeisiin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. Ennakointi ja riskimahdollisuudet on myös huomioitava.


Palveluneuvoja

Pankissa on monta erilaista maailmaa. Yritysten ja henkilöasiakkaiden palvelu vaativat erilaista osaamista. Luottoasiakirjat ja kuitit hoidetaan keskitetysti yhdessä paikassa. Konttoreissa pankki keskittyy asiakkaiden palveluun. Asunto- ja sijoitusneuvojat tapaavat asiakkaitaan yleensä ajanvarauksella. Olen sekä palveluneuvoja että asuntoneuvoja. Nykyisin täytyy hallita perustiliasiat, kortit, solot, säästäminen, laina-asiat, ulkomaan asiat, vakuutukset ynnä muut.

Pankinjohtaja

Pankinjohtajan työtä on vaikuttaa ihmisiin, omaan väkeen ja asiakkaisiin, hoitaaa sidosryhmäsuhteita ja vaikuttaa pankin yrityskuvaan. Pankki on nykyisin myyyntiorganisaatio. Kilpailu alalla on kovaa. Pankki ottaa aina riskin esimerkiksi lainan myöntämisessä. Tänä päivänä epävarmuus vain kuuluu yrityselämään.