Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä toimialoista, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi ja tieto-ja vistintätekniikka. Huippuluokan tuotteet ovat tuoneet maailmalla suomalaiselle teknologiateollisuudelle maineen teknologian edelläkävijänä. Teknologiateollisuus on maamme merkittävin elinkeino, sillä sen osuus Suomen koko viennistä on 60 prosenttia.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus valmistaa tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja. Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteita ovat mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä, nikkeliä ja valuja. Tieto- ja viestintätekniikan yritykset tekevät ohjelmistoja sekä tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita ja sisällön tuotantoa. Peliteollisuus on nopeimmin kasvava viihdeteollisuuden ala maailmassa. Suomessa alan yritykset työllistävät mm. pelien kehityksessä, julkaisemisessa ja opetus- ja tutkimustyössä. Suunnittelu- ja konsultointiala tuottaa teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntarakentamisen teknisiä suunnittelupalveluja.

Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat monipuolisia, korkeaa osaamista edellyttäviä työtehtäviä eniten teknologia-alojen koulutuksen hankkineille. Teknologiateollisuudessa työskennellään tuotannon työntekijä- ja johtotehtävissä, suunnittelussa, tutkimustehtävissä ja tuotekehityksessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinnan ja oston sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäväalueilla.

Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä sekä suoraan alan yrityksissä että välillisesti muualla yhteiskunnassamme. Teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa mm. eläkkeelle siirtyvien tilalle. Teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat osaajia kaikilta koulutusasteilta ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin.