Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä toimialoista, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi ja tieto-ja viestintätekniikka. Huippuluokan tuotteet ovat tuoneet maailmalla suomalaiselle teknologiateollisuudelle maineen teknologian edelläkävijänä. Teknologiateollisuus on maamme merkittävin elinkeino, sillä sen osuus Suomen koko viennistä on 60 prosenttia.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus valmistaa tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja. Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteita ovat mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä, nikkeliä ja valuja. Tieto- ja viestintätekniikan yritykset tekevät ohjelmistoja sekä tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita ja sisällön tuotantoa. Peliteollisuus on nopeimmin kasvava viihdeteollisuuden ala maailmassa. Suomessa alan yritykset työllistävät mm. pelien kehityksessä, julkaisemisessa ja opetus- ja tutkimustyössä. Suunnittelu- ja konsultointiala tuottaa teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntarakentamisen teknisiä suunnittelupalveluja.

Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat monipuolisia, korkeaa osaamista edellyttäviä työtehtäviä eniten teknologia-alojen koulutuksen hankkineille. Teknologiateollisuudessa työskennellään tuotannon työntekijä- ja johtotehtävissä, suunnittelussa, tutkimustehtävissä ja tuotekehityksessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinnan ja oston sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäväalueilla.

Kehitysnäkymät

Teknologiateollisuuden menestys riippuu osaavasta henkilöstöstä ja kasvuun kannustavasta toimintaympäristöstä. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala, joka työllistää ja tuo hyvinvointia. Teknologiateollisuuteen vaikuttavat globaalin talouden suhdannevaihteluiden ja tuotteiden ja palvelujen kysynnän lisäksi esimerkiksi EU:n ja kansallinen lainsäädäntö sekä verotus ja kustannustaso. 

Globaali talouden rakennemuutos tuo haasteita ja mahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn säilyminen edellyttää yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja palveluliiketoiminnan kehittämistä. Uutta teknologiaa, innovaatioita ja osaamista luovat kasvuyritykset ovat edelläkävijöitä globaalissa kilpailussa. Teollisuuden suuryritysten menestyminen on välttämätöntä kansantaloudellemme. 

Teknologiateollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa yritysten toimintatapoja ja liiketoimintaa muuttava digitalisaatio on keskeisessä osassa. Mahdollisuuksia ovat erityisesti tekoäly ja internetiä palveluissaan ja toiminnassaan hyödyntävä alustatalous. Digitaalisen liiketoiminnan merkitys ja osuus kasvaa voimakkaasti. 

Panostaminen uusien liiketoimintojen kehittämiseen on entistä tärkeämpää. Globaalit megatrendit kuten digitalisoituminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja niukentuvat resurssit lisäävät korkean teknologian kysyntää. 

Teknologiateollisuus on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä, suunnittelussa ja tuotannossa. Energiansäästöllä ja -tehokkuudella vähennetään päästöjä, ja materiaalien tehokas käyttö säästää luonnonvaroja. Suomessa kehitetyillä teknologioilla ja tuotteilla pystytään vähentämään globaaleja päästöjä. Kiertotaloudessa luonnonvarojen käyttö on tehokasta ja taloudellista, ja samalla syntyy uutta liiketoimintaa. 

Yritysten investoinnit ja rahoitus on saatava kasvuun. Innovatiivisia julkisia hankintoja, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta ja kokeilukulttuuria hyödyntäen voidaan luoda edelläkävijämarkkinoita uusien kasvualojen ja teknologiakehityksen edistämiseksi. 

Korkeatasoisesta osaamisesta on tärkeää huolehtia koulutuksen, tutkimuksen ja kansainvälisen verkottumisen avulla. Yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi eri oppilaitosten kanssa. Teknologiateollisuuden yritykset osallistuvat osaamiskeskittymien ja muiden innovaatioverkostojen toimintaan. 

Aiemmista Strategisen huippuosaamisen keskittymistä on siirrytty kolmeen toimialarajat ylittävään keskittymään ja yhtiöön, joiden toiminta on yrityslähtöistä, mutta joissa korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli. Teknologiateollisuuden yritysten tuotteita ja palveluita hyödynnetään kaikkien näiden keskittymien toiminnassa. Nämä tarvitsevat rahoitusta, joka on investointi Suomen hyvään tulevaisuuteen. 

Clic Innovation Oyn tehtävänä on luoda biotalouden, kiertotalouden ja energiajärjestelmien läpimurtoratkaisuja. Biotalous ja cleantech ovat liiketoiminnan tärkeimpiä ajureita ja tieteellisen inspiraation lähteitä. Dimecc Oy yhdistää valmistavan ja digitaalisen teollisuuden. SalWe Oy keskittyy terveys- ja hyvinvointialan sovelluksiin.