Turism- och kosthållsbranschen

De tjänster som produceras av företagen inom turism- och kosthållsbranschen är nära förknippade med varandra. Tjänster inom turismbranschen är till exempel försäljning av resor och bokning av hotellrum. Kosthållstjänster erbjuds av många slags restauranger, kaféer och cateringföretag. Hotell och andra inkvarteringsföretag inkvarterar sina inhemska och utländska gäster samt erbjuder bl.a. restaurang- och konferenstjänster.

Funktionärer som jobbar hos resebyråer presenterar resor och kompletterande tjänster för sina kunder, säljer och bokar resor samt ger kunderna råd. Planering och förverkligande av programtjänster erbjuder arbete hos turismbranschens programserviceföretag, semestercentra, hotell etc. Hos hotell och semesterbyar etc. arbetar man till exempel i receptionen, med restaurangtjänster eller städning. På restauranger arbetar man bl.a. med matlagning, servering och kundbetjäning.

Kundernas behov och förväntningar utgör utgångspunkterna för produktionen av turism- och kosthållstjänsterna. Personalens tjänstvillighet och yrkesskicklighet inverkar i hög grad både på hur lyckad tjänsten blir och hur framgångsrikt företaget blir. En nöjd kund är den bästa marknadsföringen. Utöver kundbetjäningsfärdigheter behövs samarbetsförmåga och flexibilitet inom branschen samt språkkunskaper och kännedom om olika kulturer.

Turism- och kosthållsbranschen är en betydande arbetsgivare inom tjänstesektorn. Inom branschen är det många som jobbar deltid och som inhyrd arbetskraft, eftersom efterfrågan på tjänster varierar beroende på säsongen. Den globala ekonomins konjunkturer påverkar sysselsättningen inom branschen genom efterfrågan på produkter och tjänster. Sysselsättningsläget inom branschen beror sålunda i hög grad på konjunkturernas utveckling.