Energia-ala

Energiateollisuus tuottaa energiaa, joka on välttämätön voimavara yhteiskunnalle sähkön ja lämmön muodossa. Sähkön lisäksi energiateollisuus tuottaa kaukolämpöä ja kaukokylmää. Sähköä tarvitaan lähes kaikkeen rakennusten lämmittämisestä valaisuun. Kotitalouksien lisäksi sähkö on välttämättömyys myös esimerkiksi junaliikenteelle sekä teollisuudelle koneiden ja laitteiden pyörittämiseen.

Energiateollisuuden yritysten palveluihin kuuluvat energian tuotannon, hankinnan, siirron ja myynnin lisäksi energiaverkkojen ja voimalaitosten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Sähköä ja lämpöä tuotetaan voimalaitoksissa eri puolilla maata käyttäen useita eri tuotantomuotoja, joita ovat esimerkiksi ydinvoima, vesivoima ja kivihiili. Bioenergiaan erikoistuneet yritykset tuottavat energiaa biomassasta kuten puusta, turpeesta ja peltokasveista.

Energiateollisuus työllistää useilla eri tehtäväalueilla. Voimalaitoksissa työ on pitkälti automatisoitua, jolloin tehtävissä korostuvat prosessien ohjaus ja valvonta. Teknistä osaamista tarvitaan myös voimalaitosten ja verkon ylläpidossa, kunnossapidossa ja rakentamisessa sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Ala työllistää myös mm. myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun, ympäristötyön, bioenergian raaka-aineiden kasvattamisen ja kuljetuksen tehtävissä.

Energia-alan työpaikat ovat pääosin energiateollisuudessa, mutta työpaikkoja on myös insinööritoimistoissa, laitevalmistajilla, energia-alan järjestöissä ja kunnissa, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetusyrityksissä. Energia-ala työllistää vakaasti tulevaisuudessakin, koska sähkön ja lämmön saanti on turvattava kaikissa oloissa. Bioenergia-alan työllisyyttä parantaa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.


A | K | SAutomaatioinsinööri, pääsuunnittelija

Teolliseen automaatioon kytkeytyy usean teknisen sektorin erikoisosaamista. Automaatiojärjestelmä on laaja kokonaisuus, jolla voidaan hallita muun muassa suuren voimalaitoksen kaikkia toimintoja.


Kunnossapitoasentaja (automaatioasentaja)

Selvitän vian lähdettä sähköpiirustusten avulla. Kuva kertoo koneen sielunelämästä. Vertaan todellista tilannetta piirustuksiin ja mittaan sähkövirtaa. Piirustuksista näen mittauspisteet. Jos sähkö ei kulje siellä, missä sen pitäisi kulkea, ongelma on luultavasti ratkaistu.


Suunnitteluinsinööri(elektroniikka-ala)

Elektroniikkainsinöörit voivat samalla koulutustaustalla tehdä hyvin erityyppisiä töitä. Minä uskoin etsiytyväni digitaalielektroniikan pariin pienehköön yritykseen, mutta niin ei käynyt. Päädyin perusteollisuuden suuryritykseen, jossa työhöni kuuluu vahvasti analoginen elektroniikka. Silti viihdyn varsin hyvin.

Sähköasentaja

Olen käynyt muun muassa veturi-, rakennus-ja atkk -sähköasentajakursseja. Kaikista opinnoista on ollut hyötyä. Teorian hallitseminen auttaa näkemään kokonaisuuksia, oppimaan uusia asioita ja kehittämään itse toimintatapoja. Asentajalta vaaditaan hyvää hahmottamiskykyä. Sähköpiirustusten symbolit on nähtävä toiminnallisina. Sähkötöissä on työturvallisuuden kannalta myös omat erityispiirteensä. Yleensä asennukset tehdään ensin ja vasta valmiiseen työhön kytketään jännite.

Sähköasentaja, turvalaiteasentaja

Halusin tulevaisuuden ammattiin ja sellaiseen myös kouluttauduin. Sähkön kulutus lisääntyy. Sitä hyödynnetään kaikkialla, raiteillakin. Junaliikenteen ohjaus- ja turvajärjestelmät ovat suurelta osin raidevirtaa ja sähkömagnetismia.

Sähköinsinööri

Energiatuotanto on päivittäin esillä julkisuudessa. Ilmastomuutos tuo haasteita ja olemme tänään riippuvaisempia sähköstä kuin koskaan aiemmin. Sähkömarkkinat vapautuvat ja laajenevat, uusia yhteyksiä rakennetaan ja verkot liittyvät tiiviimmin toisiinsa. Koen olevani tapahtumien keskipisteessä

Sähkölaitosasentaja

Olen itse ammatistani ylpeä ja sen verran pitääkin olla, että kehtaa kertoa, mitä työkseen tekee. Ennen vanhaan asentajia saatettiin kutsua oikein "sähköherroiksi", nyt se on yksi ammatti muiden joukossa. Ja kun myrsky on raivonnut metsässä ja puut kaatuneet linjoille, ei apuun enää kutsuta "sähköherroja", vaan saattaa kuulla ihan muunkinlaista kieltä.